Σχετική εικόναΕνώ οι τραπεζοϋπάλληλοι, θύματα και αυτοί της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης, ρυθμίζουν κατόπιν σχετικών εγκρίσεων, ακόμη και με γενναίες διαγραφές, πελατειακά δάνειααδυνατούν την ίδια στιγμή να υπαχθούν οι ίδιοι σε ανάλογες ρυθμίσεις. Τo θέατρο του παραλόγου στην κυριολεξία...

Σύμφωνα με επιστολή-ψήφισμα του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας προς το 32ο Συνέδριο της ΟΤΟΕ:

«..το πρόβλημα αφορά μεγάλο κομμάτι -με τάση αύξησης - από τους 6.000 περίπου λογαριασμούς/πιστούχους (σ.σ. μόνο από την Εμπορική Τράπεζακαθώς οι εν λόγω συνάδελφοι είτε μπαίνουν στην τελευταία περίοδο αποπληρωμής του δανείου η οποία περιλαμβάνει την υψηλότερη τοκοχρεωλυτική δόση, είτε καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικά διογκωμένες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ως αποτέλεσμα της επιλογής ρυθμίσεως που οδηγήθηκαν από την Τράπεζα (μειωμένη δόση κατά 70% για 3-5 χρόνια).»

Από την πλευρά μας, ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΑΚ), στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ στις 20.12 με θέμα την κατάρτιση του διεκδικητικού πλαισίου, ενόψει της διαπραγμάτευσης για την υπογραφή της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΚΣΣΕ) επισημάναμε, για πολλοστή φορά:

Την ανάγκη υλοποίησης της ήδη προβλεπόμενης από την προηγούμενη ΚΣΣΕ σχετικής ρύθμισης με λύσεις τύπου freeze & split, που ήδη εφαρμόζονται σε δάνεια πελατών.

Επιπλέον προτείναμε:

1. Την επέκταση της ρύθμισης με λύσεις τύπου freeze & split στο σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων των τραπεζοϋπαλλήλων, ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων.

2. Την περαιτέρω μείωση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων ΣΣΕ.

3. Την κάλυψη εξολοκλήρου από τις Τράπεζες των ασφαλίστρων πυρός, σεισμού και ζωής.

Αντ’ αυτών η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας επέλεξε το δρόμο της υπαναχώρησης σε ημίμετρα που αδυνατούν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων.

Ακολουθεί αυτούσια η πρόταση-ασπιρίνη της ΟΤΟΕ προς τους τραπεζίτες με βάση το σχέδιο που ψηφίστηκε στο Γενικό Συμβούλιο:

Ως πρόσθετο μέτρο επιβράβευσης της συνεπούς εξυπηρέτησης από συναδέλφους και συνταξιούχους των στεγαστικών δανείων τους, περιλαμβάνεται στην νέα ΚΣΣΕ η ακόλουθη ρύθμιση:

«Παρέχεται έκπτωση 14% επί των καταβαλλομένων ενήμερων τόκων στεγαστικών δανείων, εξαιρουμένων των προϊόντων ρύθμισης και αναδιάρθρωσης. Το ποσό της έκπτωσης θα επιστρέφεται σε ετήσια βάση στον καταθετικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου, με την προϋπόθεση να μην έχει παρουσιαστεί στο ίδιο χρονικό διάστημα καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών.»