Το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν επιτρέπεται, ούτε με συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, η μεταφορά των ημερών της θερινής άδειας και αν υπάρξει τέτοια συμφωνία, αυτή είναι άκυρη (ανίσχυρη), ενώ ο εργοδότης, ο οποίος δεν χορήγησε πλήρη την άδεια στον μισθωτό κατά τη διάρκεια του έτους, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις αποδοχές του προσαυξημένες κατά 100%.

Ειδικότερα, τον Άρειο Πάγο απασχόλησε περίπτωση τραπεζοϋπαλλήλου, ο οποίος κατά την τριετία 2005-2008 έλαβε τμήμα της θερινής του αδείας και όχι το σύνολο των προβλεπομένων ημερών (π.χ. το 2005 μόνο 14 ημέρες) και για τον λόγο αυτό προσέφυγε στα δικαστήρια. Οι αρεοπαγίτες επικύρωσαν εφετειακή απόφαση, η οποία είχε επιδικάσει στον τραπεζοϋπάλληλο τις διαφορές των ημερών που εργάστηκε κατά την τριετία 2005-2008, προσαυξημένες κατά 100%.

Ειδικότερα, ο Άρειος Πάγος επισημαίνει ότι σκοπός του Συντάγματος (άρθρο 28) της διεθνούς σύμβασης 52/1936 για τους κανόνες χορήγησης αδειών μετ’ αποδοχών, της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών οδηγιών 93/104 και 2003/88, είναι «να εξασφαλισθεί με τη χορήγηση της ετήσιας άδειας η περιοδική ανάπαυση και η ανανέωση των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων του εργαζομένου για τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής του υγείας».

Από τις διατάξεις αυτές «προκύπτει σαφώς ότι δεν επιτρέπεται, ούτε με συμφωνία μεταξύ του εργαζόμενου και του εργοδότη, η μεταφορά των ημερών της ετήσιας άδειας του πρώτου, που δεν του χορηγήθηκαν από τον εργοδότη, στο επόμενο ή στα μεθεπόμενα έτη, με συνέπεια να είναι ανίσχυρη (άκυρη) κατά τα άρθρα 174 και 180 του Αστικού Κώδικα τέτοια συμφωνία και ο εργοδότης, ο οποίος δεν χορήγησε πλήρη την κανονική άδεια στο μισθωτό του, κατά τη διάρκεια του έτους που αυτή αφορά, να είναι υποχρεωμένος, από το τέλος του αντίστοιχου έτους, να καταβάλει σε αυτόν τις αντίστοιχες προς τις ημέρες αυτές αποδοχές αδείας, και μάλιστα με προσαύξηση κατά 100% σε περίπτωση υπαιτιότητάς του, μη δυνάμενος να εκπληρώσει τη συγκεκριμένη υποχρέωσή του προς το μισθωτό με τη χορήγηση σ’ αυτόν των παραπάνω ημερών αδείας και τον συμψηφισμό αυτών προς το ανύπαρκτο σύνολο ήδη συσσωρευμένων ημερών άδειας περασμένων ετών, που δεν του χορηγήθηκαν».

Ο Άρειος Πάγος διευκρινίζει ότι «η προσαύξηση 100% αφορά μόνον στις αποδοχές και όχι στο επίδομα αδείας, αφού ο νόμος αναφέρεται ρητά στις αποδοχές αδείας και όχι στο επίδομα». Τέλος, η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι για τη θεμελίωση της αξίωσης του μισθωτού προς λήψη τής κατά 100% προσαύξησης, απαιτείται υπαιτιότητα του εργοδότη, έστω και σε βαθμό ελαφράς αμέλειας, η οποία υπάρχει όταν ο μισθωτός ζήτησε την άδεια και ο εργοδότης δεν του την χορήγησε.

