Αποτέλεσμα εικόνας για capital controls"Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων" (ΦΕΚ Β 1943/31-5-2018)

1. «Από την 4η Ιουνίου 2018 επιτρέπονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATM) έως του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000) ανά ημερολογιακό μήνα ανά καταθέτη (CustomerlD), ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.».

2. «Επιτρέπεται ειδικώς η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων (3.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό, έως την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.».

3. «Επιτρέπεται ειδικώς η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα έως του ποσού των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερο- λογιακό δίμηνο από 1ης Ιουλίου 2018 και εφεξής, μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των ανωτέρω ιδρυμάτων, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πι- στωτικό ίδρυμα με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.».

4. «Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παρά- γραφο 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτών, καθώς και από ιδρύματα πληρωμών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. που παρέχουν νομίμως μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα ή μέσω της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων (money remittance), έως του ποσού των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή ανά ημερολογιακό δίμηνο από 1ης Ιουλίου 2018 και εφεξής, και μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύ- νολο των ανωτέρω παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.».

5. Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ Β 1943/31-5-2018

http://www.alfavita.gr/sites/default/files/styles/imagearthron/public/polyethnikes.jpg?itok=DQaKSkxoΟι 62 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου κατέχουν πλούτο ίσο με αυτόν που κατέχουν 3,6 δις κάτοικοι του πλανήτη!!!

Με αφορμή την φετινή (2017) ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός ήρθαν στην δημοσιότητα ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα -όσο και τραγικά- για την ανθρωπότητα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά δημοσίευσε μετά από έρευνα και επεξεργασία του το ίδρυμα OXFAM, σε Έκθεσή του το 2016. Το Ίδρυμα OXFAM είναι ένα διεθνές δίκτυο με έδρα την Χάγη το οποίο σύμφωνα με το ίδιο "μάχεται για έναν κόσμο χωρίς φτώχεια".

Δεν θα σχολιάσουμε βέβαια τέτοιου τύπου προσπάθειες από οργανώσεις και οργανισμούς που απλά θίγουν το πρόβλημα της φτώχειας χωρίς ωστόσο να αναφέρονται στις γενεσιουργές αιτίες του που δεν είναι άλλες από την ίδια την διαδικασία της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης (επέκταση πολυεθνικών παγκοσμίως, άνοιγμα και απελευθέρωση των "αγορών" κλπ).

Άλλωστε και η ίδια η σύνοδος του Νταβός εκεί αποσκοπεί: στο πώς θα διευκολυνθεί αυτή διαδικασία που κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους.

Σημειώνουμε ότι το OXFAM βασίστηκε με την σειρά του σε στοιχεία που άντλησε από την Credit Suisse (Research Institute) καθώς και από την λίστα Forbes (Annual data).

Η Oxfam λοιπόν έχει υπολογίσει ότι:

Το 2015, μόλις 62 άτομα είχαν το ίδιο πλούτο 3,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι - το ήμισι περίπου της ανθρωπότητας (Ο αριθμός αυτός ήταν το 2010 μόλις κάτω από 388 άτομα).

• Ο πλούτος των πλουσιότερων 62 ατόμων έχει αυξηθεί σε αυτά τα πέντε χρόνια κατά 44% δηλαδή σε $ 1.76 τρις - πρόκειται για μια αύξηση πάνω από μισό τρις δολάρια ($ 542 δις), .

• Εν τω μεταξύ, στην ίδια περίοδο το εισόδημα του φτωχότερου 50% παρουσίασε μία πτώση της τάξεως του 38% (μόλις πάνω από ένα τρις δολάρια )

• Σε ένα τέταρτο του αιώνα "το μέσο ετήσιο εισόδημα του φτωχότερου 10% των ανθρώπων στον κόσμο αυξήθηκε κατά λιγότερο από $ 3 κάθε χρόνο και κατά ένα cent την ημέρα). 

Ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι και το εξής:

 • Περίπου $ 7,6 τρις βρίσκονται τοποθετημένα σε φορολογικούς παραδείσους (Off shore). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί αθροιστικά στο ΑΕΠ της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου!

Άλλο ένα παράδειγμα:

 • Ο Διευθύνων Σύμβουλος της κορυφαίας εταιρείας πληροφορικής στην Ινδία αμείβεται 416 φορές τον μισθό ενός τυπικού εργαζόμενου εκεί!!!

Αλλά και το πώς οι εταιρείες προωθούν τα συμφέροντά τους φαίνεται και από το εξής στοιχείο:

 • Οι φαρμακευτικές εταιρείες ξόδεψαν περισσότερα από $ 228 εκατ το 2014 για "lobbying" στην Ουάσιγκτον...

