ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΤΑΠ)

"Το μόνο που εγγυάται η νέα εθελουσία της Τράπεζας Πειραιώς είναι η ανεργία"

Δημοσιοποίησε χθες η τράπεζα Πειραιώς την πρόταση της για εθελουσία με τίτλο «Ανακοίνωση Προγράμματος Αποχώρησης», την τρίτη τα δυο τελευταία χρόνια, την οποία δημοσιεύουμε πιο κάτω.

 Ο ΣΕΤΑΠ αυτή τη στιγμή θα επαναλάβει την πάγια θέση του για όσους/ες συνάδελφους/ισσες σκέφτονται την αποχώρηση τους από την τράπεζα με την εθελουσία:

 • μη βιαστείτε να αποφασίσετε η εθελουσία αργεί να τελειώσει (τυπικά 11/4/2016),
 • μην ενδίδετε σε πιέσεις και εκβιασμούς δεν μπορεί κανείς να σας υποχρεώσει να φύγετε με εθελουσία χωρίς τη θέληση σας,
 • σκεφθείτε ότι η εθελουσία είναι ανεργία όταν τελειώσουν τα χρήματα και δυστυχώς τελειώνουν γρήγορα,
 • μην κάνετε χρήση της εθελουσίας αν δεν έχετε εξασφαλίσει τι θα κάνετε μετά άλλη εργασία ή σύνταξη.

Ο ΣΕΤΑΠ γνωρίζει το άσχημο εργασιακό περιβάλλον και παλεύει να το αλλάξει. Σας προτείνουμε να επιλέξετε τον αγώνα για την αλλαγή του από τη φυγή, που στο βάθος του χρόνου θα σας κάνει άνεργους.

Ο ΣΕΤΑΠ σας καλεί να ενημερωθείτε αλλά και να οπλιστείτε με θάρρος, υπομονή και δύναμη για να αποκρούσουμε μαζί αυτά που σχεδιάζουν για μας χωρίς εμάς. Δεν είναι κανείς μόνος του, ο ΣΕΤΑΠ είναι στο πλευρό όλων των συναδέλφων που θα αποφασίσουν να αντισταθούν

...................

Υ.Σ. 2016/1204 - 23.03.2016

Αθήνα, 23.03.2016

Προς: Όλο το Ανθρώπινο Δυναμικό της Τράπεζας

& των Θυγατρικών Εσωτερικού Χρηματοοικονομικού Τομέα

Θέμα: Ανακοίνωση Προγράμματος Αποχώρησης

Για μία ακόμα χρονιά οι αλλαγές στην οικονομία και ιδιαίτερα στον Τραπεζικό κλάδο υπήρξαν καταιγιστικές. Βιώσαμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε πρωτοφανείς εξελίξεις. Παρ’ όλ’ αυτά ο Όμιλος με τις στρατηγικές κινήσεις που πραγματοποίησε έχει πετύχει τη διατήρηση του πρωταγωνιστικού του ρόλου, τόσο στις αποδόσεις του όσο και στις προτιμήσεις των πελατών μας.

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες αλλαγές, επιτάσσει κινήσεις προσαρμογής της λειτουργίας του Ομίλου στα νέα δεδομένα. Με βαθύ αίσθημα ευθύνης η Διοίκηση του Ομίλου στοχεύει στην διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των θέσεων εργασίας παράλληλα με τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας του Ομίλου και του ανθρώπινου δυναμικού του, που είναι άλλωστε αλληλένδετα.

Στο κρίσιμο αυτό σημείο, εξετάζοντας κοινωνικά υπεύθυνες επιλογές και σταθμίζοντας το μακροπρόθεσμο συμφέρον των εργαζομένων και τα μηνύματα που έρχονται από την βάση του Ομίλου, αποφασίστηκε να τεθεί σε λειτουργία Πρόγραμμα Αποχώρησης, θέλοντας να δοθεί κίνητρο στους εργαζόμενους εκείνους που επιθυμούν να προσανατολιστούν σε άλλες προσωπικές επιλογές.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος έχουν διαμορφωθεί με κριτήριο την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους για τους εργαζόμενους, αξιολογώντας συγχρόνως τις υφιστάμενες λειτουργικές ανάγκες της Τράπεζας και τις συνθήκες της τραπεζικής αγοράς. Οι όροι του Προγράμματος έχουν ως εξής:

1. Διάρκεια του Προγράμματος Αποχώρησης

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 μέχρι την Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016.

2. Εργαζόμενοι που δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής

Ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας και των Θυγατρικών Εσωτερικού Χρηματοοικονομικού Τομέα οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ή με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής. Ρητά εξαιρούνται:

 • Οι εργαζόμενοι Θυγατρικών Εσωτερικού μη χρηματοοικονομικού τομέα
 • Όσοι βαρύνονται με πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορές που αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.

Οι παρόντες όροι δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης, αλλά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν εμπίπτει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες.

3. Αποζημίωση Προγράμματος Αποχώρησης

3.1 Επιλογές Προγράμματος

Επιλογή 1: Άμεση Αποχώρηση

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, ο εργαζόμενος μπορεί να αποχωρήσει άμεσα. Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση του εργαζομένου θα καθορίζεται:

 • Από το ηλικιακό εύρος στο οποίο ανήκει (συμπληρωμένα έτη ηλικίας έως 31/12/2015).
 • Από το εάν απασχολείται στο Δίκτυο Καταστημάτων της Περιφέρειας ή στο Δίκτυο Καταστημάτων Αττικής & Θεσσαλονίκης και σε Μονάδες της Διοίκησης της Τράπεζας / Θυγατρικής Εταιρίας.

Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζεται αναλυτικά η αποζημίωση για άμεση αποχώρηση:

Στην περίπτωση εργαζομένων που απασχολούνται σε Κατάστημα που πρόκειται να σταματήσει η λειτουργία του, το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης άμεσης αποχώρησης θα προσαυξάνεται με +20%.

Η αποζημίωση άμεσης αποχώρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20.000€ ενώ δεν θα ξεπερνά το μικτό ποσό των 180.000€.

Επιλογή 2: Μακροχρόνια Άδεια 2ετούς διάρκειας

Εναλλακτικά ο εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει να λάβει μακροχρόνια άδεια δύο ετών.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρία και δικαιούται να απασχοληθεί σε άλλη εργασία. Κατά τη συμπλήρωση της άδειας η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Για το σύνολο του χρόνου συμμετοχής στο πρόγραμμα μακροχρόνιας άδειας, θα καταβάλλονται οι μικτές αποδοχές του εργαζόμενου, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί τον 12/2015, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Σημείωση 1: όσοι εργαζόμενοι επιλέξουν να συμμετέχουν στη μακροχρόνια άδεια και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη λήξη του προγράμματος, θα λάβουν επιπλέον τη νόμιμη αποζημίωση συνταξιοδότησης.

Σημείωση 2: Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος που θα συμμετέχει στην Μακροχρόνια άδεια, ζητήσει να διακοπεί η σύμβαση νωρίτερα από τα δύο έτη, τότε αυτό θα μπορεί να γίνει καταβάλλοντάς του εφάπαξ τις υπολειπόμενες μισθοδοσίες και τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές. Σε μια τέτοια περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το συνολικό ποσό (μηνιαία ποσά που θα έχουν ήδη καταβληθεί και νέο εφάπαξ ποσό) δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που θα δινόταν σε περίπτωση επιλογής της Άμεσης Αποχώρησης (δηλ. το ποσό της Επιλογής 1).

Ενδεικτικά ποσά για κάθε επιλογή μπορείτε να δείτε στο HRMS στο link:

Main Menu> Η εικόνα μου > Προσωπικές Πληροφορίες > Πρόγραμμα Αποχώρησης

4. Πρόσθετες παροχές Προγράμματος Αποχώρησης

4.1 Συμμετοχή του μισθωτού σε προγράμματα ασφαλιστικής ή/και κοινωνικής κάλυψης

Κατά τη διάρκεια παραμονής του μισθωτού στο Πρόγραμμα συνεχίζεται:

Για την Άμεση Αποχώρηση

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη για δύο (2) έτη από την ημερομηνία της με κοινή συμφωνία λύσης της σύμβασης εργασίας για κάθε εργαζόμενο που είναι ασφαλισμένος καθώς και για τα ήδη ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη του στην εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία με την οποία η Τράπεζα / Θυγατρική Εταιρία διατηρεί σχετικό συμβόλαιο.

Για τη Μακροχρόνια Άδεια 2ετούς διάρκειας

α) Καταβολή των εισφορών του στα ταμεία Ασφάλισης,

β) Ιατροφαρμακευτική κάλυψη από την ημερομηνία έναρξης της μακροχρόνιας άδειας και για δύο (2) έτη για κάθε εργαζόμενο που είναι ασφαλισμένος καθώς και τα ήδη ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη του στην εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία με την οποία η Τράπεζα / Θυγατρική Εταιρία διατηρεί σχετικό συμβόλαιο.

γ) Συμμετοχή στα άλλα ομαδικά προγράμματα που ήδη συμμετέχει ο εργαζόμενος για όσο διαρκεί η Μακροχρόνια Άδεια.

4.2 Υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις στην Τράπεζα Πειραιώς

Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που έχουν λάβει οι υπάλληλοι με προνομιακούς όρους προσωπικού θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφληση τους υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους αρχικούς ή τους τυχόν τροποποιηθέντες όρους του δανείου ή της πίστωσης. Οι γενικές ρυθμίσεις που τυχόν θα ισχύσουν στο μέλλον για το εν ενεργεία προσωπικό για τα υπόλοιπα των παραπάνω προϊόντων, θα έχουν ισχύ και για τους αποχωρούντες εθελουσίως.

Για τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας διατήρηση για την Άμεση Αποχώρηση για ένα έτος των προνομιακών επιτοκίων προσωπικού από τη λήξη της εργασιακής σχέσης και για τη Μακροχρόνια Άδεια, διατήρηση έως τη λήξη της σύμβασης.

Τα δάνεια προκαταβολής μισθών που έχουν ενδεχομένως λάβει οι Εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα συμψηφισθούν με την αποζημίωση που θα καταβληθεί κατά τη λήξη της σύμβασης εργασίας. Ειδικά για τους συμμετέχοντες στη Μακροχρόνια Άδεια, τα δάνεια προκαταβολής μισθών θα συνεχίσουν να αποπληρώνονται πλήρως μέσω της μηνιαίας μισθοδοσίας.

Για τυχόν καθυστερήσεις σε δανειακές υποχρεώσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Στην Άμεση Αποχώρηση θα πρέπει να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν την καταβολή της αποζημίωσης που θα καταβληθεί με τη λήξη της σύμβασης ή θα συμψηφιστούν με αυτή.

(β) Στη Μακροχρόνια Άδεια, θα πρέπει να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν την καταβολή της αποζημίωσης που θα καταβληθεί με τη λήξη της σύμβασης ή θα συμψηφιστούν με αυτή.

