ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΥ ΣΠ 1Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΝ.Α.Σ.

Κοινοποιούμενη σε όλα τα μέλη του Δ.Σ

«Απάντηση στην από 23.10.2018 πρόσκληση ΔΣ» Σπύρου Μητροτάσιου, Μέλους Δ.Σ. ΕΝ.Α.Σ.

---------------------------------------------

     Με την από 16-10-2018 αίτηση που υπογράφων εγώ και άλλα τρία μέλη του Δ.Σ. ζητήσαμε μεταξύ άλλων:

«Να συγκαλέσετε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. εντός σύντομης προθεσμίας, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 19-10-2018, προκειμένου να ενημερώσετε πλήρως όλα τα μέλη του Δ.Σ. για το σύνολο των όρων της μίσθωσης που προτίθεστε να συνάψετε ως ανωτέρω και εν συνεχεία να κληθεί το Δ.Σ. να αποφασίσει εκ νέου την έγκριση ή μη της εν λόγω μίσθωσης.

Να καλέσετε στην συνεδρίαση του Δ.Σ., όπου θα εξεταστεί εκ νέου το εν λόγω θέμα, τον υποψήφιο μισθωτή, προκειμένου να διαπιστωθούν από το αποφασίζον όργανο οι προθέσεις αυτού και η καταλληλότητά του για την σύναψη με αυτόν τόσο μεγάλης διάρκειας σύμβασης.

Να μας χορηγήσετε άμεσα, έως την Πέμπτη 18-10-2018, αντίγραφο των πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 21-9-2018, καθώς και της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 6-7-2018, κατά την οποία συζητήθηκε το ως άνω ζήτημα, καθώς και αντίγραφο του σχεδίου της σύμβασης μίσθωσης που προτίθεστε να συνάψετε, προκειμένου να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του Συλλόγου

Παρ’ όλα αυτά, στην από 23-10-2018 πρόσκληση για σύγκληση Δ.Σ., αναφέρετε ως πρώτο θέμα «Αξιοποίηση ακινήτου Ευπόλιδος 12 – Εκμίσθωση – Βασικοί όροι μισθωτικής σύμβασης».

Επειδή το μόνο που ζητάμε οι υπογράφοντες την ως άνω αίτηση είναι η πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια αναφορικά με τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., ειδικά σε τόσο σημαντικά θέματα για τον Σύλλογό μας όσο η εν λόγω εκμίσθωση, η πλήρης έλλειψη των οποίων με ανάγκασε να προβώ στην χθεσινή αγωγή μου και στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (δεύτερο θέμα της ίδιας συνεδρίασης), σας παρακαλώ να με διαβεβαιώσετε πριν την συνεδρίαση του Δ.Σ. ότι κατά την συνεδρίαση αυτή:

1. Θα μας ενημερώσετε για το σύνολο των όρων της εν λόγω μίσθωσης, και όχι μόνο για βασικούς (κατά την κρίση σας) όρους αυτής.

2. Θα μας χορηγηθεί αντίγραφο του Σχεδίου της μίσθωσης

3. Θα παρίσταται ο υποψήφιος μισθωτής, προκειμένου να τον γνωρίζουμε και να διαπιστώσουμε εάν είναι κατάλληλος για να συμβληθούμε μαζί του για τα επόμενα 20 έτη.

4. Θα μας χορηγήσετε τον Κανονισμό Πολυκατοικίας, τον οποίο έχω ήδη ζητήσει από την Γραμματεία του Συλλόγου και ακόμη περιμένω…

5. Θα χορηγήσετε στο σώμα του Δ.Σ. εύλογη προθεσμία προκειμένου να μελετήσουμε τα εν λόγω έγγραφα και να διαμορφώσουμε ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη, προκειμένου να λάβουμε οριστική απόφαση για την συγκεκριμένη εκμίσθωση σε επόμενο Δ.Σ.

Παρακαλώ να με ενημερώσετε άμεσα για τα ανωτέρω, καθώς από την ικανοποίηση των ως άνω αιτημάτων μου εξαρτάται και η θέση που θα έχω αναφορικά και με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018

Αποτέλεσμα εικόνας για συμβολαιοΜετά την ανακοίνωση Νο 24 της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ  με την οποία καλούσαμε Τράπεζα και Σύλλογο Προσωπικού Alpha Bank να φέρουν στο φώς την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση που υπέγραψαν πρόσφατα (δείτε εδώ), τα μέλη του ΔΣ και του Προεδρείου του ΕΝΑΣ που έχουν εκλεγεί με την ΣΥΜΜΑΧΙΑ προχώρησαν σε μια ακόμα σημαντική παρέμβαση.

Στα πλαίσια του αγώνα για διαφάνεια αυτή τη φορά αποδέκτης ήταν ο κ. Κωνσταντινόπουλος Πρόεδρος του ΕΝΑΣ από τον οποίο απαιτούμε πλήρη και ουσιαστική ενημέρωση των μελών του ΔΣ και των μελών του Συλλόγου στο ζήτημα της ενοικίασης (με 20ετή μίσθωση !!) του ακινήτου της Ευπόλιδος 12 ...σε ιδιώτη έναντι €2.700 μηνιαίως. 

Ακολουθεί η επιστολή η οποία απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τρίτη 16 Οκτωβρίου στις 09:39 πμ

------------------------------------------------------------------------

Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΝ.Α.Σ.