 

ΕΔΩ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ "OXFAM" ΜΕ ΤΙΤΛΟ «AN ECONOMY FOR THE ONE% (18 JAN 2016)»

Παράθεση στοιχείων και παραπομπών: Σπύρος Μητροτάσιος

 

του Σπύρου Μητροτάσιου*

Σε συμφωνία με την Πολυεθνική "Kohlberg Kravis Roberts & Co.  (KKR) και την θυγατρική της "Pillarstone" προχώρησαν οι Τράπεζες Alpha Bank και Eurobank. Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η διαχείριση "κόκκινων επιχειρηματικών δανείων" ύψους €1,2 δις

Παραθέτουμε λοιπόν προς ενημέρωση -με σχολιασμό και ενδιαφέρουσες παραπομπές- τα κύρια σημεία από το κοινό Δελτίο Τύπου των δύο Τραπεζών (όλες οι υπογραμμίσεις στο κείμενο δικές μας)

Αθήνα, 17 Μαΐου 2016 –

« Οι Alpha Bank, Eurobank και KKR Credit κατέληξαν σήμερα σε δεσμευτική συμφωνία διά της οποίας οι τράπεζες συμφωνούν να αναθέσουν σε μία πλατφόρμα υπό τη διαχείριση της Pillarstone τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών τους σε επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα θα παρέχει σε μεγάλους Έλληνες εταιρικούς οφειλέτες νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για τη λειτουργία τους προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν...
Οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετέχουν στο θετικό αποτέλεσμα καθώς η απόδοση των επιχειρήσεων θα ανακάμπτει.
»

     Και συνεχίζει το Δελτίο Τύπου προβλέποντας και την συμμετοχή άλλων Τραπεζών στην "πίτα"...

«Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πλατφόρμα, τόσο από άποψη εμβέλειας όσο και μεγέθους, η οποία διαθέτει επίσης την ευελιξία να επιτρέπει τη συμμετοχή και άλλων δανειστών διά της συνεισφοράς δανειακών χαρτοφυλακίων ή της προσθήκης υφισταμένων χρηματοδοτήσεων προς μία συγκεκριμένη επιχείρηση σε εκείνες των υπολοίπων τραπεζών

Ποιοί είναι αυτοί οι άλλοι δανειστές κλπ; Να υπενθυμίσουμε λοιπόν εδώ ότι τόσο η Alpha Bank με την "Actua Solutiones" όσο και η Τράπεζα Πειραιώς με την KKR έχουν ήδη συνάψει αντίστοιχες συνεργασίες για τη μεταβίβαση και διαχείριση δανείων σε καθυστέρηση (η δε Πειραιώς ύψους 1,2 δισ. ευρώ).

   
  Σημαντική επίσης για την απόκτηση μιάς όσο το δυνατόν πιό σφαιρικής εικόνας του όλου project είναι και η παραδοχή του Noel Edison,
Διευθυντή των Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της EBRD, ο οποίος μας αποκαλύπτει ότι η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών ήταν το πρώτο βήμα για την κερδοφορία των επερχόμενων "επενδυτών": «Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στο τέλος του 2015 ήταν ένα ουσιώδες βήμα προς την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Τα επόμενα σημαντικά ορόσημα συμπεριλαμβάνουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων που υπο-αποδίδουν. Η πλατφόρμα θα παρέχει σε εταιρίες με οικονομικές δυσκολίες νέα χρηματοδότηση και λειτουργική τεχνογνωσία στον τομέα του turn-around, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις για να επιλυθεί το αδιέξοδο μεταξύ των πιστωτών και να στηριχθεί η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.»

Ποιά είναι η EBRD...του κ. Noel Edison η οποία σύμφωνα με το Κοινό Δελτίο Τύπου Alpha-Eurobank «Υπό την επιφύλαξη της τελικής εγκρίσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, εξετάζει την από κοινού επένδυση σε συνεργασία με την KKR και τις τράπεζες.» ;

Η EBRD είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης "μία πολυμετοχική τράπεζα επενδύσεων" , η οποία από την ίδρυσή της το 1991 έχει επενδύσει πάνω από €105 billion βάσίστηκε σε μία ιδέα του François Mitterrand για μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα ενώ ιδρύθηκε προκειμένου "να αντιμετώπισει την πρόκληση της κατάρρευσης του Κομμουνισμού (της Ανατολικής Ευρώπης)" με την Πτώση του Τείχους !!! Από τότε έχει επεκτείνει την ακτίνα δράσης της σε χώρες όπως η Μογγολία (το 2006), η Τουρκία (2009), η Ιορδανία, η Τυνησία, το Μαρόκο, η Αίγυπτος και το Κοσσυφοπέδιο (το 2012), η Κύπρος ( 2014) και η Ελλάδα (2015) ενώ επί του παρόντος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες...

 
     Συνεχίζουμε με ακόμα πιό ενδιαφέροντα στοιχεία...