4.3 Άλλες Παροχές

Δυνατότητα αξιοποίησης για ένα έτος των Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων(Παροχή 24ωρης Γραμμής Υποστήριξης & 5 Συναντήσεις Πρόσωπο με Πρόσωπο) με τη συνεργασία της Hellas ΕAP: τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του.

Δυνατότητα αξιοποίησης ατομικών συναντήσεων και ομαδικών εκπαιδεύσεων για εναλλακτικές επαγγελματικής συνέχειας μέσω της ICAP PeopleSolutions.

5. Βάση υπολογισμού/Τρόπος καταβολής Ποσού

Για την Άμεση Αποχώρηση

Ο μισθός που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι ο μικτός μισθός κατά τον μήνα 12/2015.

Το σύνολο του ποσού θα καταβληθεί με την αποχώρηση του εργαζομένου.

Για τη Μακροχρόνια Άδεια 2ετούς διάρκειας

Ο μισθός που θα χρησιμοποιηθεί τόσο για τις μηνιαίες καταβολές όσο και για το ποσό στη λήξη του προγράμματος είναι ο μικτός μισθός του 12/2015.

Οι καταβολές θα γίνονται σε μηνιαία βάση στον τηρούμενο ήδη στην Τράπεζα Πειραιώς λογαριασμό μισθοδοσίας του μισθωτού και θα συνεχίζεται η καταβολή των ανάλογων εργοδοτικών εισφορών.

6. Φορολόγηση

Κάθε παροχή που καταβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι μικτή και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες, φορολογικές ή άλλες, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία καταβολής.

7. Χρόνος καταβολής αποζημίωσης

Η αποζημίωση που προβλέπεται κατά τη λήξη της εργασιακής σχέσης θα καταβληθεί κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης κάθε Εργαζομένου με την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία.

8. Προσδιορισμός Ημερομηνίας Αποχώρησης

Για την Άμεση Αποχώρηση

Όλες οι εργασιακές σχέσεις συμβάσεις θα λυθούν το αργότερο στις 31/5/2016.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα/ή η Θυγατρική αυτής Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος - και το δικαίωμα αυτό θα της αναγνωριστεί και με τη σύμβαση λύσης της σχέσης και σύμβασης - να τροποποιήσει/μεταθέσει αυτή την ημερομηνία για κάποιον εργαζόμενο εάν αυτό υπαγορεύεται από τις λειτουργικές της ανάγκες.

Για τη Μακροχρόνια Άδεια 2ετούς διάρκειας

Όσοι εργαζόμενοι δηλώσουν συμμετοχή και ενταχθούν στο Πρόγραμμα, η ημερομηνία αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους συμβάσεως θα είναι με τη συμπλήρωση της διετίας ή νωρίτερα εφόσον ο εργαζόμενος το ζητήσει και η Τράπεζα/Εταιρεία συναινέσει.

9. Εθελοντική συμμετοχή

Η συμμετοχή οποιουδήποτε εργαζομένου στο παρόν Πρόγραμμα Αποχώρησης είναι πλήρως εθελοντική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να επιλέξει την εκδήλωση ενδιαφέροντος, την υποβολή αιτήσεως, και την επιλογή προγράμματος.

10. Συμφωνία Λύσης Σύμβασης

Αν ο εργαζόμενος υποβάλει αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης και η αίτηση του γίνει δεκτή από την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τότε ο εν λόγω εργαζόμενος και η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία θα συμφωνήσουν από κοινού να λύσουν τη μεταξύ τους εργασιακή σχέση ή τη σύμβαση πάγιας αντιμισθίας και θα υπογράψουν το οικείο έγγραφο κοινής συμβατικής λύσεως της εργασιακής συμβάσεως. Η ανωτέρω συμφωνία λύσης της εργασιακής σύμβασης, θα κοινοποιηθεί άμεσα στον ΟΑΕΔ (ή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο) με έγγραφο οικειοθελούς αποχώρησης που θα υποβάλλει κάθε εργαζόμενος.

11. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων

Η αίτηση συμμετοχής, η οποία μετά την υποβολή της δεν είναι δεκτική ανακλήσεως συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου όλων των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος. Αιτήσεις με όρους, αιρέσεις και επιφυλάξεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Κάθε ποσό που θα καταβληθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, περιλαμβάνει και εξοφλεί κάθε απαίτηση ή αξίωση του εργαζομένου κατά της Τράπεζας/Θυγατρικής Εταιρίας, οιασδήποτε φύσης ή/και αιτίας, (εξαιρουμένου του ποσού που αντιστοιχεί στην εκκαθάριση της τρέχουσας μισθοδοσίας). Όσοι εργαζόμενοι έχουν ασκήσει αγωγή από οποιαδήποτε αιτία κατά της Τράπεζας θα πρέπει να δηλώσουν ότι με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δεν διατηρούν πλέον οποιαδήποτε αξίωση κατά της Τράπεζας, δυνάμενη να αντιταχθεί σε συμψηφισμό έναντι αυτής, ή να αποτελέσει αντικείμενο αγωγής και να δηλώσουν ότι παραιτούνται από τυχόν εκκρεμή αγωγή κατ’ αυτής.

Στις συμφωνίες που θα υπογραφούν και θα αφορούν τη συμμετοχή σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα, ο εργαζόμενος θα δηλώνει την αποδοχή των όρων του προγράμματος και την έλλειψη οποιασδήποτε αξιώσεώς του κατά της Τράπεζας.

12. Αιτήσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αποχώρησης θα πρέπει να είναι έγγραφες και ανεπιφύλακτες, να απευθύνονται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια με εσωτερική αλληλογραφία στη διεύθυνση Πανεπιστήμιου 25-29,10564 Αθήνα, 3ος όροφος, (υπόψη Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωσιακής Μάθησης Ομίλου, με την ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ) και να υποβάλλονται από τον Δικαιούχο, από την Τετάρτη, 23/3/2016 έως και την Δευτέρα, 11/4/2016.

Για τυχόν ερωτήσεις, οι εργαζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή Μάθηση Ομίλου στα τηλέφωνα που αναγράφονται στον Πίνακα Επικοινωνίας. Επίσης, μπορούν να ανατρέξουν στις Συχνές Ερωτήσεις.

Καμιά αίτηση δε θα γίνει δεκτή μετά την Δευτέρα, 11/4/2016. Η υποβολή και ο χρόνος υποβολής της αίτησης θα αποδεικνύονται μόνο με την επιβεβαίωση του Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωσιακής Μάθησης Ομίλου μέσω e-mail, ρητά αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Οι Επικεφαλής των Μονάδων/Καταστημάτων πρέπει να ενημερώσουν τους εργαζόμενους που απουσιάζουν με άδεια/ασθένεια για τους όρους του παρόντος προγράμματος.

Η Τράπεζα/Θυγατρική εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εξετάσει κάθε αίτηση και να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, σύμφωνα με την απόλυτα ελεύθερη κρίση της.

13. Αποκλειστικότητα

Το παρόν πρόγραμμα λήγει την Δευτέρα, 11/4/2016.

Το πρόγραμμα δεν δημιουργεί υποχρέωση για επανάληψή του στο μέλλον, ούτε για παράτασή του πέραν από την παραπάνω αναφερθείσα ημερομηνία, ούτε για καταβολή ενός ή περισσοτέρων από τα ως άνω αναφερθέντα ποσά και παροχές προς εργαζομένους που είτε δεν πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, είτε / και δεν θα αιτηθούν ανεπιφύλακτα και εμπρόθεσμα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, είτε / και δεν θα αποδεχθούν ανεπιφύλακτα όλους τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, είτε / και η αίτησή τους δεν γίνει αποδεκτή από την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία.

Προς αποφυγή κάθε παρανόησης, ειδικώς διευκρινίζεται ότι αν, για οιονδήποτε λόγο ή / και αιτία (συμπεριλαμβανομένης και της επίκλησης οιασδήποτε ιδιότητας, προσόντος, περίπτωσης, άποψης κτλ), ο εργαζόμενος δεν αιτηθεί ανεπιφύλακτα και εμπρόθεσμα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ή / και δεν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα και εμπρόθεσμα όλους τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, δεν θα δικαιούται κανενός ποσού ή παροχής του προγράμματος, ούτε συνολικού, ούτε επιμέρους.

14. Τελική διάταξη - επιφύλαξη δικαιωμάτων

Ακόμα κι αν η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία αποδεχθεί την πρόταση κάποιου εργαζομένου, εάν, στο μεσοδιάστημα και μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση συμβιβασμού, συντρέξει σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικοτεχνικών λόγων), η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, οπότε ο εργαζόμενος δεν θα δικαιούται την αποζημίωση του προγράμματος. Η Τράπεζα/Θυγατρική επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, ακόμη και για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα, αν αποκαλυφθεί εκ των υστέρων οποιαδήποτε δόλια, άδικη ή/και ποινικά κολάσιμη πράξη του εργαζομένου εναντίον αυτής. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε ποσό που τυχόν έλαβε ο εργαζόμενος λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα αναζητείται ως αδικαιολογήτως καταβληθέν.

Γεωργίου Κωνσταντίνος                                          Τούντα Τατιάνα

Ανώτερος Γενικός Διευθυντής                   Βοηθός Γενικός Διευθυντής

[1]Οι ηλικίες έως 29 ετών δεν συμμετέχουν στην Άμεση Αποχώρηση.

[2]Τα ποσά αυτά δεν εισπράττονται από τον εργαζόμενο αλλά καταβάλλονται στα Ασφαλιστικά Ταμεία για λογαριασμό του εργαζόμενου.

 • Δείτε την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Συνέντευξη παραχώρησε ο Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος της "Τράπεζας Πειραιώς", στην γερμανική εφημερίδα Börsen Zeitung και στην Angela Wefers στο Βερολίνο στις 16/03/2016.

Τίτλος της Συνέντευξης: "Η Ελλάδα ανακτά την ελπίδα της" (!!!) - "Hellas schöpft Hoffnung"

Παραθέτουμε σημεία της συνέντευξης από το Δελτίο Τύπου της Τράπεζας Πειραιώς (οι επισημάνσεις δικές μας):

«Συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων δανείων σε ιδιώτες δανειολήπτες, όπως για παράδειγμα καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, τα προβληματικά χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν περίπου 100 δις. ευρώ σε όλο το τραπεζικό σύστημα. Από αυτά, τα 35 με 40 δις. ευρώ αναλογούν μόνο σε επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων, σύμφωνα με τον κύριο Σάλλα, είχαν ανάγκη μόνο από μια συνεπή χρηματοδότηση. Στην Τράπεζα Πειραιώς βρίσκονται περίπου 26,8 δις ευρώ των μη εξυπηρετούμενων δανείων· εξ αυτών, 18 ως 20 δις. ευρώ αφορούν επιχειρηματικά δάνεια. Ο κύριος Σάλλας είναι πεπεισμένος ότι ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων είναι βιώσιμες με το ήμισυ περίπου των δανείων. «Ευχάριστο είναι ότι το ποσοστό των κόκκινων δανείων μειώθηκε έστω και κατά λίγο στα τέλη του 2015/αρχές του 2016 για πρώτη φορά», υπογράμμισε και μετέφερε ένα ακόμα καλό νέο: «Το 2016 θα είναι κερδοφόρο για τις ελληνικές τράπεζες».