Κοινοποιούμενη σε όλα τα μέλη του Δ.Σ

                                                               

                                                                 ΑΙΤΗΣΗ

 1. Νίκου Κωνσταντόπουλου, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΕΝ.Α.Σ.
 2. Βασίλη Νικητόπουλου, Εφόρου Λέσχης του ΕΝ.Α.Σ.
 3. Διονυσίας Γούλου, Μέλους Δ.Σ. ΕΝ.Α.Σ.
 4. Σπύρου Μητροτάσιου, Μέλους Δ.Σ. ΕΝ.Α.Σ.

---------------------------------------------------------------

Η από 18-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου για συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου την 21-9-2018, περιείχε τα εξής τρία θέματα «Ενημέρωση για το ασφαλιστικό», «Αξιοποίηση κτιρίου Ευπόλιδος 12» και «Ενημέρωση για οικονομικά θέματα». Κατά την συνεδρίαση αυτή, παρά την εσφαλμένη εντύπωση που δημιουργεί η ως άνω πρόσκληση για τον ενημερωτικό χαρακτήρα της εν λόγω συνεδριάσεως ως προς τα θέματα ημερήσιας διατάξεως, και μολονότι δεν είχε προηγηθεί καμία απολύτως επίσημη ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. περί των ειδικότερων όρων της προτεινόμενης μίσθωσης του ακινήτου μας επί της οδού Ευπόλιδος αρ. 12, πλην μιάς γενικόλογης και ασαφούς αναφοράς περί του ενδιαφέροντος που είχε εκδηλώσει τρίτος να το μισθώσει, λήφθηκε εν τάχει και με μειωμένη σύνθεση του Δ.Σ. (καθώς απουσίαζε το 1/3 των μελών του) και παρά τις αντιρρήσεις μας, οι οποίες μας οδήγησαν να απέχουμε από την ψηφοφορία, απόφαση περί εκμίσθωσης του εν λόγω ακινήτου σε ιδιώτη, έναντι μηνιαίου μισθώματος 2.700 € και με 20ετή διάρκεια, χωρίς να γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, πλην των ανωτέρω στοιχείων της σχεδιαζόμενης μίσθωσης, κανέναν από τους ειδικότερους όρους που θα περιέχει η εν λόγω μακροχρόνια μίσθωση, αναφορικά π.χ. με την χρήση αυτού, με το τυχόν δικαίωμα υπομίσθωσης και το δικαίωμα αναπροσαρμογής του μισθώματος.

Επειδή προκαλεί έντονα ερωτηματικά η επιθυμία ιδιώτη να μισθώσει το εν λόγω ακίνητο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έναντι πολλαπλάσιου της εμπορικής αξίας μηνιαίου μισθώματος, χωρίς αυτός να έχει απαιτήσει να προβλεφθούν στο συμφωνητικό μίσθωσης απαλλακτικές ρήτρες ως προς την ευθύνη του, οι οποίες πιθανόν να απομειώνουν πλήρως την ωφέλεια του Συλλόγου από την εν λόγω μίσθωση.

Επειδή υπό τα ανωτέρω δεδομένα, και δη την ελλιπή ενημέρωση του σώματος ως προς τους όρους της μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου και τους σκοπούς αυτής εκ μέρους του υποψήφιου μισθωτή, καθώς και λόγω της πλημμελούς αναγραφής του θέματος επί της από 18-9-2018 προσκλήσεως του Προέδρου, η απόφαση του Δ.Σ. της 21-9-2018 είναι προφανώς ελαττωματική και πάσχει ακυρότητας, η οποία θα επιφέρει την ακυρότητα και οιασδήποτε σύμβασης με τρίτον συνάψει το Σωματείο βάσει αυτής.

Σας καλούμε, πριν την σύναψη οιασδήποτε σύμβασης μισθώσεως αναφορικά με το εν λόγω ακίνητο:

Να συγκαλέσετε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. εντός σύντομης προθεσμίας, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 19-10-2018, προκειμένου να ενημερώσετε πλήρως όλα τα μέλη του Δ.Σ. για το σύνολο των όρων της μίσθωσης που προτίθεστε να συνάψετε ως ανωτέρω και εν συνεχεία να κληθεί το Δ.Σ. να αποφασίσει εκ νέου την έγκριση ή μη της εν λόγω μίσθωσης.

Να καλέσετε στην συνεδρίαση του Δ.Σ., όπου θα εξεταστεί εκ νέου το εν λόγω θέμα, τον υποψήφιο μισθωτή, προκειμένου να διαπιστωθούν από το αποφασίζον όργανο οι προθέσεις αυτού και η καταλληλότητά του για την σύναψη με αυτόν τόσο μεγάλης διάρκειας σύμβασης.

Να μας χορηγήσετε άμεσα, έως την Πέμπτη 18-10-2018, αντίγραφο των πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 21-9-2018, καθώς και της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 6-7-2018, κατά την οποία συζητήθηκε το ως άνω ζήτημα, καθώς και αντίγραφο του σχεδίου της σύμβασης μίσθωσης που προτίθεστε να συνάψετε, προκειμένου να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του Συλλόγου.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018

Οι αιτούντες

 

 

https://www.apn.gr/wp-content/uploads/2009/12/Stylida_Emporiki_Trapeza.jpgΛάβαμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και παραθέτουμε αυτούσια επιστολή συναδέλφου που αναφέρεται στο θέμα που έχει προκύψει σε σχέση με τις περιουσίες των Συλλόγων της Εμπορικής Τράπεζας. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

"ΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ"

Συνάδελφοι,

Τον τελευταίο καιρό η ανάγκη στέγασης του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, μας οδήγησε όλους στην μόχλευση της υπόθεσης περιουσίας των δύο Συλλόγων (εν ενεργεία και συνταξιούχων).
Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία ιστορική διαδρομή δύο σωματείων που έχουν την ίδια αφετηρία.
Συγχρόνως, όλοι συμφωνούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, οι πορείες των δύο Συλλόγων ήταν παράλληλες, συμπληρωματικές και συγκλίνουσες για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε.
Απαρτίζονταν άλλωστε, με μία σχετική χρονική διαφορά, από τους ίδιους ανθρώπους. 
Έχοντας την ίδια στόχευση αλλά και εξυπηρετώντας τον ίδιο σκοπό.