Η Pillarstone που θα αναλάβει την διαχείριση των προβληματικών δανείων (σύμφωνα πάλι με το Δελτίο Τύπου) «είναι μία πλατφόρμα που δημιουργήθηκε το 2015 από την KKR Credit, με τον John Davison ως συν-επενδυτή και CEO, με σκοπό να συνεταιρισθεί με την Ευρωπαϊκές τράπεζες για την δημιουργία αξίας δια της διαχείρισης των ανοιγμάτων τους σε μη κύρια (non-core) και υπο-αποδίδοντα περιουσιακά στοιχεία των ισολογισμών τους»

Και είναι πράγματι συνταρακτικό το μέγεθος αυτών των στοιχείων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς  1.900 δισεκατομμύρια μη κύρια και υπό-αποδίσοντα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των € 1.200 δισεκατομμυρρίων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, "λιμνάζουν" στους ισολογισμούς των ευρωπαϊκών τραπεζών σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου οικονομικού διαδικτυακού τύπου (δείτε εδώ) !!!

Συνεπώς το αρχικό χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση δανείων, το οποίο θα ανέλθει σταδιακά σε ύψος 1,2 δις ευρώ, με εκτιμώμενη ισόποση συμμετοχή των δύο τραπεζών Alpha-Eurobank (δηλαδή 50%-50%) αποτελεί το 1‱ του συνόλου των προβληματικών δανείων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο !!!

Και βέβαια ξεχωριστή σημασία έχει επίσης το μέγεθος του KKR του οποίου τα υπο διαχείριση κεφάλαια (Assets Under Management) ανέρχονταν στις 31.12.2015 στα $120 δις

 
...ΤΑ 10 ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

   Σύμφωνα, τέλος, με τραπεζικές πηγές που επικαλείται το Capital.gr, τα βασικά σημεία της νέας συνεργασίας, έχουν ως εξής:

1. Η KKR μέσω της εξειδικευμένης θυγατρικής της "Pillarstone Europe” θα ιδρύσει ελληνική εταιρεία διαχείρισης προβληματικών δανείων στην οποία σκοπεύει να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD) με ποσοστό 5%.

2. Η εταιρεία διαχείρισης θα έχει έδρα την Ελλάδα και θα διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδας, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο για τη διαχείριση των NPL’s στην Ελλάδα (ν.4354/2015). 

3. Το αρχικό χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση δανείων, θα ανέλθει σταδιακά σε ύψος 1,2 δις ευρώ, με εκτιμώμενη ισόποση συμμετοχή των δύο τραπεζών (50%-50%) και η σύνθεσή του θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία διαχείρισης και την KKR.

4. Οι δύο τράπεζες (Eurobank και Alpha Bank) θα συνεχίσουν να εγγράφουν στις καταστάσεις τους τα δάνεια, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πώληση παρά μόνον διαχείρισή τους από την εταιρεία διαχείρισης.

5. Η διαδικασία αυτή δε θα επηρεάζει αρνητικά τα κεφάλαια των τραπεζών (capital neutral) ενώ η δομή της συναλλαγής είναι τέτοια που επιτρέπει σε μεταγενέστερο χρόνο και την συμμετοχή κι άλλων ελληνικών τραπεζών στο εγχείρημα

6. Το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει προβληματικά δάνεια επιχειρήσεων, οι οποίες κρίνονται βιώσιμες αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους.

7. Εκτός από την αναδιάρθρωση του δανεισμού, οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να έχουν ανάγκη από 
-    νέα κεφάλαια, 
-    λειτουργική αναδιοργάνωση (;;;), και 
-    ενίσχυση του management (;;;) ,  
 στοιχεία που θα παρέχει η KKR και που θα επιτρέψουν την ανασυγκρότησή τους και τη δυναμική επιστροφή τους στην αγορά. 

8. Πριν από την έναρξη διαχείρισης των προβληματικών δανείων απαιτείται συμφωνία μεταξύ των τραπεζών, της εταιρείας διαχείρισης και της KKR για το σχέδιο αναδιάρθρωσης ενός εκάστου δανείου ξεχωριστά, ώστε αυτό να ενταχθεί στο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο.

9. Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε νέα κεφάλαια τα οποία θα καλυφθούν από την KKR και την EBRD. Οι τράπεζες διατηρούν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και οι ίδιες στη νέα χρηματοδότηση.

10. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα στελεχωθεί από εξειδικευμένα στελέχη στην Ελλάδα και θα αξιοποιήσει την υψηλή τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία της Pillarstone στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα έχει την ευθύνη εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης κάθε επιχείρησης, ενώ οι τράπεζες θα ενημερώνονται αναλυτικά για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου.


Για την ιστορία τέλος να αναφέρουμε ότι ως συντονιστής και σύμβουλος structuring της συναλλαγής για την Alpha Bank ενήργησε η HSBC Bank plc καθώς επίσης και για την Eurobank (από κοινού όμως με την Mediobanca).

