Σχόλιο από naftemporiki.gr

«Την εμπιστοσύνη και τη στήριξη της στα στελέχη της Alpha Bank τα οποία φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση χορήγησης επισφαλών δανείων στον Σταύρο Ψυχάρη, εκφράζει η διοίκηση της τράπεζας.
Την ίδια στιγμή βέβαια, το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank καθιστά σαφές ότι σέβεται απολύτως το έργο της ελληνικής δικαιοσύνης και διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί στην εν εξελίξει έρευνα.
Σημειώνεται ότι oι δικαστικές αρχές έχουν ασκήσει δίωξη εναντίον τεσσάρων εν ενεργεία μελών του δ.σ. της Alpha Bank, σχετικά με τη χορήγηση δανείων προς τον κ. Ψυχάρη με στόχο την απόκτηση μετοχών του ΔΟΛ.»

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Τραπέζης A.E., κατόπιν ενημερώσεως ότι ασκήθηκε ποινική δίωξηκατ’ Ανωτάτων (εν ενεργεία και αποχωρησάντων) Στελεχών της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων (εν ενεργεία) Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, αναφορικά με χορηγηθέντα υπό της Τραπέζης δάνεια προς τον κ. Σταύρο Ψυχάρη για την εκ μέρους του απόκτηση μετοχών εκδόσεως του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη...»