'Αλλο ένα χρονίζων πρόβλημα λύνεται από την νέα Διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας. Στην ανακοίνωσή του ο ΣΣΕΜ σημειώνει:

«Είναι γνωστό ότι τον 7o/2014 το ΕΤΕΑ άρχισε να καταβάλει σε 100 συναδέλφισσες/φους την μειωμένη, κατώτερη επικουρική σύνταξη ΕΤΕΑΜ, αντί της κατώτερης επικουρικής σύνταξης του ΤΕΑΠΕΤΕ, που μέχρι τότε ελάμβαναν μετά την συνταξιοδότησή τους από το ΙΚΑ.

Οι συνταξιούχοι αυτοί, ευρίσκονταν στο προσυνταξιοδοτικό σύστημα του ΤΕΑΠΕΤΕ πριν το 2006 και όταν συνταξιοδοτήθηκαν από το ΙΚΑ τους αφαιρέθηκε το ποσό της κύριας σύνταξης ΙΚΑ από το ποσό της προσυνταξιοδότησης του ΤΕΑΠΕΤΕ και ως επικουρική σύνταξη τους καταβάλλονταν η κατώτερη επικουρική σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ.

Με επιστολές του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΕΤΕΑΠ τους ζητείται να επιστρέψουν τη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ και ΕΤΕΑΜ από το 2006, μέχρι τον 7ο/2014 που τους δόθηκε η μειωμένη επικουρική σύνταξη ΕΤΕΑΜ.

Με αυτές τις επιστολές τους ζητείται να επιστρέψουν ποσά οφειλής που φθάνει μέχρι τα 23.000 ευρώ. Από πλευράς του Υπουργείου υπήρξε άμεση θετική ανταπόκριση στο αίτημα του Συλλόγου μας για άμεση παύση της αναζήτησης των ποσών αυτών των επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑΕΠ και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το νέο Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ, ο κος Ν. Μπρίκης δεσμεύτηκε ότι η Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ θα λάβει άμεσα απόφαση για την παύση της αναζήτησης των «αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συντάξεων ΕΤΕΑΕΠ».

Επίσης θα εκδοθεί οριστική απόφαση παύσης του καταλογισμού των «οφειλών» αυτών μετά από διαβουλεύσεις του Συλλόγου με αρμοδίους του Γραφείου του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και κατάθεση από πλευράς Συλλόγου τεκμηριωμένου νομικού κειμένου με τις θέσεις του επί του θέματος.»

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ο Πρόεδρος       Χ.Τσιλώνης

Ο Γ.Γραμματέας  Γ. Δέδες