Ως εκ τούτου η αρχή και το τέλος του κάθε Συλλόγου ταυτίζονται

Δηλαδή η ύπαρξη Συλλόγου Συνταξιούχων προϋποθέτει και Σύλλογο Εργαζομένων Συνεπώς, η διάλυση και το κλείσιμο του Συλλόγου Εργαζομένων θα σηματοδοτούσε, με μία χρονική καθυστέρηση, τη συρρίκνωση και το κλείσιμο του Συλλόγου Συνταξιούχων.

Παράλληλα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν το κοινό σημείο αναφοράς σε όλη αυτή την πορεία συνύπαρξης, που δεν είναι άλλο από το ασφαλιστικό μας Ταμείο, το ΤΕΑΠΕΤΕ.
Το οποίο διέπεται από ένα ακατάσχετο Καταστατικό
Που ανεξάρτητα των αντιασφαλιστικών νόμων οι οποίοι έχουν εφαρμοστεί ουδείς κατάφερε έως σήμερα να το φαλκιδεύσει και να το καταργήσει!

Αυτή είναι η μεγάλη και αδιαφιλονίκητη κατάκτησή μας

Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται η αρχική μας παραδοχή, ότι στους δύο Συλλόγους με μία χρονική διαφορά, συμμετείχαν πάντα οι ίδιοι άνθρωποι είτε ως εργαζόμενοι είτε ως συνταξιούχοι.
Ως εκ τούτου και η περιουσία (κινητή ή ακίνητη) δημιουργήθηκε με τη συμβολή αυτών των ίδιων ανθρώπων 

Συνάγεται λοιπόν ότι οι χιλιάδες συνταξιούχοι καθώς και τα μέλη του Συλλόγου εργαζομένων που έχουν κοινό σημείο αναφοράς το ΤΕΑΠΕΤΕ και την Εμπορική Τράπεζα, ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Το παραπάνω βασικό συμπέρασμα, μάς οδηγεί τελικά στο ότι η περιουσία αυτών των χιλιάδων ανθρώπων δεν μπορεί να παραχωρηθεί στον οιονδήποτε, ΔΕΝ ΔΩΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 

Συνάδελφοι,
Οι παραπάνω παραδοχές έχουν σκοπό τη συνεννόηση. 
Επουδενί δεν έχουν σκοπό να αμφισβητήσουν το ποιος είναι ο διαχειριστής και ιδιοκτήτης αυτής της περιουσίας. 
Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε με ποιων την οικονομική συνδρομή και δαπάνη δημιουργήθηκε αυτή η ιδιοκτησία.
Δεν είναι τυχαίο ότι και τα δύο καταστατικά ταυτίζονται στην πρόβλεψη για το πού θα καταλήξει αυτή η περιουσία σε περίπτωση διάλυσης του ενός ή του άλλου Συλλόγου.
Η σοφή πρόβλεψη των δύο Καταστατικών ορίζει ότι η περιουσίες καταλήγουν στο ΤΕΑΠΕΤΕ.
Έτσι υποδεικνύουν με σαφέστατο και αδιαμφησβήτητο τρόπο τους κτήτορες 
Δηλαδή τους ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΕΤΕ διαχρονικά ως καρπωτές της περιουσίας.

Μέχρι τότε όμως ο διάλογος και η συνεννόηση χωρίς εγωισμούς και κομπασμούς είναι ο δρόμος που μάς οδηγεί στην ΕΝΤΙΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ λύση.

ΟΤΙ ΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ                    

ΑΛΗΘΕΙΕΣ… 

                                                                                           ΑΘΗΝΑ, 29/3/2018

υ.γ. «Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους», στην δική μας περίπτωση κάνουν τους καλούς συναδέλφους χωρίς υστεροβουλίες...  

 

https://i.ytimg.com/vi/Y4bhN6XT7Rw/hqdefault.jpgΔεν αρκούσε φαίνεται στην ομάδα Κωνσταντινόπουλου ο σφετερισμός του Προεδρείου και όλων των αποσπάσεων , δηλαδή το "θάψιμο" του 30% που εξασφάλισε η ΣΥΜΜΑΧΙΑ στις εκλογές του ΕΝ.Α.Σ. Alpha Εμπορικής.
Τώρα συνεχίζουν το "δημοκρατικό" τους έργο και μέσα από το site του Συλλόγου στο οποίο η ΣΥΜΜΑΧΙΑ δεν υπάρχει πουθενά. Να σημειωθεί ότι ούτε καν τα δικά τους εκλεγμένα μέλη στο ΔΣ δεν εμφανίζουν παρά μόνον αυτά του Προεδρείου (δείτε εδώ στο κάτω μέρος της σελίδας).
Φαίνεται ότι οι εκλογές στον ΕΝ.Α..Σ δεν αφορούσαν στην ανάδειξη νέου 15μελούς ΔΣ και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν οι εργαζόμενοι, αλλά στο βόλεμα της ομάδας των τεσσάρων (Κωνσταντινόπουλος,Δημακάκος, Μούκας, Χαιρέτης).
Φυσικά η ΣΥΜΜΑΧΙΑ δεν θα μπορούσε να ανεχθεί την νέα φοβική και απαξιωτική συμπεριφορά των συνδικαλιστών του ΠΑΣΟΚ και για αυτό απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον ΕΝ.Α.Σ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Από: ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην ALPHA BANK

Προς: ΕΝ.Α.Σ. ΑLPHA-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Σοβαρές συνδικαλιστικές παραλείψεις στον Ιστότοπο του ΕΝ.Α.Σ.

Υπόψιν Προέδρου, Γραμματέα

Παραβλέπουμε το γεγονός ότι ουδέποτε ειδοποιηθήκαμε για την πρόθεσή σας (αν και είχε μόλις προηγηθεί συνεδρίαση του ΔΣ !) να προχωρήσετε σε δημιουργία νέου ιστοτόπου του Συλλόγου μας και θέτουμε υπόψιν σας τα παρακάτω:

 1. Στην αρχική σελίδα αναγράφεται στο κάτω μέρος της: «Η σύνθεση του Προεδρείου του ΕΝ.Α.Σ. μετά τις αρχαιρεσίες του Δεκεμβρίου του 2016 είναι η εξής:…»

Όπως όμως γνωρίζουν οι πάντες -και εσείς οι ίδιοι φυσικά- οι αρχαιρεσίες και τα αποτελέσματά τους δεν συνθέτουν από μόνες τους Προεδρείο αφού οι αρχαιρεσίες αναδεικνύουν μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτός και εάν σκοπός σας είναι να σχηματιστεί η εντύπωση στους συναδέλφους ότι η σύνθεση του Προεδρείου ήταν αποτέλεσμα μιας δικής τους επιλογής !!!

Συμπερασματικά επιβάλλεται ορθή διατύπωση που να παραθέτει όλα - και τα υπόλοιπα οκτώ- εκλεγμένα μέλη του ΔΣ που προέκυψαν από « τις αρχαιρεσίες του Δεκεμβρίου του 2016 » ανάμεσα στα οποία άλλωστε βρίσκονται και πέντε μέλη της δική σας παράταξης.

2.Δίπλα στο εικονίδιο «Ανακοινώσεις Συλλόγων» επιβάλλεται να παρατεθεί αντίστοιχο εικονίδιο «Ανακοινώσεις των παρατάξεων» με περιεχόμενο την συνεχή ροή των ανακοινώσεων της ΔΗΣΥΕ , της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ και της Πρωτοβουλίας. Εκτός και αν ο Σύλλογος για εσάς είναι μια άχρωμη και άοσμη μονοπαραταξιακή οντότητα η οποία δρα φοβικά και απαξιωτικά απέναντι στις υπόλοιπες παρατάξεις. Η ύπαρξη της στήλης «ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ» δεν είναι βέβαια η απάντηση.

3. Συμπληρωματικά θα μπορούσε -αν και δεν έχουμε πολλές αυταπάτες ότι αυτό θα συμβεί- να παρατεθεί ο ιστότοπος της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ www.symmaxia.σε εμφανή σημείο του site με εικονίδιο το σήμα της παράταξής μας, όπως επίσης και ο αντίστοιχος της Πρωτοβουλίας και της ΔΗΣΥΕ εάν και εφόσον λειτουργούν.

4. Το ότι η ΔΗΣΥΕ ενδεχομένως εκφράζεται μέσα από το siteτου Συλλόγου αφού έτσι εκλαμβάνει την πλειοψηφία δεν σημαίνει ότι θα παραιτηθούμε από το δικαίωμά μας στην ισότιμη αντιμετώπιση αφού σε τελικά ανάλυση ο Σύλλογος ανήκει σε όλα τα μέλη του, που πληρώνουν και κρατούν ζωντανό το σωματείο.

 

  ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην ALPHA BANK

   ΑΘΗΝΑ 28.2.2017

                                         

 

Η παρούσα επέχει θέση εισερχόμενης αλληλογραφίας και ως εκ τούτου αρχειοθετείται με ευθύνη της Γραμματείας

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Σχετική εικόναΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στο ΔΣ του ΕΝ.Α.Σ σχετικά με συνεχείς εμπλοκές που παρουσιάζονται όταν πρόκειται για ανακοινώσεις της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ (καθυστέρηση, μη αποστολή τους κλπ).

Τελευταίο κρούσμα ήταν η Ανακοίνωση Νο8 με την οποία αναγγέλλαμε την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

Επειδή όλα έχουν τα όριά τους ενημερώνουμε κάποιους "αλά καρτ δημοκράτες" ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε άλλο την κοροϊδία. Ακολουθεί η επιστολή μας με ημερομηνία 09.01.2016:
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Από: ΣΥΜΜΑΧΙΑ Εργαζομένων στην ALPHA BANK

Προς: ΔΣ ΕΝ.Α.Σ.

ΘΕΜΑ: Συνεχείς εμπλοκές με ανακοινώσεις ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ


Υπόψιν Προέδρου

Αποστέλλω Ανακοίνωση της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ πρός άμεση ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και αποστολή της στους συναδέλφους με όλα τα μέσα που διαθέτει ο Σύλλογός .

Εδώ και ένα 24ωρο -παρά τις συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις μου και τα e-mails-αδυνατώ να έρθω σε επικοινωνία με τον αμειβόμενο συνεργάτη του Συλλόγου μας κ. Ορφανό Φωκίων.

Τονίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται εμπλοκή σε ανακοίνωση της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ.

Θυμίζω προηγούμενη εμπλοκή με ανακοίνωση της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ η οποία τελικά ουδέποτε έφθασε στους συναδέλφους (πλην όσων έχουν λογαριασμό στο facebook).

Κάνουμε τέλος σαφές ότι ως ΣΥΜΜΑΧΙΑ δεν έχουμε την πολυτέλεια να βρισκόμαστε συνεχώς σε τέτοια εγρήγορση και ήδη έχουμε επιδείξει μεγάλη ανοχή σε διάφορες αιτιολογήσεις.
Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.

Για την ΣΥΜΜΑΧΙΑ Εργαζομένων στην Alpha Bank

Σπύρος Μητροτάσιος

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Σημείωση (Τρίτη 10.01.2016) :
Μετά από έντονες και επίμονες παρεμβάσεις μας η ανακοίνωση Νο8 με ημερομηνία 08.01.2016 απεστάλλει στα προσωπικά e-mails των συναδέλφων το πρωϊ της Τρίτης στις 08:35 π.μ. !!!

Δεν αναρτήθηκε ωστόσο στον "τοίχο" του ΕΝ.Α.Σ. στο Facebook πράγμα το οποίο- με νέα τηλεφωνική μας παρέμβαση- "υπενθυμίσαμε" στους "υπεύθυνους" των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου ΜΑΣ. Τελικώς η ανακοίνωση αναρτήθηκε λίγο μετά και στο Facebook.

Ένα έχουμε να πούμε: Κάποιοι στον Σύλλογο "γέρασαν" και μυαλό δεν έβαλαν φαίνεται...Θα επανέλθουμε όμως !

Σημείωση (Τετάρτη 11.01.2016) :
Σε μήνυμά του ο συνεργάτης και υπεύθυνος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.Ορφανός Φωκίων, ζητά «την αποκατάσταση της αλήθειας για τον λόγο της καθυστέρησης και την πραγματική της διάρκεια», επισημαίνοντας ότι αφενός ήταν ασθενής και αφετέρου η ημέρα που ζητήσαμε την ανάρτηση της ανακοίνωσης ήταν Κυριακή. Τέλος μάς διαβεβαίωσε για την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μας από τούδε και στο εξής.

Δεν σκοπεύουμε να συνεχίσουμε -ούτε και αυτός ήταν ο στόχος μας βέβαια - την αντιπαράθεση με τον έμμισθο συνεργάτη του Συλλόγου μας. Θα ήταν άλλωστε επανάληψη των όσων αναφέραμε πιό πάνω.

Στόχος της "ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ" είναι η διασφάλιση από τον Σύλλογο της ισότιμης διακίνησης του υλικού όλων των παρατάξεων. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε.

enasΣάς γνωστοποιούμε βαρυσήμαντο κείμενο-ανοιχτή επιστολή των μελών του ΔΣ του Ενωτικού Αγωνιστικού Συλλόγου Alpha Bank (ΕΝ.Α.Σ.) συναδέλφων Παπαδάκη Κων/νου και Μητροτάσιου Σπύρου. Με την πρωτοβουλία τους αυτή τα δύο συνδικαλιστικά στελέχη του ΕΝ.Α.Σ. κρούουν, όπως λένε χαρακτηριστικά, τον κώδωνα του κινδύνου για την περαιτέρω συρρίκνωση και αποδυνάμωση του Συλλόγου. Η ευθύνη για αυτό ανήκει στην κυρίαρχη  συνδικαλιστική ομάδα του ΕΝ.Α.Σ. που δεν είναι άλλη από την ηγεσία της ΔΗΣΥΕ. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν τον ΕΝ.Α.Σ. στα χέρια τους πριν να είναι πολύ αργά και αυτό μπορεί βέβαια να γίνει μόνο «με ανατροπή των συσχετισμών στο εσωτερικό του Συλλόγου» καταλήγει η ανακοίνωση των δύο συνδικαλιστικών στελεχών.

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνάδελφοι Παπαδάκης και Μητροτάσιος ανήκουν σε διαφορετικές παρατάξεις ("Εργαζόμενοι Τολμούν" και "Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση" αντίστοιχα, πράγμα το οποίο από μόνο του αποκτά μία ιδιαίτερη συνδικαλιστική βαρύτητα.

Διαβάστε αμέσως παρακάτω την Ανοιχτή Επιστολή των δύο μελών του ΔΣ του ΕΝ.Α.Σ.

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

                                          ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

      ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΝ.Α.Σ. ALPHA-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

      ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΟΥ

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Τρία χρόνια μετά την επανίδρυση του Συλλόγου της Εμπορικής Τράπεζας οι προσδοκίες και οι ελπίδες που οι εργαζόμενοι εναπόθεσαν στον Ενωτικό Αγωνιστικό Σύλλογο Alpha-Εμπορικής (ΕΝ.Α.Σ.) έχουν διαψευσθεί.

Bασική υπεύθυνη η κυρίαρχη συνδικαλιστική ομάδα του Ε.Ν.Α.Σ.

Μακριά από την ζώσα πραγματικότητα, από την καθημερινότητα και τα εκρηκτικά προβλήματα των εργαζομένων στο δίκτυο και τις διευθύνσεις, δεν τόλμησε να υψώσει αποφασιστικό τείχος για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Στην καθημερινή πλέον επίθεση της εργοδοσίας σέρνεται στην κυριολεξία πίσω από τις εξελίξεις παρεμβαίνοντας -όποτε παρεμβαίνειπότε άνευρα , πότε πυροσβεστικά αλλά πάντα εξ αποστάσεως.

Γιατί αυτή η αδιαφορία, η εγκατάλειψη και η αδράνεια;

 • Τι είναι αυτό που κατέστησε τελικά τον Ε.Ν.Α.Σ. παρατηρητή των αποφάσεων της Τράπεζας;
 • Τι είναι αυτό που οδήγησε τον ΕΝ.Α.Σ. σε έναν ξεπερασμένο από τη ζωή «mainstream» συνδικαλισμό ολίγον πελατειακό, ολίγον διαμεσολαβητικό, ολίγον (και προσχηματικά) διαμαρτυρόμενο;
 • Είναι μόνο η στενή συνεργασία, ελέω "αναγκαίων ισορροπιών", που υπάρχει ανάμεσα στις δυνάμεις της ΔΗΣΥΕ και τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές (ομάδα Γκιάτη κλπ.) στην ΟΤΟΕ, που επιβάλλει σιγήν ιχθύος στην Alpha Bank σε βάρος των αιτημάτων και του αγώνα μας ;

Η υποτελής αυτή στάση ποιόν ωφελεί;
Ποιόν ωφελούν οι «παραλείψεις» και η εσκεμμένη απραξία;
Η εκκωφαντική σιωπή που θυμίζει το «σιγά η Πατρίδα κοιμάται» -ενώ οι εργαζόμενοι πνίγονται καθημερινά και αναζητούν διέξοδο…στην ανεργία και την κάθε «εθελουσία».

Σημάδια συνδικαλιστικής ερήμωσης που δείχνουν προς τα πού φυσάει ο άνεμος.


Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Η Πρωτοβουλία μας αυτή πάρθηκε από στελέχη του Συλλόγου μας που ζουν εκ των έσω τα τεκταινόμενα σε όλη τους την έκταση και διάσταση και που ήδη έχουν πάρει θέση για αυτά.

Έρχεται να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το που πάμε ως Σύλλογος και ως εργαζόμενοι.

Να βάλει τέρμα στις ψευδαισθήσεις που καλλιεργούν οι δήθεν υπερασπιστές οι οποίοι με όχημα μια πονηρή «αντιπολίτευση» χειραγωγούν τις αντιδράσεις λειτουργώντας τελικά ως «βαλβίδα ασφαλείας» για την αποκλιμάκωση της έντασης.
ΤΟ ΚΑΖΑΝΙ ΟΜΩΣ ΒΡΑΖΕΙ ΞΑΝΑ – Και για αυτό δεν πρέπει κανείς αυτήν την φορά να πιστέψει τα γνωστά παχιά λόγια για αγώνες που κάποτε έγιναν .

Διότι οι τίτλοι τέλους για την κυρίαρχη συνδικαλιστική ομάδα του ΕΝ.Α.Σ. έχουν πέσει.

Αγωνιζόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και για τους εργαζόμενους. Να μην συμβεί το ίδιο με τα μεγάλα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα που καθορίζουν την ζωή μας.
           

    ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΝ.Α.Σ. ΖΩΝΤΑΝΟ

Να μην υποβαθμιστεί σε σωματείο που θα του έχει απομείνει η σφραγίδα του και δύο-τρεις «κλειδοκράτορες» να φυλούν τα έρημα…
                

         ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

Για όσους το επιχείρησαν ήταν πλέον αργά όταν συνειδητοποίησαν την παγίδα του εργοδοτικού μηχανισμού που έχει στηθεί στον Σύλλογο Προσωπικού της «Alpha»

             ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ

Για την ανατροπή των συσχετισμών στο εσωτερικό του Συλλόγου
Για την ισχυροποίηση και την αγωνιστική επανεκκίνηση του ΕΝ.Α.Σ

 Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟ

 

Παπαδάκης Κωνσταντίνος                 Μητροτάσιος Σπύρος

    697 227 7360                              694 700 9538

Μέλη του ΔΣ του Ενωτικού Αγωνιστικού Συλλόγου Alpha-Εμπορικής

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

 • Δείτε την Ανοιχτή Επιστολή σε αρχείο pdf  ΕΔΩ.

penaΣε συνέχεια της ανακοίνωσης Νο 72 ο Σύλλογός μας ενημερώνει τους εργαζόμενους της Alpha Bank και όλους τους τραπεζοϋπάλληλους για δύο νέες πρωτοβουλίες του σχετικά με την νέα Κλαδική ΣΣΕ . Συγκεκριμένα με επιστολές του προς την ΟΤΟΕ ο ΕΝ.Α.Σ. προτείνει στην Ομοσπονδία ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο διαπραγματευτικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας εν'όψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων με τους τραπεζίτες.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν:

 • στην μείωση του επιτοκίου των Στεγαστικών δανείων προσωπικού και
 • στην άδεια σχολικής παρακολούθησης

Ειδικότερα αναφορικά με το επιτόκιο των στεγαστικών η πρόταση ζητά: "...δραστική περαιτέρω μείωση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων που χορηγούνται στους τραπεζοϋπάλληλους -βάσει της ΣΣΕ ’84..."
Όσο για τις ημέρες αδείας σχολικής παρακολούθησης η εισήγηση αναφέρει: "...θεωρούμε απόλυτα ώριμο και δίκαιο να συμπεριληφθεί στις διεκδικήσεις του Κλάδου μας το αίτημα για χορήγηση της αδείας σχολικής παρακολούθησης για κάθε παιδί ξεχωριστά* όπως ισχύει και στους ιδιωτικούς υπαλλήλους..."

 • Διαβάστε την ανακοίνωση Νο 73 του ΕΝ.Α.Σ. Alpha-Εμπορικής ΕΔΩ.

Ο Ενωτικός Αγωνιστικός Σύλλογος Alpha Bank – Εμπορικής συνεχίζει την προσπάθεια που ξεκίνησε στην Επιχειρησιακή του 2014 για την υποχρεωτική εφαρμογή του «εννεάμηνου» στην Alpha Bank.

Με επιστολή του στην ΟΤΟΕ τονίζει ότι "η βιοφυσική αλλά και ψυχική σύνδεση μητέρας-παιδιού αποτελεί άκρως σημαντικό παράγοντα για την ανατροφή του παιδιού, όπως όλο και περισσότερες επιστημονικές έρευνες μαρτυρούν τον τελευταίο καιρό" και προτείνει στην Ομοσπονδία:

Να συμπεριλάβει στις διεκδικήσεις της νέας Κλαδικής ΣΣΕ την υποχρεωτικότητα* χορήγησης της σωρευτικής άδειας φροντίδας τέκνων στις μητέρες-τραπεζοϋπάλληλους.

Καλεί τέλος όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα να γίνουν αρωγοί του δίκαιου και υπερώριμου αυτού αιτήματος.

 •  Διαβάστε την ανακοίνωση Νο 72 του ΕΝ.Α.Σ. Alpha Εμπορικής ΕΔΩ.
wrario2Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε επιστολή του Συλλόγου μας προς την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού την οποία κοινοποιούμε επίσης στην Δ/νση Δικτύου Κατ/των Ελλάδος καθώς και στην Δ/νση Κατ/των Αττικής & Ανατ. Στερεάς με αντικείμενο την καταβολή της αποζημίωσης υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης Μηνός Ιουνίου 2015.
    Στην επιστολή σημειώνεται ότι η Τράπεζα -μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής παρουσιών - έχει  πλέον ιδιαίτερη ευχέρεια στην καταγραφή της υπερεργασίας και της υπερωρίας.
    Ο Σύλλογος καλεί την Διοίκηση να τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις σεβόμενη την προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι.

Σε διαφορετική περίπτωση θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα υπερασπιζόμενος το συμβατικό ωράριο.

 • Δείτε την επιστολή στην Ανακοίνωση Νο 58 του ΕΝ.ΑΣ. Alpha-Εμπορικής ΕΔΩ.

 

 

stratoulis rwmanias

Η ΟΤΟΕ με επιστολή της στον Αναπλ.Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρη Στρατούλη και κοινοποίηση στον Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργο Ρωμανιά, ζητά την μεταφορά στο ΕΤΑΤ, των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ με τις διατάξεις του Ν.4052/2012.

Στην ίδια επιστολή η Ομοσπονδία ζητά επίσης την μετατροπή του ΕΤΑΤ σε Ν.Π.Ι.Δ υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν.3029/2012.

Η επιστολή της ΟΤΟΕ καταλήγει:

«Ευελπιστούμε ότι θα προωθήσετε νομοθετική ρύθμιση με την οποία να παρέχεται τρίμηνη (3) προθεσμία για εκπόνηση και υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ενιαίας αναλογιστικής μελέτης, που θα τεκμηριώνει τους πόρους που θα απαιτηθούν για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΤΑΤ».

Η ΟΤΟΕ ενημερώνει για τις ενέργειές της, τους εμπλεκόμενους με το ΕΤΑΤ Συλλόγους: "Προσωπικού Alpha Bank", "ΕΝ.Α.Σ Alpha-Εμπορικής, Επιστημονικού Προσωπικού Alpha, "Αγροτικής-Πειραιώς", Τράπεζας Πειραιώς, Τράπεζας Αττικής, υπενθυμίζοντάς τους ότι η πρόταση αυτή που απεστάλλη στο Υπουργείο υπερψήφιστηκε από το Γενικό Συμβούλιο στις 30/4/2015.

 • Δείτε την επιστολή* της ΟΤΟΕ στον Αναπλ. Υπουργό Κοιν. Ασφαλίσεων ΕΔΩ
 • Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα της ΟΤΟΕ προς τους Συλλόγους Εργαζομένων ΕΔΩ.

     Από την πλευρά μας απλά να υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση «έπεσε στο τραπέζι» ως λύση της τελευταίας στιγμής απο την πλειοψηφία της ΟΤΟΕ μετά το "κάζο" που υπέστησαν οι εισηγητές της πρότασης από δεκάδες συνταξιούχους του ΕΤΑΤ στην σχετική συνεδρίαση του Γεν. Συμβουλίου.
Όλοι πλέον γνωρίζουν και θυμούνται πολύ καλά ότι η αρχική πρόταση-"λύση" της "πεφωτισμένης ηγεσίας" της ΟΤΟΕ για το μέλλον του ΕΤΑΤ ήταν...«η μεταφορά μέρους της κύριας σύνταξης στο ΙΚΑ» και «για το υπόλοιπο τμήμα της σύνταξης που θα απομείνει στο ΕΤΑΤ θα ζητήσουμε από το Υπουργείο να γίνει αναλογιστική μελέτη η οποία θα εξετάσει σε βάθος...» κλπ κλπ "πιάσε το αυγο και κούρεψ' το" δηλαδή, ας μας επιτραπεί η έκφραση !

Για το ιστορικό της εν λόγω απαράδεκτης πρότασης η οποία είχε την τύχη που της άξιζε...

 • Δείτε προηγούμενη ανάρτησή μας ΕΔΩ.

     Τέλος όσον αφορά σε αυτή καθεαυτή την πρόταση για μετατροπή του ΕΤΑΤ σε Ν.Π.Ι.Δ θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε ένα αποκαλυπτικό άρθρο του αείμνηστου Συνδικαλιστή και πρώην Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας Σωτήρη Αντωνίου με τίτλο «ΤΟ ΕΤΑΤ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4052/12 ΚΑΙ Η ΟΤΟΕ».

     Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Τραπεζικός Αγών» τον Σεπτέμβριο του 2013 (Φύλλο 668) και συν τοις άλλοις καταγγέλει απερίφραστα τις τεράστιες ευθύνες τόσο του πρώην Υπουργού Γ. Κουτρουμάνη όσο και της Γραμματέως Ασφαλιστικού της ΟΤΟΕ Βάσως Βογιατζοπούλου, οι ενέργειες και οι παραλείψεις των οποίων το 2010-2012 οδήγησαν (τότε) σε ναυάγιο την υπόθεση Ενιαίος Φορέας Επικούρισης Τραπεζοϋπαλλήλων.

 • Διαβάστε το άρθρο-καταπέλτη του Σωτήρη Αντωνίου  ΕΔΩ
  (επεξεργασία pdf και φωτογραφία κειμένου από easp.gr)

 ---------------------------------------

*Στην επιστολή της ΟΤΟΕ (4η παράγραφος της 1ης σελίδας) ο νόμος ο οποίος αναφέρεται στην υποχρεωτική ένταξη των ασφαλισμένων της Εμπορικής στο ΕΤΑΤ δεν είναι, όπως εκ παραδρομής προφανώς αναφέρεται, ο ν.3566/2006 αλλά ο ν.3455/2006 (άρθρο 26).

 

 

kataskinwseisΜε αφορμή την έναρξη της Κατασκηνωτικής Περιόδου 2015 ο Σύλλογός μας επανέρχεται στο ζήτημα της διάθεσης κατασκηνώσεων για τους προερχόμενους από την Εμπορική Τράπεζα συναδέλφους.

   Έτσι με επιστολή του προς την Δ/ντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Κονιδάρη χαρακτηρίζει ανεπαρκή τον περσινό αριθμό κατασκηνώσεων (5) που η Τράπεζα διέθεσε πανελλαδικώς (!!!) για τους συναδέλφους της πρ. Εμπορικής.

    Υπενθυμίζουμε ότι μετά από προσφυγή του Συλλόγου μας για το θέμα αυτό, η Επιθεώρηση Εργασίας εξέφρασε την άποψη ότι αρμόδια να κρίνουν και να επιλύσουν την εν λόγω εργατική διαφορά είναι τα πολιτικά δικαστήρια.Ελπίζουμε ωστόσο ότι η Διοίκηση "δεν θα τορπιλίσει την προσπάθειά μας για εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης" όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ΕΝ.Α.Σ. στην ανακοίνωσή του.

Θα ήταν πραγματικά μειωτικό για τον πολιτισμό μας να κρίνεται με αυτόν τον τρόπο το χαμόγελο των παιδιών μας...

 •  Διαβάστε την Ανακοίνωση Νο 55 του ΕΝ.Α.Σ. Alpha-Εμπορικής ΕΔΩ.

epistoliΣας παραθέτουμε την επιστολή του Συλλόγου μας προς την ΟΤΟΕ με την οποία ενημερώνουμε τον Πρόεδρο συν. Σταύρο Κούκο και την Γραμματέα Ασφαλιστικού της Ομοσπονδίας συν. Βάσω Βογιατζοπούλου για την θέση του ΕΝ.Α.Σ. για το ΕΤΑΤ.

Η απόφαση του ΕΝ.Α.Σ. Alpha-Εμπορικής πάρθηκε κατά την συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου στις 22.04.2015.

 • Διαβάστε την επιστολή με την θέση του ΕΝ.Α.Σ. Alpha-Εμπορικής ΕΔΩ

Γενικό Συμβούλιο ΟΤΟΕ Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Στο μεταξύ, μετά την ξεκάθαρη στάση του ΕΝ.Α.Σ. αλλά και την αυθόρμητη κινητοποίηση δεκάδων ασφαλισμένων του ΕΤΑΤ η Γραμματέας Ασφαλιστικού της ΟΤΟΕ απέσυρε την απαράδεκτη πρότασή της για το μέλλον του Ταμείου εισηγούμενη μία διαφορετική θέση ! Συγκεκριμένα η Γραμματέας Ασφαλιστικού επανέφερε την πρόταση* για Επικουρικό Ταμείο όλων των Τραπεζ/λων. Αξίζει να τονιστεί ότι την θέση του ΕΝ.Α.Σ. Alpha-Εμπορικής στήριξε κάνοντας μάλιστα ορισμένες χρήσιμες επισημάνσεις η Ενωτική Ριζοσπαστική Παρέμβαση.

* Αναμένουμε την έκδοση των πρακτικών της συνεδρίασης για την ακριβή ενημέρωσή σας