Στο Γενικό Συμβούλιο του Συλλόγου συμμετέχουν οι 15 Διοικητικοί Σύμβουλοι και επί πλέον 8 Σύμβουλοι από τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας.

Δείτε τους στον παρακάτω σύνδεσμο επιλέγοντας "Γενικό Συμβούλιο":

 http://enas.net.gr/synthesi-d-s/#