Σχετική εικόναΑπό www.bankingnews.gr (06/09/2018)
-----------------------------------------------------
Το αρχικό σχέδιο να ακολουθηθεί μια ταχύρρυθμη διαδικασία για την εκλογή νέου διευθύνοντος συμβούλου στην Alpha bank φαίνεται ότι ελαφρώς τροποποιείται και αναμένεται όχι στο διοικητικό συμβούλιο τέλη Σεπτεμβρίου αλλά αρχές Οκτωβρίου να καθοριστεί ο νέος CEO. Με βάση ορισμένες ενδείξεις έως τις 12 Οκτωβρίου θα έχει επιλεγεί ο νέος διευθύνων σύμβουλος.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 3 εσωτερικών υποψηφίων και ορισμένων εξωτερικών…για τυπικούς λόγους. Αρχικώς είχε αναφερθεί ότι οι υποψήφιοι για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου θα είναι 4 δηλαδή Σπ. Φιλάρετος αναπληρωτής CEO, Γ. Αρώνης αναπληρωτής CEO, Αρ. Θεοδωρίδης αναπληρωτής CEO και ο Β. Ψάλτης οικονομικός διευθυντής. Ωστόσο ο Θεοδωρίδης έχει αποχωρήσει από την διαδικασία ή επί της ουσίας μπορεί να μην ενδιαφερόταν για την θέση αυτή. Έχουν απομείνει 3 υποψήφιοι.

Αυτό που φαίνεται να είναι πολύ πιθανό είναι ότι ο Βασίλης Ράπανος ο πρόεδρος της Alpha bank θα παραμείνει για ακόμη 3 χρόνια. Κάποια στιγμή είχε αναφερθεί ότι ο Δ. Μαντζούνης ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της Alpha bank που αποχωρεί με δική του πρωτοβουλία θα αναλάμβανε Πρόεδρος στην Alpha bank αλλά φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει τέτοια εξέλιξη.

Ως προς τον διευθύνοντα σύμβουλο αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι στο επερχόμενο διοικητικό συμβούλιο θα έχουν καθοριστεί οι τάσεις. Η μάχη θα κριθεί όπως φαίνεται μεταξύ Αρώνη και Φιλάρετου με το πιθανότερο σενάριο ο Ψάλτης να αναβαθμιστεί στην επόμενη φάση σε αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο εξέλιξη σίγουρα θετική για τον ίδιο άπαξ και ξεκίνησε από την Emporiki, έγινε CEO στην Alpha bank και ακολουθεί μια ομαλή πορεία. Ο Ψάλτης λέγεται ότι τον στηρίζει ο Paulson αλλά η Alpha bank …δεν είναι Πειραιώς.

Ως προς την επικρατούσα άποψη στο εσωτερικό της τράπεζας μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει ένα ρεύμα….το οποίο για την ώρα θα το κρατήσουμε…για εμάς. Πάντως είναι πολύ θετικό να τονιστεί ότι στην Alpha bank οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς ότι κάτω από οποιαδήποτε σενάριο γνωρίζουν ότι η τράπεζα δεν θα έχει κενό διοίκησης.