erp otoeΝΑ ΜΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ.

STOP ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τους τελευταίους μήνες η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς έχει πρωτοστατήσει σε μια σειρά από επιθετικές ενέργειες απέναντι στην ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, όπως αυτή προσδιορίζεται στο νομικό πλαίσιο αλλά και στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Είναι γνωστή η υπόθεση του αποκλεισμού του Δ. Γεωργούλη, μέλους του ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας, τόσο από τη δυνατότητα να δημοσιεύει μέσω του συστήματος της τράπεζας ανακοινώσεις συνδικαλιστικού περιεχομένου, όσο και να επικοινωνεί με τα μέλη του Συλλόγου του, καθώς υπάρχει φραγή στο υπηρεσιακό του e-mail.

Πριν λίγες ημέρες, επανακαθορίστηκε η πολιτική της τράπεζας σε σχέση με την εσωτερική ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τέθηκε αυστηρός περιορισμός, στο βαθμό που δεν επιτρέπεται η αποστολή μαζικών e-mail σε πάνω από 10 παραλήπτες ανά μήνυμα και 500 παραλήπτες συνολικά ημερησίως, κάτι που καθιστά αδύνατο για τους Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην τράπεζα να επικοινωνήσουν άμεσα με τους 16 χιλιάδες εργαζόμενους σε αυτήν, ειδικά όταν συντρέχουν σημαντικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα.

Τα γεγονότα αυτά αναφέρονται ως κορυφαίες ενδείξεις αυθαίρετης παρεμβατικότητας της εργοδοσίας στον κλάδο, η οποία έχει βάλει ως στόχο να περιορίσει τη συνδικαλιστική δράση που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Το σχέδιο αυτό συντελείται τόσο μέσω συνδικαλιστικών διώξεων με υπηρεσιακούς όρους, παρεμπόδισης της εισόδου συνδικαλιστικών στελεχών σε συγκεκριμένους χώρους των τραπεζών (ενδεικτικά αναφέρονται τα contact centers), παρεμπόδισης της ελεύθερης διακίνησης ιδεών ακόμη και εκτός συμβατικού ωραρίου, αλλά και συνδικαλιστικών διακρίσεων, αφού από όλα αυτά εξαιρούνται ορισμένοι αρεστοί στην εργοδοσία σύλλογοι. Ίσως έτσι εξηγείται, ότι το Σάββατο 9/4 η ηγεσία του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς δεν επέτρεψε ετσιθελικά την είσοδο στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης σε δυο συνδικαλιστικά στελέχη της Ριζοσπαστικής Παρέμβασης, και συγκεκριμένα στους Γ. Αναστασίου (μέλος της Διοίκησης ΓΣΕΕ) και Ν. Παπατριανταφύλλου (μέλος του Προεδρείου ΟΤΟΕ).

Στον πυρήνα όλων αυτών των ενεργειών βρίσκεται η αμφισβήτηση στην πράξη του νομοθετικού πλαισίου του Ν.1264/82 για τη συνδικαλιστική δράση, πριν καν ανοίξει το ζήτημα από την κυβέρνηση, η οποία ήδη από τον Αύγουστο έχει δεσμευτεί σε σχετικές “μεταρρυθμίσεις”, που αφορούν στη συλλογική δράση, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και το συνολικό πλαίσιο για τα εργασιακά ζητήματα.

Ταυτόχρονα, είναι καθαρό ότι η εργοδοσία θέλει πλέον να επιβάλλει “συνδικαλιστικό σιωπητήριο” με κάθε τρόπο, ειδικά σε ότι αφορά στην εφαρμογή των προβλεπόμενων στα πλάνα αναδιάρθρωσης των τραπεζών, και κύρια στους στόχους για μείωση του προσωπικού και του λειτουργικού κόστους. Διαδικασία που ήδη έχει ξεκινήσει με πρώτο βήμα τη μεγάλη εθελούσια έξοδο στην Τράπεζα Πειραιώς.

Καλούμε την ΟΤΟΕ να:

  • λάβει όλες τις αναγκαίες συνδικαλιστικές, νομικές και πολιτικές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και οριστικά η προσπάθεια της εργοδοσίας να παρεμποδίσει την ελεύθερη άσκηση της συνδικαλιστικής δράσης,
  • εκπονήσει σχέδιο δράσεων για την υπεράσπιση του Ν.1264/82 και όλων των συναφών συλλογικών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, ως βασική προϋπόθεση της δημοκρατίας, και κυρίως ως βασικό όπλο των εργαζομένων απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές και την εργοδοτική αυθαιρεσία.

Ως Ριζοσπαστική Παρέμβαση, τέλος, δηλώνουμε ότι με τη δράση και τη φωνή μας θα συνεχίσουμε να ενοχλούμε όσους πιστεύουν ότι με αποκλεισμούς, επιβολή περιθωριοποίησης και απειλές διώξεων, μπορούν να επιβάλουν τη σιωπή μας.