 

*Ο Σπύρος Μητροτάσιος είναι Γενικός Γραμματέας του ΕΝ.Α.Σ. Alpha Εμπορικής και Γενικός Σύμβουλος στην ΟΤΟΕ με την Ριζοσπαστική Παρέμβαση

 

 

 

 

 

Στην Νέα Υόρκη θα πραγματοποιηθεί ο 13ος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ για την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP). Ο γύρος αυτός (25 -29 Aπριλίου 2016) πραγματοποιείται δύο μόλις μήνες μετά την λήξη του 12ου γύρου στις Βρυξέλλες (22-26 Φεβρουαρίου) για να αποδείξει -αν μη τι άλλο- την βιασύνη των πολυεθνικών επιχειρήσεων να "κλείσουν" το συντομότερο δυνατό αυτή την καίρια για την αύξηση της κερδοφορίας τους συμφωνία. Διότι όπως έχει τονιστεί επανηλλειμένως-και από αυτό το ιστολόγιο-  η TTIP είναι μία συμφωνία που στόχο έχει το περαιτέρω άνοιγμα και την απελευθέρωση των αγορών μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ και συνακόλουθα την αύξηση των εξαγωγών του ενός προς τον άλλο...εταίρο.

Όμως αυτή η διαδιακασία (άνοιγμα αγορών-αύξηση εξαγωγών-κερδοφορία) περνά μέσα από την αντιστοίχηση των υφιστάμενων στην Ευρώπη καταναλωτικών -περιβαλλοντικών-εργασιακών προτύπων με αυτά των ΗΠΑ όπου όμως στην περίπτωση των ΗΠΑ αυτά τα πρότυπα είναι πολλές φορές ανύπαρκτα (π.χ. ακατάλληλα βοοειδή και κοτόπουλα όσον αφορά στα πρότυπα διατροφής).

Το περιεχόμενο της TTIP συνιστά επίσης υποχώρηση των ίδιων των κανόνων δικαίου που ως τώρα προστάτευαν τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους, το φυσικό και ζωϊκό βασίλειο από την αλαζονεία και την κερδοσκοπεία των εταιρειών καθώς πλέον θα δίνεται η δυνατότητα σε  πολυεθνικές να μηνύουν τις κυβερνήσεις, όταν αυτές λαμβάνουν μέτρα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή του περιβάλλοντος ή των καταναλωτών και των εργαζομένων, με την δικαιολογία ότι θίγεται η κερδοφορία τους ως επενδυτών!

Πρόκειται βέβαια για την διαβόητη διαδικασία ISDS (Investor-State Dispute Settlement) δηλαδή Διακανονισμός Διαφορών μεταξύ Επενδυτή-Κράτους!

Ως τώρα με βάση αυτήν -την κοινή κατά άλλα πρακτική που εφαρμόζεται στα πλαίσια του ΠΟΕ- εκατοντάδες εκατομμύρια δολλάρια έχουν επιδικαστεί σε κυβερνήσεις που μηνύθηκαν από μεγάλες πολυεθνικές όπως η περίπτωση του Εκουαδόρ από την Occidental Petroleum ή η  κρατική Petroleos de Venezuela από την ConocoPhillips κλπ.

Δυστυχώς αυτό είναι αυτο μέλλον που επιφυλάσσεται για την ανθρωπότητα. Μια χούφτα ζάμπλουτων επιχειρηματιών -που διοικούν με την σειρά τους λίγες χιλιάδες πολυεθνικές επιχειρήσεις ανα τον κόσμο- καθορίζουν τον τρόπο και το επίπεδο ζωής δισεκατομυρίων ανθρώπων πάνω στη γη όπου το ίδιο το δικαίωμα ενός ολόκληρου λαού στην αξιοπρεπή διαβίωση μπαίνει πλεον στο ίδιο "ζύγι" με το κέρδος μιας επιχείρησης!

 

Signing ceremonyτου Σπύρου Μητροτάσιου

Βαθαίνει η διαδικασία της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης (Πολιτικής και Οικονομικής) όπως προκύπτει από μια σειρά συμφωνιών που συνάπτονται αυτό το διάστημα. Έτσι εκτός από την CETA μεταξύ ΕΕ-Καναδά που έχει ήδη συμφωνηθεί όμως εκκρεμούν οι νομικές διατυπώσεις στο κείμενο των 1634 σελίδων που δημοσιεύτηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2014 αλλά και την TTIP μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ που ήδη έχει ολοκληρώσει τον 12 γύρο των διαπραγματεύσεων, μια ακόμα σειρά κειμένων για το παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 30  Μαρτίου 2016 αυτήν τη φορά μεταξύ ΕΕ-Ινδίας.

Βλέπουμε δηλαδή για άλλη μία φορά να διαψεύδονται πανηγυρικά όσοι θεωρούν  ότι ζούμε σε -ή έστω οδεύουμε προς- έναν πολυπολικό κόσμο (βλ. παρακάτω κοινές δηλώσεις ΕΕ-Ινδίας για τον ρόλο της ομάδας των G20 που μόνο πολυπολικότητα δεν συνιστά η ύπαρξή τους).

Επιπλέον όμως διαψεύδονται και όσοι επιμένουν να αναλύουν την σημερινή πραγματικότητα με "σκουριασμένα" θεωρητικά εργαλεία των αρχών του 19ου αιώνα, που καταλήγουν τελικά σε παρωχημένα σχήματα περί Ιμπεριαλισμού της εποχής των Εθνών-Κρατών, μιας και σήμερα την θέση των παλιών Ιμπεριαλιστικών δυνάμεων έχει πάρει η Υπερεθνική Ελίτ δηλαδή βασικά οι Ελίτ των χωρών της G7 οι οποίες και συνεργάζονται στενά για την υλοποίηση του project της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης όπως ρητώς διακοινώνεται σε κάθε ευκαιρεία...και με αφορμή αυτήν τη Σύνοδο!