Αντισταθμιστικά αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου από τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία έχουν δείξει, σύμφωνα με τον κύριο Σάλλα, ενδιαφέρον για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ωστόσο, δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα Ευρωπαίοι και Γερμανοί ενδιαφερόμενοι. Τόνισε ότι πρόκειται για δάνεια ουσιαστικά βιώσιμων επιχειρήσεων, οι οποίες ωστόσο αναζητούσαν χρηματοδότηση. «Θέλουμε να ενισχύσουμε την ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα». Γι’ αυτό είναι ευπρόσδεκτοι οι Γερμανοί ενδιαφερόμενοι. «Ενδιαφερόμαστε για γερμανούς επενδυτές σε ελληνικές επιχειρήσεις», ανέφερε ο κύριος Σάλλας. Οι σημαντικότεροι τομείς είναι η επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, τα ακίνητα, το εμπόριο και κυρίως ο τουρισμός.»

 • Δείτε το Δελτίο Τύπου με την συνέντευξη του Μιχάλη Σάλλα ΕΔΩ.

Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τραπεζας ΠειραιώςΑνακοίνωση εξέδωσε ο Σύλλογος εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ) με την οποία καλεί προκαταβολικά τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς «γυρίσουν την πλάτη στις απατηλές σειρήνες των προγραμμάτων «εθελούσιας» ανεργίας.»

«Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες περιπτώσεων συναδέλφων, που συμμετείχαν σε προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα, με τα αποτελέσματα στις περισσότερες των περιπτώσεων να είναι άκρως αποκαρδιωτικά: τα έτοιμα χρήματα τελείωσαν, τα πολυπόθητα εναλλακτικά … «επιχειρηματικά σχέδια» κατέρρευσαν, οι συνεχείς ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις τούς διέψευσαν, σοβαρά προβλήματα υγείας ήλθαν στην επιφάνεια και η απογοήτευση και η κατήφεια, δυστυχώς, κυριαρχούν.»

...
τονίζει ο Σύλλογος και καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνήσουν και να συμβουλευθούν το Σύλλογό , πριν τη λήψη της όποιας απόφασης, που μέλλει να καθορίσει το εργασιακό τους μέλλον και τη ζωή τη δική τους αλλά και των οικογενειών τους.

 • Διαβάστε την ανακοίνωση του ΣΕΥΤΠΕ στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

AFIMOSIΦίμωση του συνδικαλισμού στην Τράπεζα Πειραιώς εν'όψει της "Εθελουσίας" καταγγέλουν τα σωματεία της πρ. Τράπεζας Κύπρου (ΣΕΥΤΠΕ) και του Συλλόγου Εργαζομένων Αγροτικής-Πεοραιώς (ΣΕΤΑΠ).

Συγκεκριμένα όπως καταγγέλει ο ΣΕΤΑΠ:

«Με την οδηγία 2016/1161 - 07.03.2016 (για να την δείτε, πατήστε εδώ), με την οποία τροποποιείται  η «Πολιτική χρήσης Ιntranet / Internet & E-mail» της τράπεζας Πειραιώς και ορίζεται στους δέκα (10) αποδέκτες (!) ο μέγιστος αριθμός αποδεκτών σε απλή αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Δηλαδή αν ένας σύλλογος θέλει να επικοινωνήσει με όλους τους  εργαζόμενους της Πειραιώς μπορεί να το κάνει στέλνοντας ...1400 μηνύματα... »

Ο ΣΕΥΤΠΕ τονίζει μάλιστα ότι:

«Προφανώς, κάποιοι θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό θα υποστείλουν την προσπάθεια και τις παρεμβάσεις μας για την ανάδειξη των θεμάτων, που σχετίζονται με την επικείμενη «εθελούσια» έξοδο, την πιεστική ατομική στοχοθεσία, τα φαινόμενα εργασιακού εκφοβισμού, τα σοβαρά εργατικά ατυχήματα, την εκκρεμή ακόμη και σήμερα ολοκλήρωση της ενοποίησης των εργασιακών σχέσεων, τις απλήρωτες υπερωρίες, τη διαρκή παραβίαση του νομίμου ωραρίου εργασίας, την «εθελοντική» εργασία τα Σαββατοκύριακα.»

 • Διαβάστε την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ στον σύνδεσμο ΕΔΩ.
 • Διαβάστε την ανακοίνωση του ΣΕΥΤΠΕ στον σύνδεσμμο ΕΔΩ.

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις με στόχο τον εξαναγκασμό σε εθελουσίαΜεταθέσεις και τοποθετήσεις με στόχο τον εξαναγκασμό των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς σε εθελουσία έξοδο καταγγέλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Αγροτικής-Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ). Γράφει ο ΣΕΤΑΠ στην ανακοίνωσή του:

- Τόσο οι τοποθετήσεις όσο και οι αναθέσεις καθηκόντων γίνονται σε ένα καθεστώς αδιαφάνειας τουλάχιστον.

- Γίνονται εξοντωτικές μετακινήσεις 30 και 40 χλμ που αντί να λύνουν προβλήματα, δημιουργούν νέα.