ΠΗΓΗ

dikastirioΣυζήτηση-Ενημέρωση για τις αγωγές που σχετίζονται με τις μονομερείς και παράνομες μειώσεις αποδοχών τις οποίες επέβαλλε η Διοίκηση της Alpha Bank στους εργαζόμενους της πρ. Εμπορικής, διοργανώνει ο Σύλλογός μας το ερχόμενο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το ΔΣ του Συλλόγου απευθύνθηκε στους ενάγοντες ( εν ενεργεία και συνταξιούχους της εθελουσίας του 2014) με την ακόλουθη επιστολή :

«Συνάδελφε,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σε καλεί στην συγκέντρωση που διοργανώνει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου κ’ ώρα 10 π.μ. στα γραφεία μας (Ευπόλιδος 12 – 8ος όροφος) με αντικείμενο:

 • την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των αγωγών οι οποίες εκδικάζονται το αμέσως επόμενο διάστημα και αφορούν στις παράνομες μειώσεις αποδοχών που επέβαλλε η Alpha Bank.
 • την ενημέρωσή σου από το νομικό επιτελείο του Συλλόγου μας για το περιεχόμενο της διεκδίκησης
 • οποιαδήποτε άλλη απορία σου και διευκρίνιση από την πλευρά μας

Η πολύπλευρη στήριξη του Συλλόγου απέναντι στους συναδέλφους που βρίσκονται σε δικαστική ή όποια άλλη διαμάχη είναι δεδομένη και η συγκέντρωσή μας αυτή αποτελεί την έμπρακτη επιβεβαίωση αυτής μας της δέσμευσης.

Όπως γνωρίζεις ο Σύλλογος έχει επωμιστεί το σύνολο των εξόδων εκατοντάδων αγωγών έως σήμερα. Τα περιορισμένα οικονομικά μας, επιτρέπουν την κάλυψη μόνο των εξόδων διαμονής εκάστου εν ενεργεία συναδέλφου από την περιφέρεια, έως το ποσό των 60 € σε ξενοδοχείο επιλογής του.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ                                                                  »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
 
   
 
   

DikaiosyniΣυνάδελφοι σας παραθέτουμε την Έκθεση των Ελεγκτών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) σχετικά με την χορήγηση διπλών συντάξεων για το διάστημα από το 2007 έως το 2013 σε συνταξιούχους του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Στα συμπεράσματα της Έκθεσης αναφέρεται ότι:

(Ε14.) Συνολικά η ομάδα των τριακοσίων τριάντα έξη (336) ασφαλισμένων-οφειλετών , τον Οκτώβριο 2014, είχαν υπόλοιπο οφειλής από συσχετισμό συντάξεων Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. – Κυρίου Φορέα 8.100.115,75€ (ποσό συσχετισμού 11.951.046,04€, εκ των οποίων ποσό 3.850.930,29€ είχε εξοφληθεί).

Το Κλιμάκιο Ελέγχου του ΓΕΔΔ διαβιβάζει την Έκθεση:

 στους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Επικρατείας για την καταπολέμηση της Διαφθοράς και στους Διοικητές του ΙΚΑ και του Ε.Τ.Ε.Α. για ενημέρωσή τους και ανάληψη ενεργειών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους , 

→ στον Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α. στον Διοικητή του ΙΚΑ για ενδεχόμενες πειθαρχικές ευθύνες υπηρεσιών τους

→ στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την αναζήτηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών της Διοίκησης και Υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΤΕΑ (πρώην Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) καθώς και είκοσι οκτώ (28) ασφαλισμένων.

και προτείνει:

«(ΣΤ3.) Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνση της είσπραξης των οφειλομένων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από το σύνολο των τριακοσίων τριάντα έξη (336) οφειλετών από συσχετισμό,

(ΣΤ4.) Να επανενεργοποιηθεί και γενικευθεί η διαδικασία αποστολής προσωπικών επιστολών στους δικαιούχους, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με την ημερομηνία θεμελίωσης συνταξιοδότησης και την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν έγκαιρα αίτηση στον φορέα κύριας ασφάλισης.

(ΣΤ7). Να γίνει συνολικός έλεγχος για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις διπλοσυνταξιούχων.»

Κρίνουμε  τέλος, χρήσιμο να παραθέσουμε στοιχεία της Έκθεσης που αφορούν την δραματική απομείωση των αποθεματικών του ΤΕΑΠΕΤΕ, απομείωση η οποία σίγουρα (χωρίς να θέλουμε να δικαιολογήσουμε κάτι) δεν οφείλεται μόνο στο...πάρτι συντάξεων όπως αρέσκεται να χαρακτηρίζει παρόμοιου είδους φαινόμενα ο "αντικειμενικός" Τύπος.