Δεν έχουμε δηλαδή -πλεον- να κάνουμε με Ιμπεριαλιστικές Δυνάμεις που συγκρούονται μεταξύ τους για την "λεία", όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά για μια νέα κατάσταση ανοίγματος και απελευθέρωσης των αγορών (κεφαλαίου, εμπορευμάτων,υπηρεσιών,εργασίας) προς όφελος των Πολυεθνικών!

Για αυτό και στο κείμενο "Ατζέντα δράσης ΕΕ-Ινδίας για το 2020" τα δύο μέρη συμφώνησαν ΡHTA (οι υπογραμμίσεις και η μετάφραση απο το αγγλικό κείμενο δικές μας): 

«Να συνεχιστεί η εμπλοκή τους σε πολυμερές επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την παγκόσμια οικονομική συνεργασία και διακυβέρνηση στο πλαίσιο της G20 και στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ και τις μελλοντικές συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένων την αναζωογόνηση και την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για τις υπηρεσίες (σ.σ. εννοεί τη συμφωνία για τις υπηρεσίες TiSA).»

Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει από τις κοινές δηλώσεις όλη η υπόλοιπη ατζέντα που καθορίζει σήμερα την διαδικασία της νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης όπως είναι τα "ανθρώπινα δικαιώματα" (και όχι βέβαια τα συλλογικά συμφέροντα των εργαζομένων), η μετανάστευση (και όχι η εξασφάλιση σταθερής εργασίας σε όλους τους πολίτες), η καταπολέμηση της...τρομοκρατίας κ.α. ενώ Ευρωπαϊκή 'Ενωση και Ινδία επιβεβαίωσαν εκ νέου τον βασικό ρόλο της G20 στην επίτευξη ισχυρής, βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης...προς όφελος των πολιτών και εξέφρασαν την ικανοποίησή στους για την ιστορική συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που επετεύχθη στο Παρίσι.

Να αναφερθεί ότι την ΕΕ εκπροσώπησε ο Donald Tusk, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ο Jean Claude Juncker, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ η Δημοκρατία της Ινδίας εκπροσωπήθηκε από τον Πρωθυπουργό κ. Shri Narendra Modi.

 

Σχόλιο από naftemporiki.gr

«Την εμπιστοσύνη και τη στήριξη της στα στελέχη της Alpha Bank τα οποία φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση χορήγησης επισφαλών δανείων στον Σταύρο Ψυχάρη, εκφράζει η διοίκηση της τράπεζας.
Την ίδια στιγμή βέβαια, το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank καθιστά σαφές ότι σέβεται απολύτως το έργο της ελληνικής δικαιοσύνης και διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί στην εν εξελίξει έρευνα.
Σημειώνεται ότι oι δικαστικές αρχές έχουν ασκήσει δίωξη εναντίον τεσσάρων εν ενεργεία μελών του δ.σ. της Alpha Bank, σχετικά με τη χορήγηση δανείων προς τον κ. Ψυχάρη με στόχο την απόκτηση μετοχών του ΔΟΛ.»

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Τραπέζης A.E., κατόπιν ενημερώσεως ότι ασκήθηκε ποινική δίωξηκατ’ Ανωτάτων (εν ενεργεία και αποχωρησάντων) Στελεχών της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων (εν ενεργεία) Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, αναφορικά με χορηγηθέντα υπό της Τραπέζης δάνεια προς τον κ. Σταύρο Ψυχάρη για την εκ μέρους του απόκτηση μετοχών εκδόσεως του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη...»

«Τι είναι οι Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες; Είναι κίνητρο για τις ξένες επενδύσεις; Ενισχυούν τις εξαγωγές; Μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας; Πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη χώρα μας ένα πλαίσιο που να επιτρέπει στις Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες να αναπτυχθούν;»

Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι οιμιλητές στην Εκδήλωση με θέμα "Νησίδες Ελευθερίας και Ανάπτυξης-Πρόταση για την λειτουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην Ελλάδα» που διοργανώνει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚεΦιΜ).

Έτσι οι Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ) ξανάρχονται,με την κωδική ονομασία "Νησίδες Ελευθερίας και Ανάπτυξης" !

Και μόνο τα ονόματα των ομιλητών προκαλούν ανατριχίλα...