- Γίνονται τοποθετήσεις στελεχών σε κατώτερες θέσεις. Στελεχών με διαδρομή δεκαετιών, χωρίς σεβασμό στην ιστορία και την υπηρεσιακή διαδρομή τους, χωρίς ευαισθησία σε προβλήματα υγείας, οικογενειακά κοκ. Και σχεδόν πάντα με ουσιαστική υποβάθμιση τους.

 

 • Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ  στον σύνδεσμο ΕΔΩ
 • Δείτε το ρεπορτάζ για το πρόγραμμα εθελουσίας της Τράπεζας Πειραιώς ΕΔΩ..

 

Τεράστια η σημασία της απόφασης για όλους τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς

Στις 21 Δεκεμβρίου συζητήθηκε η προσφυγή του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής-Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ) στο Υπουργείο Εργασίας με την οποία ο ΣΕΤΑΠ κατήγγειλε την Τράπεζα ότι ενώ έχει Οργανισμό δεν τον εφαρμόζει ζητώντας έτσι να ληφθούν μέτρα.

Η απόφαση αποτελεί δικαίωση του αγώνα του ΣΕΤΑΠ, για την εφαρμογή του νόμου στην Πειραιώς. Αποτελεί νίκη για τους εργαζόμενους όχι μόνον τους προερχόμενους από τη ΑΤΕ αλλά για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους της Πειραιώς από όπου και αν προέρχονται.

Ταυτόχρονα αποτελεί κόλαφο για την Τράπεζα που σιωπηρά τον παρόπλισε αλλά και για εκείνους του «συνδικαλιστές» που ανέχτηκαν αυτή τη τακτική και έβαλαν πλάτη να επιβληθεί το καθεστώς της ανομίας στη Τράπεζα.

 • Διαβάστε την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ στον σύνδεσμο ΕΔΩ.
   Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 20η Ιανουαρίου 2016, σε συνέχεια της παραίτησης του Εκτελεστικού μέλους, Διευθύνοντος Συμβούλου και CEO κ. Άνθιμου Θωμόπουλου, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. Έτσι ο Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)
 
   Στη συνέχεια η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 27η Ιανουαρίου 2016, σε συνέχεια των παραιτήσεων των κ.κ. Ν. Χριστοδουλάκη, Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Σ. Γκολέμη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. τον κ. David Hexter του Richard και ως νέα μη εκτελεστικά μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. τους κ.κ. Alexander Blades του Ζήση και Andreas Schultheis του Willi.
                                        
                                                       Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ
 • Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
 • Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου

Εκτελεστικά Μέλη
 • Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)
 • Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, Εντεταλμένη Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη
 • Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Χαρίτων Κυριαζής του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Πέτρος Παππάς του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Alexander Blades του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • David Hexter του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Andreas Schultheis του Willi, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν επίσης οι ορισθέντες Εκπρόσωποι:
 • Αικατερίνη Μπερίτση του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)
 • Γεράσιμος Τσιαπάρας του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου (Ν.3723/2008).
Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η αξιολόγηση της καταλληλότητας των νέων μελών από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).
 
 

Μετοχική Σύνθεση

   Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κοινών μετόχων της Τράπεζας το Δεκέμβριο 2015 ανερχόταν σε 82.000. Από το σύνολο των κοινών μετοχών (8.733.183.280 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 καθεμία) το 26% κατεχόταν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το υπόλοιπο 74% από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα 66% από νομικά πρόσωπα και 8% από φυσικά πρόσωπα. (ΠΗΓΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ 2016

   Τέλος, σημαντικά στοιχεία προκύπτουν για τα σχέδια της Τράπεζας από την συνάντηση που είχε ο Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής-Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ) με τον (τότε) CEO της Τράπεζας Άνθιμο Θωμόπουλο στις 13.01.2016.
   Έτσι σύμφωνα με τις απαντήσεις που έλαβε η διαπαραταξιακή επιτροπή του Συλλόγου..."θα υπάρξει μείωση του λειτουργικού κόστους της Τράπεζας και μείωση των καταστημάτων και του Προσωπικού με ορίζοντα το 2018". Η δε μείωση του προσωπικού θα επιτευχθεί με 3 τρόπους:

1. Με φυσική αποχώρηση λόγω ηλικίας

2. Με πώληση θυγατρικών

3. Με νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

    Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας εθελουσίας όπως τα έθεσε ο πρώην CEO της Τράπεζας ήταν σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ τα εξής:

1. Γενναιόδωρη και παρόμοια με την τελευταία

2. Στοχευμένη σε όσους θεωρηθεί(;;;) ότι έχουν ολοκληρώσει τον εργασιακό τους κύκλο.

3. Απόλυτα εθελοντική καθώς κανείς δεν θα υποχρεωθεί ή πιεστεί να αποχωρήσει. Η Τράπεζα ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα άρνησης αποδοχής της αίτησης. Έτσι αιτήματα από στελέχη που η ίδια θεωρεί απαραίτητα δεν θα γίνονται αποδεκτά.

  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ κάτι που αποτελεί ενδεχομένως ένδειξη του χρόνου που θα ακολουθήσουν και οι ανακοινώσεις των υπολοίπων Τραπεζών ο Άνθιμος Θωμόπουλος τον προσδιόρισε ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ αφού πρώτα εξασφαλισθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την ΕΕ.

  Ο ΣΕΤΑΠ από την μεριά του εξέφρασε τις πάγιες ενστάσεις του για τις εθελουσίες οι οποίες δεν οδηγούν απαυθείας στην συνταξιοδότηση του αποχωρούντα και δήλωσε ότι επί της ουσίας πρόκειται για "βελούδινες απολύσεις". Ζήτησε ωστόσο να προβλεφθεί η δυνατότητα αναίρεσης της απόφασης ενός εργαζόμενου ως την λήξη του προγράμματος και καλύτερη πρόβλεψη για το ασφαλιστήριο όσων συμμετάσχουν.

 •  Δείτε την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Αγροτικής-Πειραιώς ΕΔΩ.

Σημείωση: O Όμιλος Πειραιώς έχει παρουσία σε 9 χώρες και το Σεπτέμβριο του 2015 απασχολούσε 18,9 χιλιάδες εργαζόμενους

Σε Δελτίο Τύπου της με τίτλο "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου δυνάμει του N. 3864/2010" η Τράπεζα Πειραιώς αναφέρει τις εξής μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας.

«Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (“η Τράπεζα”) ενημερώνει, δυνάμει της από 11.12.2015 ληφθείσας γνωστοποίησης, ότι η ALPHA BANK Α.Ε. κατέχει από την 08.12.2015 άμεσα 267.008.839 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και έμμεσα μέσω της ελεγχόμενης από αυτή εταιρείας ALPHA GROUP LTD, 139.871.368 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές, ανέρχονται συνολικά σε 406.880.207, ήτοι ποσοστό 6,33% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, εξαιρουμένου του ποσοστού που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

 • Δείτε το Δελτίο Τύπου της Πειραιώς ΕΔΩ.

Δημοσίευμα επίσης, το οποίο παραπέμπει στο bankingnews.gr αναφέρει τα εξής:

«Η Alpha bank είχε επενδύσει περίπου 122 εκατ σε senior ομόλογο της Πειραιώς και αυτό ανταλλάχθηκε στο 100% της ονομαστικής αξίας με την διαδικασία των LME. Για να ακριβολογούμε πρόκειται για δύο ομολογιακά ένα της Emporiki bank και ένα της Alpha bank και το άθροισμα των δύο φθάνει τα 122 εκατ και προήλθαν από την περίοδο του 2006 με 2007. Έτσι η Alpha bank βρέθηκε να ελέγχει το 4,65% της Πειραιώς επί του συνόλου των μετοχών.»

Προσέξτε την αναφορά στην Emporiki Bank ήτοι συμμετοχή της Credit Agricole...και στην Πειραιώς !

 • Δείτε το δημοσίευμα ΕΔΩ.

seytpeΑνακοίνωση εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (πρ. Κύπρου) αναφερόμενος στην κρίσιμη συγκυρία την οποία βρίσκεται ο κλάδος και καλεί τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα καθώς όπως τονίζει...

«Το να είσαι έτοιμος είναι η μισή νίκη»

Μιγκέλ ντε Θερβάντες

Ο ΣΕΥΤΠΕ στην συνέχεια επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στις τράπεζες με δεδομένα:

§  την τρίτη κατά σειρά ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, μετά το 2012, με το περιοριστικό πλαίσιο της επιβολής ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων να παραμένει σε ισχύ,

§  την υποβολή σχεδίων αναδιάρθρωσης από πλευράς των τραπεζών προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, με ό,τι αυτό ενδεχομένως περιλαμβάνει για το μέλλον του δικτύου των τραπεζικών καταστημάτων (περαιτέρω συρρίκνωση) και την προστασία της σταθερής εργασίας,

§  τη διαπραγμάτευση για την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης ΟΤΟΕ – Τραπεζών, το αμέσως επόμενο διάστημα,

οφείλουν να παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα, γυρίζοντας την πλάτη απέναντι σε αυτούς που επιχειρούν να εμπεδώσουν κλίμα ηττοπάθειας και παραίτησης, προλειαίνοντας το έδαφος για αρνητικές εξελίξεις, σε ό,τι αφορά τα εργασιακά μας δικαιώματα και τις θέσεις εργασίας.

 

 • Δείτε την ανακοίνωση του ΣΕΥΤΠΕ εδώ.

couponsΜε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων στις υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (πρ. Κύπρου) καταγγέλλει απερίφραστα τον παράτυπο και αντισυμβατικό τρόπο αποζημίωσης του Προσωπικού της Τράπεζας, αποζημίωση η οποία «δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές υποχρεώσεις της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους»

«Γνωρίζαμε για τις μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας, που επικρατούν σε άλλους κλάδους της αγοράς εργασίας -  π.χ. στον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων, με εργοδότες να απασχολούν εργαζόμενους, καταβάλλοντας τους αντί αμοιβής «δωρεάν» διαμονή σε ξενοδοχείο ή ημερήσια σίτιση, ή σε περιπτώσεις επιχειρήσεων λιανεμπορίου, που καταβάλλουν μέρος του μισθού των εργαζομένων τους με κουπόνια αγοράς τροφίμων – δεν φανταζόμασταν, ωστόσο, ότι τα ίδια φαινόμενα θα ενεργοποιούνταν στη μεγαλύτερη ελληνική συστημική τράπεζα.» αναφέρει ο ΣΕΥΤΠΕ στην ανακοίνωσή του και καλεί την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού:

- να πάρει πίσω τη συγκεκριμένη διαδικασία και

- να προχωρήσει, ως οφείλει, στη νόμιμη αποζημίωση της πρόσθετης υπερωριακής απασχόλησης και υπερεργασίας των εργαζομένων.

 • Διαβάστε την ανακοίνωση του ΣΕΥΤΠΕ στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

«Ενόψει της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των απαραίτητων stresstest έχει αυξηθεί η πίεση στους συναδέλφους, ενώ οι ατομικές στοχοθεσίες και οι εκβιασμοί των διευθυντών στο δίκτυο έχει γίνει καθημερινότητα. Προσωπικές απειλές και ύβρεις είναι στην ημερήσια διάταξη, ενώ κάποιοι περιφερειακοί δεν διστάζουν να απειλήσουν και με κλείσιμο καταστημάτων και διασπορά των συναδέλφων στα 4 σημεία του ορίζοντα

Τα παραπάνω καταγγέλει σε ανακοίνωσή του Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής-Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ) συνοψίζοντας το κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην εν λόγω...συστημική Τράπεζα.

Από συναδέλφους κάποιων καταστημάτων μάλιστα, μας μεταφέρθηκε ότι περιφερειακός απείλησε τους ταμίες ότι αν δεν κάνουν πωλήσεις κατά το δίμηνο Νοέμβρη-Δεκέμβρη, «θα τον βρουν μπροστά τους» συνεχίζει στην ανακοίνωση-καταγγελία του ο ΣΕΤΑΠ. 

 • Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του Συλλόγου ΕΔΩ.

 

pleistiriasmoi akinita

Κοινοπραξία με την Aktua Soluciones η Alpha Bank - Συνεργασία με το KKR η Πειραιώς


     Mνηνόνιο συνεργασίας με την "Aktua Soluciones Financieras "μία από τις μεγαλύτερες ισπανικές εταιρείες διαχείρισης δανείων σε καθυστέρηση υπέγραψε η Alpha Bank στις 24 Δεκεμβρίου 2014. Το Μνημόνιο έχει σκοπό την ίδρυση μιάς, με ανάλογο αντικείμενο, κοινοπραξίας στην Ελλάδα στην οποία θα συμμετέχουν η Alpha Bank με ποσοστό 45% και η "Aktua" με άλλες συνδεδεμένες εταιρείες με ποσοστό 55%.

   Στο Δελτίο Τύπου της Τράπεζας αναφέρεται η δήλωση του Δ/ντος Συμβούλου Δ.Μαντζούνη σύμφωνα με την οποία η συμφωνία αποτελεί άλλη μία στρατηγική συνεργασία "με διεθνείς καταξιωμένες εταιρείες που διαμορφώνουν νέα δεδομένα στην αγορά".

   Η "Aktua" ιδρύθηκε το 2008 από τον όμιλο Santander. Πρόκειται για την δεύτερη στην Ελλάδα παρόμοιου τύπου συνεργασία. Η πρώτη αφορά πρόσφατη συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την Kohlberg Kravis Roberts (KKR) για τη δημιουργία ενός επενδυτικού σχήματος, στο οποίο θα μεταβιβαστούν μέσω τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,2 δισ. ευρώ ! Η εν λόγω συναλλαγή η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2015 προβλέπει ότι το χαρτοφυλάκιο που θα μεταβιβαστεί αφορά εταιρείες από ευαίσθητους κλάδους της οικονομίας όπως αυτοί της Υγείας και των Τροφίμων. Σύμβουλοι της Τράπεζας στην εν λόγω συναλλαγή είναι μεταξύ άλλων και η Deutsche Bank AG.

   Αναλυτές τονίζουν ότι παρόμοιες συμφωνίες εγείρουν πολύ κρίσιμα ερωτηματικά διότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας , στην ουσία το Δημόσιο, ελέγχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα το 66,9% της Τράπεζας Πειραιώς και 66,4% της Alpha Bank (εδώ). Με βάση τα ίδια στοιχεία (από 30/09/2014) τα οποία δημοσιεύει το ΤΧΣ, η εύλογη αξία(*) των μετοχών του Ταμείου στην Alpha Bank ανέρχεται σε ευρώ 5.2 δισ , της Πειραιώς σε ευρω 5.47 δισ, ενώ συνολικά η εύλογη αξία των μετοχών κυριότητας ΤΧΣ στις 4 συστημικές Τράπεζες ανέρχεται σε 16.9 δισ. ευρώ. Επομένως οι εν λόγω συμφωνίες αφορούν άμεσα στο δημόσιο συμφέρον πόσο μάλλον όταν ο τομέας των κόκκινων δανείων είναι από τους πιό ευαίσθητους κοινωνικά και οικονομικά .

   Τα αποτελέσματα της πιστωτικής επέκτασης των προηγούμενων δεκαετιών γίνονται δυστυχώς όλο και πιό εμφανή. Οι τράπεζες με μία φοβερή πραγματικά όσο και θρασύτατα απαιτητική πολιτική "στοχοθεσίας" και πωλήσεων πέρασαν στην κυριολεξία μία θηλιά στον λαιμό πολλών οικογενειών και  επιχειρήσεων κερδοσκοπώντας ασύστολα. Σήμερα ρουφάνε και το μεδούλι των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων με την αγαστή συνεργασία των ξένων κερδοσκοπικών funds τα οποία παρέχουν αφειδώς τις υπηρεσίες και την...τεχνογνωσία τους.

   Στο μεταξύ δημοσιεύματα αναφέρονται σε δηλώσεις του Υπουργού Γιώργου Σταθάκη σύμφωνα με τον οποίο η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα ρύθμιση-πλαίσιο για τα "κόκκινα δάνεια"επιχειρηματικά και καταναλωτικά με νομοθέτηση για την προστασία της Α' Κατοικίας.

(*) Η εύλογη αξία των μετοχών έχει προσδιοριστεί με βάση τις αξίες στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία αναφοράς

 • Δείτε το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank ΕΔΩ.
 • Δείτε το Δελτίο Τύπου της Πειραιώς ΕΔΩ.