Σύμφωνα λοιπόν με την Έκθεση του ΓΕΔΔ:

Την 18/4/2006 το ΤΕΑΠΕΤΕ διέθετε
α) χαρτοφυλάκιο μετοχών (Εμπορικής Τραπέζης, Τραπέζης της Ελλάδος και Εθνικής Τραπέζης) που αποτιμάτο σε € 31.621.895,44.
β) Καταθέσεις όψεως ύψους € 831.914,13.
Την 31/12/2014 το ΤΕΑΠΕΤΕ διέθετε
α) Κατάθεση όψεως € 66.716,80.

β) Προθεσμιακή κατάθεση ύψους € 1.420.000 τρίμηνης διάρκειας με έναρξη την 12/12/2014.
γ) χαρτοφυλάκιο μετοχών (Εθνικής Τραπέζης και Τραπέζης της Ελλάδος) και warrants Εθνικής Τραπέζης που αποτιμάτο σε € 93.180,22».
 
       "Η εικόνα αυτή", αναφέρει η Έκθεση, "εμφανίζει μεγάλη μείωση των αποθεματικών του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. το διάστημα αυτό, της τάξεως του 95%, η οποία σε σημαντικό ποσοστό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του αποθεματικού ανήκε στο χαρτοφυλάκιο μετοχών του Ταμείου. Σε κάθε περίπτωση για να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν ή όχι φαινόμενα κακοδιαχείρισης θα πρέπει να γίνει ενδελεχής οικονομικός έλεγχος στο Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε για την περίοδο αυτή, έλεγχος ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στην δοθείσα στο Κλιμάκιο Ελέγχου εντολή."

  •  Δείτε την Έκθεση του ΓΕΔΔ εδώ.

dikastirioΔυστυχώς η Διοίκηση της Τράπεζας με το ενημερωτικό σημείωμα αριθ. 76 και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του Συλλόγου μας στο ζήτημα των παιδικών κατασκηνώσεων, επαναλαμβάνει την ίδια τακτική μη τήρησης της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας !!!
  
Είμαστε ως εκ τούτου αναγκασμένοι για μια ακόμη φορά, πέρα από τις συνδικαλιστικές ενέργειες, να προχωρήσουμε και σε ανάλογες δικαστικές, με πρώτη ενέργεια την άμεση κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων.

Συνεχίζουμε μέχρι την τελική δικαίωση, που δεν είναι άλλη από την πλήρη εφαρμογή και τήρηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.   

 

 • Διαβάστε την ανακοίνωση Νο 56 του ΕΝ.Α.Σ Alpha-Εμπορικής ΕΔΩ.
 • Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα Νο 76 με τις διαθέσιμες κατασκηνώσεις ΕΔΩ

 

rakintzisΣτην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρης Στρατούλης, την έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή, για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των πρώην υπαλλήλων της Εμπορικής Τράπεζας.
Στην έρευνα των ελεγκτών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αποκαλύπτεται ότι στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των πρώην υπαλλήλων της Εμπορικής Τράπεζας για τα έτη 2007-2013 δημιουργήθηκε οικονομική «τρύπα» στα έσοδα, επειδή σε ορισμένους ασφαλισμένους του δινόταν παρανόμως, ταυτόχρονα, προσυνταξιοδοτικό βοήθημα και σύνταξη.
Ο αναπληρωτής υπουργός ζητά από τη δικαιοσύνη, αλλά και από τους διοικητές των ταμείων ΙΚΑ και ΕΤΕΑ, να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες που ορίζει ο νόμος, ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση και να επιστραφούν τα χρήματα που απώλεσαν τα ασφαλιστικά ταμεία.

 • Διαβάστε το Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ εδώ.

neoi ergazomenoi 
     Η Γ.Σ.Ε.Ε. χαιρετίζει την απόφαση 34/2015 του Ειρηνοδικείου Κατερίνης με την οποία για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε ο αντισυνταγματικός και άρα παράνομος χαρακτήρας συνολικά της αντεργατικής 6ης Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου του 2012, και ειδικότερα της διάταξης για την αυτόματη και μεγαλύτερη μείωση κατά -32% για τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών και την επιβολή αμοιβής τους με τα κατώτατα όρια αποδοχών, ανεξάρτητα από το εάν υπάγονταν σε ειδικότερη (εν προκειμένω κλαδική) συλλογική σύμβαση εργασίας.
   Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης η ρύθμιση της 6ης ΠΥΣ 2012 εισάγει δυσμενή διάκριση αμοιβής σε βάρος των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών (-32%) παραβιάζει τα συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα της ισότητας ενώπιον του νόμου (4παρ.1), της μισθολογικής ισότητας και της συλλογικής αυτονομίας (22 παρ.1) και της προστασίας της νεότητας (21παρ.3).

 dikastirio   "Η διεκδίκηση με αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών οφειλομένων υπολοίπων αδειών συναδέλφων μας έληξε επιτυχώς με εξώδικο συμβιβασμό, με την καταβολή ολόκληρου του κεφαλαίου και του μεγαλύτερου μέρους των τόκων."

   Τα παραπάνω σημειώνει ο Σύλλογος εργ/νων & συντ/χων της πρ. Ιονικής και καλεί όσους συναδέλφους έχουν διαφορές στις πληρωθείσες άδειες του 2014 ή/και υπόλοιπα αδειών των ετών 2010-2013, που δεν τους έχουν καταβληθεί, να προβούν σε συνεργασία με τον Σύλλογο σε δικαστική διεκδίκηση (ομαδικές αγωγές).

   Στην ίδια ανακοίνωση ο Σύλλογος της πρ. Ιονικής τονίζει ότι "θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο οι συνάδελφοι που θα συμμετάσχουν στις αγωγές να προσκομίσουν: α) τυχόν ημερολόγια παρουσίας ή άλλα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτουν τα υπόλοιπα αδειών τους, καθώς και β) τις αναλύσεις μισθοδοσίας Δεκεμβρίου των αντίστοιχων ετών (αν υπάρχουν).

 • Διαβάστε την ανακοίνωση του Συλλόγου της πρ. Ιονικής ΕΔΩ.

dikastirio                  "Ιδιωτικό συμφωνητικό για τις αγωγές περικοπής αποδοχών"

   Συνάδελφοι, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επίδοσης και εκδίκασης των αγωγών μας για την παράνομη περικοπή αποδοχών μας από την  Τράπεζα, απαιτείται η συμπλήρωση του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο μπορείται να βρείτε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογός μας.

   Υπενθυμίζουμε ότι οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της γραμματείας του Συλλόγου μας έτσι ώστε να πληροφορηθούν την ημερομηνία εκδίκασης της αγωγής τους ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

 • Διαβάστε την ανακοίνωση Νο 49 του ΕΝ.Α.Σ. Alpha-Εμπορικής ΕΔΩ

apozimiwsh apolysisΔικαστική απόφαση: Περίπου 200χιλ ευρώ κατέβαλλε σε απολυμένους η Alpha Bank


"Τον Δεκέμβριο του 2012 η Alpha Bank είχε απολύσει 6 συναδέλφους της πρ. Ιονικής Τράπεζας με μοναδική αιτιολογία ότι είχαν συμπληρώσει μέσα στο 2012 την ηλικία των 62 ετών, αν και ήδη από το Φεβρουάριο 2012 οι συμβάσεις εργασίας τους είχαν καταστεί νομοθετικά (Ν. 4046/2012 & ΠΥΣ 6/2012) αορίστου χρόνου" σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων & Συντ/χων στην Ιονική Τράπεζα και συνεχίζει : " Κατά την απόλυσή τους η τράπεζα τους κατέβαλε το 40% της αποζημίωσης απόλυσης λόγω πλήρους συνταξιοδότησης, αν και κάποιοι εξ αυτών δε συμπλήρωναν τις σχετικές προϋποθέσεις".

   Μετά από εξώδικο συμβιβασμό η Τράπεζα κατέβαλε στους 6 απολυμένους την διαφορά μεταξύ της πλήρους αποζημίωσης απόλυσης και της καταβληθείσας, διαφορά που ανήλθε σε  ευρώ 196.594,88 πλέον τόκων !

   "Η θετική εξέλιξη των προαναφερθεισών υποθέσεων ανοίγει νέους δρόμους και μπορεί να σηματοδοτήσει μία νέα μορφή διεκδικήσεων και δικαίωσης των αιτημάτων μας" καταλήγει ο Σύλλογος, αναφέροντας επίσης ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες διεκδικήσεις συναδέλφων που απολύθηκαν λόγω ηλικίας το 2013.

 • Διαβάστε την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων &Συντ/χων της Ιονικής Τράπεζας ΕΔΩ.

dikastirio

"Για μία ακόμα μεγάλη δικαστική επιτυχία" κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων & Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας αναφορικά με δυσμενή μεταχείριση που υπέστησαν οι Ιονικάριοι μετά τη συγχώνευση με την Alpha Bank. Στην εφετειακή απόφαση Νο 4803/2014 αναφέρεται ότι " δεν εξηγείται λογικά, πώς ένας υπάλληλος με πολύ καλή υπηρεσιακή εξέλιξη και αξιολόγηση για 25 ολόκληρα χρόνια, ξαφνικά, αμέσως μετά την απορρόφηση της ΙΛΤΕ από την εναγόμενη, μετατράπηκε σε έναν υπάλληλο που δεν είναι άξιος να ανταποκριθεί στα ήδη χορηγηθέντα σε αυτόν καθήκοντα..."

 •                    Διαβάστε την ανακοίνωση του Συλλόγου εδώ

 

TAYTEKW Εμπρησμός στο ΤΑΥΤΕΚΩ με στόχο την εξαφάνιση στοιχείων;

     

  
   Στις σοβαρότατες αποκαλύψεις που έφερε στο φώς δημοσίευμα της Εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ» σχετικά με κύκλωμα που δρούσε εντός του ΤΑΥΤΕΚΩ, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος εργαζομένων-συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας.

   Με βάση το δημοσίευμα της εφημερίδας το οποίο και παραθέτει ο Σύλλογος, διώκονται σε βαθμό κακουργήματος 10 στελέχη και υπάλληλοι του Ταμείου οι οποίοι κατηγορούνται ότι χορηγούσαν σε ασφαλισμένους εντάλματα πληρωμής βάσει ψευδών ιατρικών διαγνώσεων.

   Αυτή όμως είναι μόνο η αρχή του σκανδάλου καθώς η συνέχεια είναι πραγματικά απίστευτη και σχετίζεται με την πυρκαγιά που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2012 στα γραφεία του Ταμείου κατά την διάρκεια σοβαρών επεισοδίων στην Αθήνα. "Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν αυτήν τη συγκυρία για να κάψουν το ταμείο και να καταστρέψουν τα επιβαρυντικά στοιχεία που υπήρχαν στις καταχωρίσεις του» αναφέρει ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του με τίτλο «Να χυθεί άπλετο φως στο σκάνδαλο εμπρησμού του ΤΑΥΤΕΚΩ»

 • Διαβάστε την ανακοίνωση του Συλλόγου της Ιονικής Τράπεζας ΕΔΩ
 • Διαβάστε το δημοσίευμα της Εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» ΕΔΩ

ypologismosΘέματα Εθελουσίας (Καθυστερημένες οφειλές συναδέλφων, Νόμος Κατσέλη κ.α.) 

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος εργαζομένων στην Alpha Bank (προερχομένων εκ της Ιονικής) σημειώνει τα εξής σε σχέση με τις καθυστερημένες οφειλές συναδέλφων και την υπαγωγή τους στον λεγόμενο Νόμο Κατσέλη:

"Η Διεύθυνση Προσωπικού μας ενημέρωσε ότι δεν υφίσταται πρόβλημα με τις καθυστερημένες οφειλές για τις οποίες έχει εκδοθεί, με βάση τις διατάξεις του Ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη), προσωρινή απόφαση από το Ειρηνοδικείο, η οποία κοινοποιήθηκε στην Τράπεζα και έχει ενημερωθεί η εφαρμογή της για διακοπή της αυτόματης είσπραξης της δόσης. Κατά συνέπεια δεν πρόκειται να παρακρατηθούν από την αποζημίωση οι καθυστερημένες οφειλές όσοι λοιπόν έχετε στα χέρια σας τέτοια απόφαση και δεν την έχετε στείλει στην Τράπεζα, πρέπει να την στείλετε άμεσα για να είστε καλυμμένοι."

 • Ολόκληρη ανακοίνωση του Συλλόγου εδώ.