Έτσι όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση-πρόσκληση του ΚεΦιΜ στην εκδήλωση συμμετέχουν:

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Συγγραφέας, Δ/ντής του Ινστιτούτου Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας.
Βιογραφικό: http://goo.gl/aMosfI

Άννα Διαμαντοπούλου (μέσω ζωντανής διαδικτυακής σύνδεσης)
τ. Βουλευτής, Πρόεδρος του «ΔΙΚΤΥΟΥ» για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Βιογραφικό: http://goo.gl/yygOSN

Χάρης Θεοχάρης
Βουλευτής Β' Αθηνών με το Ποτάμι.
Βιογραφικό: http://goo.gl/GkqfX9

 • Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου ΕΔΩ.

http://www.primeminister.gov.gr/wp-content/uploads/2016/01/ABP9802.jpgΟ Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε στις 29.01.2016 με επιχειρηματίες που επενδύουν στην Ελλάδα ( σε Τράπεζες κ.λ.π. )

Παρόντες στην συνάντηση ήταν και οι γνωστοί στους τραπεζοϋπάλληλους κ.κ. Prem Watsa της Fairfax Financial Holdings Ltd με συμμετοχές στην Eurobank και John Paulson της Paulson & Co με συμμετοχές σε Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους επενδυτές σχετικά με τις κυβερνητικές θέσεις και πρωτοβουλίες, προκειμένου να επιβληθεί σταθερό φορολογικό σύστημα, να αντιμετωπιστούν η γραφειοκρατία και η διαφθορά, και να πολλαπλασιαστούν οι επενδυτικές ευκαιρίες μέσα από την εδραίωση της πολιτικής σταθερότητας. Συζητήθηκαν επίσης τα οικονομικά δεδομένα που στοιχειοθετούν εικόνα ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία, με κύριους συντελεστές, την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την υπέρβαση των προϋπολογισμένων εσόδων κατά 2 δισ. ευρώ για το 2015 και την σταθεροποίηση της οικονομίας, με βραχυπρόθεσμη προοπτική επιστροφής σε ρυθμούς ανάπτυξης.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα είναι μια αλλαγή σελίδας για την Ελλάδα...

Αμέσως μετά την συνάντηση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fairfax Financial Holdings, Prem Watsa, δήλωσε: «Είχαμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, η οποία επικεντρώθηκε στην ελληνική οικονομία και τις επικείμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Εκφράσαμε την αισιοδοξία μας για το μακροπρόθεσμο ρόλο της Ελλάδας μέσα στη ζώνη του ευρώ και επιβεβαιώσαμε τη στήριξή μας στις προοπτικές της χώρας».

Είπε ακόμη πως «η Fairfax διακρίνει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα» για να προσθέσει όμως: «Με δεδομένο ότι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις θα εφαρμόζονται με συνέπεια και μέσα σε ένα περιβάλλον κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας. Είμαστε μακροπρόθεσμοι επενδυτές αξίας με ισχυρή πίστη στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και στις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού της. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα, όχι μόνο μέσω της συμμετοχής μας στην Eurobank, την οποία και αυξήσαμε με την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, και των επενδύσεών μας στην Grivalia, την Praktiker και άλλες εταιρείες, αλλά επιπλέον με την εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife, μπαίνοντας έτσι σε έναν κλάδο όπου έχουμε μεγάλη εμπειρία και βλέπουμε σπουδαία προοπτική»

 Άλλοι συμμετέχοντες από πλευράς επενδυτών ήταν οι Stephen Johnson (Wilbur Ross & Co), Jonathan Haick (Brookfield Capital Partners Ltd), Samir Parekh (Capital Research & Management Company), Ben Watsa (Lissom Investments), Lawrence Chin (Mackenzie Cundill), Jamie Lowry (Schroder’s Investment Management), Daniel Pozen (Wellington Management Company), Νικόλαος Καραμούζης και Φωκίων Καραβίας (Eurobank)

Από πλευράς κυβέρνησης, παρόντες ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, και ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

ΠΗΓΕΣ (1) , (2)

 

Του Σπύρου Μητροτάσιου

  Εν μέσω μιάς αναταραχής που ταράζει ξανά τα λιμνάζοντα νερά της ελληνικής κοινωνίας...η Βουλή των Ελλήνων προχώρησε στις 25/01/2016 στην "Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων". 

Λίγα λόγια για την Συμφωνία.

   Η συμφωνία αυτή με τα ΗΑΕ, δηλαδή με τα επτά ομόσπονδα Εμιράτα (Άμπου Ντάμπι, Αϊμάν, Ντουμπάι, Ουμ αλ-Καϊγιάν, Ρας αλ-Καϊμά, Σάρια & Φουτζέιρα),  είναι η τεσσαρακοστή δεύτερη1 Συμφωνία Προώθησης & Προστασίας Επενδύσεων (ΣΠΠΕ) πoυ συvάπτει η Ελλάδα μετά τo 1989, και η πρώτη μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας2 .

  Είχε υπογραφεί στην Αθήνα στις 6 Μαΐου 2014 και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) στις 15 Μαΐου 2014.

  Η διάρκειά της είναι δεκαετής και ο σκοπός της , σύμφωνα με την παρ.4 της Αιτιολογικής Έκθεσης του νόμου, είναι «η εξασφάλιση νομικής προστασίας στις επενδύσεις πoυ πραγματoπoιoύv επεvδυτές τoυ εvός Συμβαλλόμεvoυ Μέρoυς στo έδαφος τoυ άλλου Συμβαλλόμεvoυ Μέρoυς» .

  Περιλαμβάνει , δεκατέσσερα (14) άρθρα, με τα οποία εξασφαλίζεται:

 • η πληρέστερη δυνατή προστασία τωv επεvδύσεωv από απαλλοτριώσεις (εμπράγματων αλλά και ενοχικών δικαιωμάτων) ή εθνικοποίησης επένδυσης, oι οποίες μπορεί vα γίνουν μόνο για λόγους δημόσιου συμφέροντος και με νόμιμες διαδικασίες (;)

 • μία λεπτομερής διαδικασία επίλυσης διαφoρώv...

   Με απλά λόγια η Συμφωνία αυτή δίνει την δυνατότητα στις κληρονομικώ δικαίω οικογενειακές δυναστείες των σεϊχηδων και των Εμίρηδων (σ.σ.στα ΗΑΕ δεν επιτρέπεται η λειτουργία πολιτικών κομμάτων) να προσφεύγουν από εδώ και στο εξής δικαστικά εναντίον της Ελλάδας με τον ισχυρισμό ότι η επένδυσή τους βλάπτεται άσχετα εάν αυτή η ζημιά προέρχεται από πολιτικές που εφαρμόζει το κράτος για λόγους δημοσίου συμφέροντος!!!

Μάλιστα το άρθρο10 πρoβλέπει, σχετικά με τov τρόπο επίλυσης διαφoρώv που είναι δυνατό να ανακύψουν μεταξύ επεvδυτή-Κράτους, αρχικά μία φιλική διευθέτηση και, εν συνεχεία, δικαίωμα προσφυγής του επενδυτή σε εθνικά ή σε ακόμα και σε διεθνή (κατ'επιλογήν του !!!) ad hoc δικαστήρια3,

   Και σε ποιές περιπτώσεις μπορεί ο "εμιρατινός επενδυτής" να εγείρει αξιώσεις και να μηνύσει την χώρα μας;

 

          Να τι λέει σχετικά η 'Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: 15 Ιανουρίου 2016:

« Β. Από τις επιμέρους ρυθμίσεις της Συμφωνίας ενδέχεται να προκληθούν δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού από τυχόν καταβολή:

- Αποζημίωσης σε περίπτωση απαλλοτρίωσης ή εθνικοποίησης που αφορά επένδυση των ΗΑΕ. (άρθρο 5)
- Αποζημίωσης ή άλλου είδους επανόρθωσης των ζημιών που υφίστανται επενδύσεις των ΗΑΕ λόγω i) πολέμου, έκτακτων αναγκών ή πολιτικών αναταραχών σε ελληνικό έδαφος κ.λπ., καθώς και ii) επίταξης. (άρθρο 6)

Μάλιστα "το ύψος των δαπανών εκ των παραπάνω αιτιών δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί, διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αγοραία αξία επένδυσης, ύψος αμοιβών διαιτητών, επίδικο αντικείμενο κ.λπ.)" όπως καταλήγει η Εκθεση.


   Α
πό τα παραπάνω είναι προφανές ότι η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης συνεπάγεται -όχι μόνο άγριες νεοφιλελεύθερες πολιτικές αλλά και - "εξασφαλίσεις" σε επενδυτές πρωτοφανείς στην ιστορία της πολιτικής και της οικονομίας. Εξασφαλίσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στον διασυρμό ενός κυρίαρχου (στον έναν ή στον άλλον βαθμό) κράτους" από "Πρωθυπουργούς" τύπου Σεΐχη Μοχάμετ μπιν Ρασίντ αλ Μάκτουμ (foto)) και "Αρχηγούς Κρατών" - τύπου Χαλίφα μπιν Ζαγέντ αλ Ναχαγιάν5 , των ΗΑΕ - των οποίων η προσωπική περιουσία το 2008 υπολογίζονταν,αθροιστικά, σε 41 δισεκατομύρρια δολλάρια ΗΠΑ.

   Το πόσο αρνητική, τώρα, για την χώρα μας μπορεί να αποβεί η παραπάνω συμφωνία (ή και παρόμοιες) το βλέπουμε και από τα αποτελέσματα παρόμοιων συμφωνιών με βάση τις οποίες "ολόκληρες" κυβερνήσεις μηνύθηκαν από μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, τράπεζες κλπ . ακριβώς λόγω της δυνατότητας προσφυγής των εταιρείών σε ένδικα μέσα. Παρατίθενται ενδεικτικά:

 • η περίπτωση του Εκουαδόρ με την Occidental Petroleum6 όπου η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου ήταν διαταγή πληρωμής υπέρ της Occidental του εξωφρενικού ποσού των 1,76 δις δολλαρίων (US$1,769,625,000)

 • η περίπτωση της Λιβύης όπου η απόφαση ήταν διαταγή πληρωμής US$935 million υπέρ εταιρείας του Κουβεϊτ7 για ακύρωση επένδυσης

  αλλά και η "δική" μας

 •  περίπτωση της Τσέχικης Postova Bank8 η οποία βάσει της διμερούς συμφωνίας Τσεχίας-Ελλάδας διεκδίκησε ανεπιτυχώς9 αποζημίωση για τις απώλειές της σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία κουρεύτηκαν τον Μάρτιο του 2012

   Περαιτέρω σχόλια μάλλον περιττεύουν.

Οι πολιτικές δυνάμεις και οι βουλευτές οι οποίοι ψηφίζουν τέτοιου είδους συμφωνίες10 αναλαμβάνουν πολύ μεγάλες ευθύνες. Μάλιστα η εν λόγω συμφωνία με τα ΗΑΕ δεν είναι η μοναδική που "έτρεξε" στην παρούσα φάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κύρωσή της έρχεται ακριβώς την ίδια στιγμή (δύο ημέρες πριν για την ακρίβεια) με τις νέες διμερείς συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκαν στο πλαίσιο του 2ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ (το 1ο έγινε το 2013) κατά την διάρκεια του οποίου ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε "τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε την προσπάθεια ισραηλινών επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν την πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών που προωθούμε στην Ελλάδα11.   Επενδυτικός πυρετός...

     Όμως ο Ελληνικός Λαός έχει δικαίωμα να γνωρίζει για τις απαράδεκτες ρυθμίσεις και το περιεχόμενο όλων αυτών των διμερών "επενδυτικών" συμφωνιών που υπογράφονται διαχρονικά από τις Κυβερνήσεις του τόπου μας.

    Θα επανέλθουμε με αφορμή την επικείμενη έναρξη του 12ου γύρου των διαπραγματεύσεων της πλέον επικίνδυνης -για τις ασθενέστερες οικονομίες και τους Λαούς της Ευρώπης- συμφωνίας  ...της περιβόητης Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου & Επενδύσεων (T T I P) μεταξύ ΗΠΑ -ΕΕ.12

 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

(1) Οι υπόλoιπες σαράντα μία έχoυv συvαφθεί με τηv Ουγγαρία τo 1989, με τηv Τσεχοσλοβακία, τo Ζαΐρ, τηv Αλβανία και τη Ρουμανία τo 1991, με τηv Κύπρο, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, τηv Πολωνία και τηv Τυνησία τo 1992, με τη Βουλγαρία, τηv Αρμενία, τη Ρωσία και τηv Αίγυπτο τo 1993, με τo Μαρόκο, τηv Ουκρανία και τη Γεωργία τo 1994, με τηv Κορέα και τη Λεττovία τo 1995, με τηv Κούβα, τη Χιλή, τη Λιθουανία και τηv Κροατία τo 1996, με τo Ουζμπεκιστάν, τηv Εσθονία, τη Σλοβενία, τηv Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και τov Λίβανο τo 1997, με τη Μολδαβία και τη Νότιο Αφρική τo 1998, με τηv Αργεντινή τo 1999, με τηv Τουρκία, την Αλγερία, τo Μεξικό και τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη τo 2000, με τo Ιράν και τo Καζακστάν τo 2002, με τη Συρία το 2003, με το Αζερμπαϊτζάν το 2004, με την Ιορδανία το 2005, με την Ινδία το 2007 και με το Βιετνάμ το 2008 (βλ.παρ1 της Αιτιολ.Εκθεσης του Νόμου)

(2) –βάσει της οποίας οι διεθνείς συμφωνίες επενδύσεων καθίστανται αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 1219/2012 (ο.π.)

(3) Τα διεθνή αυτά δικαστήρια συνίστανται κατά περίπτωση (ad hoc) σύμφωνα με τους κανόνες περί διαιτησίας της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL)...όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι αποφάσεις τους είναι τελεσίδικες και δεσμευτικές (βλ.άρθρο 10παρ3, 4 & 5 της Σύμβασης)

(4)(foto) Μοχάμετ μπιν Ρασίντ Αλ Μάκτουμ Πρωθυπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Κυβερνήτης του Ντουμπάι

(5) https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%86%CE%B1_%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BD_%CE%96%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CF%84_%CE%B1%CE%BB_%CE%9D%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD

(6) Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. The Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/06/11

(7) Mohamed Abdulmohsen Al-Kharafi & Sons Co. v. Libya and others, Final Arbitral Award

(8) Poštová Banka, a.s. and Istrokapital SE v. The Hellenic Republic, ICSID Case No. ARB/13/8

(9) http://www.parapolitika.gr/article/157045/dikaiosi-gia-tin-ellada-kai-psi-apo-diaititiko-dikastirio

(10) Έκθεση Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών προς τη Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 19 Ιανουαρίου του 2016
   «Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ειδικός Αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ., ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταμιού», ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων –   Εθνική Πατριωτική Δημοκρατική Συμμαχία και ο Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόμου, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή επιφυλάχθηκε για την τελική τοποθέτησή του κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, ενώ ο Ειδικός Αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας το καταψήφισε

(11) Κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, κ. Μπ. Νετανιάχου, κατά τις εργασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ

(12) REPORT OF THE ELEVENTH ROUND OF NEGOTIATIONS FOR THE TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP