Σχετική εικόναΕνώ οι τραπεζοϋπάλληλοι, θύματα και αυτοί της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης, ρυθμίζουν κατόπιν σχετικών εγκρίσεων, ακόμη και με γενναίες διαγραφές, πελατειακά δάνειααδυνατούν την ίδια στιγμή να υπαχθούν οι ίδιοι σε ανάλογες ρυθμίσεις. Τo θέατρο του παραλόγου στην κυριολεξία...

Σύμφωνα με επιστολή-ψήφισμα του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας προς το 32ο Συνέδριο της ΟΤΟΕ:

«..το πρόβλημα αφορά μεγάλο κομμάτι -με τάση αύξησης - από τους 6.000 περίπου λογαριασμούς/πιστούχους (σ.σ. μόνο από την Εμπορική Τράπεζακαθώς οι εν λόγω συνάδελφοι είτε μπαίνουν στην τελευταία περίοδο αποπληρωμής του δανείου η οποία περιλαμβάνει την υψηλότερη τοκοχρεωλυτική δόση, είτε καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικά διογκωμένες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ως αποτέλεσμα της επιλογής ρυθμίσεως που οδηγήθηκαν από την Τράπεζα (μειωμένη δόση κατά 70% για 3-5 χρόνια).»

Από την πλευρά μας, ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΑΚ), στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ στις 20.12 με θέμα την κατάρτιση του διεκδικητικού πλαισίου, ενόψει της διαπραγμάτευσης για την υπογραφή της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΚΣΣΕ) επισημάναμε, για πολλοστή φορά:

Την ανάγκη υλοποίησης της ήδη προβλεπόμενης από την προηγούμενη ΚΣΣΕ σχετικής ρύθμισης με λύσεις τύπου freeze & split, που ήδη εφαρμόζονται σε δάνεια πελατών.

Επιπλέον προτείναμε:

1. Την επέκταση της ρύθμισης με λύσεις τύπου freeze & split στο σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων των τραπεζοϋπαλλήλων, ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων.

2. Την περαιτέρω μείωση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων ΣΣΕ.

3. Την κάλυψη εξολοκλήρου από τις Τράπεζες των ασφαλίστρων πυρός, σεισμού και ζωής.

Αντ’ αυτών η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας επέλεξε το δρόμο της υπαναχώρησης σε ημίμετρα που αδυνατούν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων.

Ακολουθεί αυτούσια η πρόταση-ασπιρίνη της ΟΤΟΕ προς τους τραπεζίτες με βάση το σχέδιο που ψηφίστηκε στο Γενικό Συμβούλιο:

Ως πρόσθετο μέτρο επιβράβευσης της συνεπούς εξυπηρέτησης από συναδέλφους και συνταξιούχους των στεγαστικών δανείων τους, περιλαμβάνεται στην νέα ΚΣΣΕ η ακόλουθη ρύθμιση:

«Παρέχεται έκπτωση 14% επί των καταβαλλομένων ενήμερων τόκων στεγαστικών δανείων, εξαιρουμένων των προϊόντων ρύθμισης και αναδιάρθρωσης. Το ποσό της έκπτωσης θα επιστρέφεται σε ετήσια βάση στον καταθετικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου, με την προϋπόθεση να μην έχει παρουσιαστεί στο ίδιο χρονικό διάστημα καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών.»

Αποτέλεσμα εικόνας για ÏˆÎ·Ï†Î¹ÏƒÎ¼Î±Η Επιτροπή Ψηφισμάτων  του 32ου Συνεδρίου της ΟΤΟΕ απέρριψε ψήφισμα του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας (ΣΣΕΜ) το οποίο αφορούσε στην ρύθμιση Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ '84.  Το σκεπτικό της Επιτροπής (στην οποία μειοψήφισε ο συν. Γιάννης Αναστάσάκης από την "Ριζοσπαστική Παρέμβαση") ήταν ότι το Ψήφισμα "προέρχεται από συνταξιούχους" καθώς και ότι "αφορά σε μία μόνο Τράπεζα". 

Πέρα, βέβαια, από το τυπικό μέρος της υπόθεσης, η ουσία είναι ότι η ηγεσία της ΟΤΟΕ έχει βρεί "τοίχο" στην εργοδοτική πλευρά και ως εκ τούτου αποφεύγει να ενοχλήσει περαιτέρω τις Τράπεζες σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ίσως βέβαια κάποιοι να περιμένουν...το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να λυθεί το καυτό αυτό πρόβλημα των τραπεζοϋπαλλήλων. Με τον ίδιο τρόπο βέβαια που το εν λόγω κόμμα θα λύσει το θέμα των "κόκκινων δανείων" (!!!) όπως "από του βήματος του Συνεδρίου" αναφωνούσαν οι συνδικαλιστές της ΔΗΣΥΕ.

Σημειώνεται ότι -σύμφωνα με την επιστολή του ΣΣΕΜ «η πλειοψηφία εκ των 6.000 περίπου λογαριασμών /πιστούχων από την Εμπορική Τράπεζα μπαίνει στην τελευταία περίοδο αποπληρωμής του δανείου η οποία περιλαμβάνει την υψηλότερη τοκοχρεωλυτική δόση..

http://2.bp.blogspot.com/-HvxKffZ6t9M/UZ4Cv3E0PTI/AAAAAAAACvY/nvQfvXqfxtQ/s1600/499494_stiles1.jpgΑναδημοσιεύουμε ανακοίνωση του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας στην οποία παρατίθεται ο Ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις»  (ΦΕΚ 68/5 Μαΐου 2009). Η Ομάδα έργου δανείων του ΣΣΕΜ, έκρινε σκόπιμο προκειμένου να βοηθήσει τους συναδέλφους στην αντιμετώπιση περιστατικών όπου οι ενημερώσεις από μεμονωμένα πρόσωπα ή εκπροσώπους εταιριών για ληξιπρόθεσμες οφειλές εκτρέπονται των κανόνων που Νομοθετικά έχουν θεσπισθεί, να παρουσιάσει συνοπτικά τις προβλεπόμενες βάσει των Νόμων διατάξεις για ενημέρωση.

Η νέα ΣΣΕ των τραπεζοϋπαλλήλων υπογράφηκε στις 16 Μαρτίου 2016 από την ΟΤΟΕ (εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο Στ. Κούκο και τον Γεν. Γραμματέα Αχ. Μυλωνόπουλο) και τις Τράπεζες Alpha Bank, Ευrobank, Πειραιώς, Εθνική, Συνεταιριστικές (Παγκρήτια-Ηπείρου-Θεσσαλίας).

Η νέα ΣΣΕ αποτελείται από 8 "θεματικές" (παρατίθενται ως έχουν):

Αρθρο 1: Μισθολογικά Θέματα

Άρθρο 2: Προστασία της απασχόλησης

Άρθρο 3: Στεγαστικά δάνεια τραπεζ/λων

Άρθρο 4: Προστασία της οικογένειας

Άρθρο 5: Κλαδικό συμπληρωματικό πρόγραμμα υγείας και πρόνοιας

Άρθρο 6: Παροχές πρόνοιας

Άρθρο 7: Ρυθμίσεις για εργαζόμενους, γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις για πολιτιστικές,ερρευνητικές, αθλητικές δραστηριότητες

Σήμερα 16/03/2016 υπεγράφη η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ-Τραπεζών - Δείτε τα όσα προβλέπονται σε αυτήν.

Σήμερα 16/03/2016 αναμένεται η υπογραφή της Κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών η οποία σύμφωνα με το κείμενο που υπερψηφίστηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ την Πέμπτη 10/03/2016 θα περιλαμβάνει:

  • Πάγωμα "μισθολογίου" για την επόμενη τριετία 2016-2018
  • Ρυθμίσεις σε ζητήματα που αφορούν ΑμΕΑ και γονείς ΑμΕΑ
  • Ρυθμίσεις σε ζητήματα μητρότητας
  • Ρυθμίσεις σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια (ΣΣΕ '84)

(βλ. "πανηγυρική" ανακοίνωση ΟΤΟΕ)

Σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια των συναδέλφων της ΣΣΕ του 1984 η ρύθμιση που προκρίθηκε ήταν αυτή του "balance split" δηλαδή πάγωμα του επιτοκίου για το 50% του (υπολοίπου) δανείου με το άλλο 50% να εξυπηρετείται κανονικά. Η ρύθμιση αυτή θα αφορά όμως μόνο τους εν ενεργεία εργαζόμενους πράγμα που προκάλεσε την δυσαρέσκεια σε πολλούς συναδέλφους συνταξιούχους. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν αντιδράσεις όπως αυτή των Συλλόγων εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας  (Ιονική Ενότητα) οι οποίοι σε σχετική τους ανακοίνωση αναφέρουν τα εξής:

«Μετά την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ότι επήλθε συμφωνία για την υπογραφή της νέας ΣΣΕ, αποστείλαμε στην ΟΤΟΕ την επιστολή που σας παραθέτουμε στη συνέχεια, επισείοντας εκ νέου την προσοχή στους αρμόδιους για την ένταξη των ρυθμίσεων των δανειακών οφειλών των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων στη συμφωνία.

Επιστολή προς ΟΤΟΕ

Αναμένουμε με αγωνία τη δημοσίευση της υπό υπογραφή ΣΣΕ για να δούμε αν εισακούσθηκε το αίτημά μας που ανταποκρίνεται στην επιθυμία και τη σφοδρή ανάγκη χιλιάδων συναδέλφων μας.

Σε περίπτωση που η ΟΤΟΕ δεν συμπεριλάβει στη ΣΣΕ τη ρύθμιση, δεσμευόμαστε απέναντι στους συνταξιούχους της Ιονικής που περιμένουν αυτές τις λυτρωτικές ρυθμίσεις, ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να επεκταθεί και στους συνταξιούχους συναδέλφους μας η εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων που ισχύουν για τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων δανειακών οφειλών των εργαζομένων, όπως αντίστοιχα έπραξε και η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας μετά από σχετικό αίτημα των συλλόγων.»

 

penaΣε συνέχεια της ανακοίνωσης Νο 72 ο Σύλλογός μας ενημερώνει τους εργαζόμενους της Alpha Bank και όλους τους τραπεζοϋπάλληλους για δύο νέες πρωτοβουλίες του σχετικά με την νέα Κλαδική ΣΣΕ . Συγκεκριμένα με επιστολές του προς την ΟΤΟΕ ο ΕΝ.Α.Σ. προτείνει στην Ομοσπονδία ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο διαπραγματευτικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας εν'όψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων με τους τραπεζίτες.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν:

  • στην μείωση του επιτοκίου των Στεγαστικών δανείων προσωπικού και
  • στην άδεια σχολικής παρακολούθησης

Ειδικότερα αναφορικά με το επιτόκιο των στεγαστικών η πρόταση ζητά: "...δραστική περαιτέρω μείωση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων που χορηγούνται στους τραπεζοϋπάλληλους -βάσει της ΣΣΕ ’84..."
Όσο για τις ημέρες αδείας σχολικής παρακολούθησης η εισήγηση αναφέρει: "...θεωρούμε απόλυτα ώριμο και δίκαιο να συμπεριληφθεί στις διεκδικήσεις του Κλάδου μας το αίτημα για χορήγηση της αδείας σχολικής παρακολούθησης για κάθε παιδί ξεχωριστά* όπως ισχύει και στους ιδιωτικούς υπαλλήλους..."

  • Διαβάστε την ανακοίνωση Νο 73 του ΕΝ.Α.Σ. Alpha-Εμπορικής ΕΔΩ.

FEKMε κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο ΦΕΚ, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν  στα δικαστήρια όλης της χώρας οι οφειλέτες που έχουν προσφύγει στον νόμο 3869/2010 (νόμο Κατσέλη), προκειμένου να προστατεύσουν την περιουσία τους από τις κατασχέσεις. Την απόφαση υπογράφουν οι Υπουργοί:

Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Γ. Σταθάκης
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ν. Παρασκευόπουλος
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλος
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο ΦΕΚ τηρεί το γράμμα του μνημονιακού νόμου 4336/2015 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο.

Groupama Logo       Ανακοίνωση Νο. 47/18 Μαρτίου 2015 -"Ασφάλιστρο Στεγαστικών Δανείων (ΣΣΕ 1984)"

                                      ΠΡΟΣΟΧΗ !

ΑΠΟ 01.04.2015 ΕΑΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΣΕ ’84 ΤΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ GROUPAMA

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Με το Ομαδικό Ασφαλιστήριο (ΟΑ 641) ασφαλίσαμε τα στεγαστικά δάνεια Α’ κατοικίας τα οποία έχουν χορηγηθεί σε συναδέλφους της πρ. Εμπορικής Τράπεζας βάσει της Κλαδικής ΣΣΕ του 1984. Τα εν λόγω δάνεια τα χορηγεί και τα διαχειρίζεται η Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Το συμβόλαιο με το οποίο αυτά ασφαλίστηκαν συνήφθη μεταξύ του Συλλόγου μας και της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΦΟΙΝΙΞ METROLIFEτον Νοέμβριο του 2003 και προβλέπει ότι: «Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία ή μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία του δικαιούχου υπαλλήλου, αυτός απαλλάσσεται της ευθύνης εξόφλησης του δανείου ή του υπολοίπου αυτού, το οποίο θα αποπληρώνεται από την Ασφαλιστική Εταιρεία.»

Όπως ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πρόκειται για μία πολύ σημαντική οικογενειακή κάλυψη.

Καταβολή ασφαλίστρου

Η καταβολή των ασφαλίστρων σύμφωνα με τον Νόμο αποτελεί υποχρέωση του συμβαλλόμενου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η, από μέρους του συναδέλφου-δανειολήπτη, παροχή εξουσιοδότησης στην Τράπεζα να χρεώνει με το αντίστοιχο ασφάλιστρο τον λογαριασμό μισθοδοσίας εκάστου δανειολήπτη. Όλοι οι συνάδελφοι που είναι ασφαλισμένοι έχουν παράσχει αυτήν την εξουσιοδότηση.

Στην συνέχεια η διαδικασία έχει ως εξής:

  1. Με βάση το άρθρο 6 του ασφαλιστηρίου το μικτό μηνιαίο ασφάλιστρο καταβάλλεται από την Τράπεζα μηνιαίως αφού χρεώσει τον λογαριασμό κατάθεσης του συναδέλφου-δανειολήπτη.
  2. Κατόπιν η Τράπεζα αποστέλλει στην Ασφαλιστική την μηνιαία κατάσταση των ασφαλισμένων.

Μέχρι όμως την συγχώνευση Alpha-Εμπορικής συνηθίζονταν η Εμπορική Τράπεζα να (προ)καταβάλλει (για λογαριασμό των συναδέλφων) τα ασφάλιστρα την ορισμένη ημερομηνία. Έτσι ΟΛΟΙ οι δανειολήπτες εμφανίζονταν ως ενήμεροι στην κατάσταση της Groupama με αποτέλεσμα να συνεχίζεται απρόσκοπτα η ασφάλιση του δανείου τους. Στην συνέχεια η Τράπεζα χρέωνε τον λογαριασμό του δανειολήπτη με το ποσόν του ασφαλίστρου.

Με αυτήν την διαδικασία αποφεύγονταν η διακοπή της ασφάλισης δανειολήπτη που για κάποιον λόγο δεν είχε υπόλοιπο στον λογαριασμό του κατά την ημερομηνία χρέωσης ασφαλίστρου.

Αντίθετα η AlphaBankδεν συνεχίζει αυτήν την πρακτική και δεν «προκαταβάλλει» πλέον τα ποσά των ασφαλίστρων στην Groupama.

Παράλληλα με επιστολή της προς τον Σύλλογό μας, η GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ γνωστοποιεί και τονίζει ότι από την 01/04/2015 για κάθε δανειολήπτη που δεν συμπεριλαμβάνεται στην εκάστοτε μηνιαία κατάσταση που αποστέλλει η Τράπεζα στην Εταιρεία, θα λήγει η ασφάλιση και ο δανειολήπτης δεν θα έχει δικαίωμα επανένταξης στο Συμβόλαιο.

Εφιστούμε λοιπόν την μέγιστη προσοχή στους συναδέλφους-δανειολήπτες ώστε να έχουν ενήμερο το δάνειό του εξασφαλίζοντας ότι στον λογαριασμό τους υφίσταται υπόλοιπο το οποίο υπερκαλύπτει τόσο την δόση όσο και το ασφάλιστρο.

Σε διαφορετική περίπτωση ο δανειολήπτης δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην μηνιαία κατάσταση που αποστέλλει η Τράπεζα στην Εταιρεία με συνέπεια την ΑΜΕΣΗ παύση της ασφάλισης χωρίς δικαίωμα επανένταξης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον Σύλλογό μας στα γνωστά τηλέφωνα, στην GROUPAMA Ασφαλιστική στο 210 3295306 (Αριστέα Λυμπεροπούλου) και στην Τράπεζα σε ένα από τα 210 3265329, 210 3265332, 210 3265339, 210 3265328

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα

Τηλ.: 210-3245739, 3245679, 3240242, 3240086

Fax.: 210-3240407 - Εσωτ. τηλ.: 84130, 84440, 84445
Email: