enasΣυναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, ο Σύλλογός μας έχει αποφασίσει τον συντονισμό και την νομική διεκδίκηση των αμοιβών μας που αυθαίρετα και παράνομα μειώθηκαν κατά 20% σε πρώτη φάση και σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Διοίκησης θα μειωθούν δραματικά εντός του έτους 2014.
Σε προηγούμενες ανακοινώσεις, σας έχουμε ενημερώσει αναλυτικά για τις νομικές ενέργειες και την προεργασία που έχει γίνει. Σκοπός είναι να οργανωθεί κατά τον καλύτερο τρόπο από νομική άποψη η διαδικασία που θα καταλήξει στην κατάθεση αγωγών.
Σήμερα σας ζητάμε την εξουσιοδότησή σας και την παροχή ατομικών στοιχείων, που είναι απολύτως απαραίτητη πέρα από την συνολική βάση διεκδίκησης για την κατάθεση με κάθε πληρότητα των αγωγών.
Τα στοιχεία που σας ζητούνται θα δοθούν, σε πρώτη φάση, συνολικά από τον Σύλλογο στους νομικούς μας συμβούλους.
Στην συνέχεια για ειδικότερα ζητήματα, ο κάθε συνάδελφος προσωπικά, θα επικοινωνεί και θα ενημερώνεται από το νομικό επιτελείο για τυχόν διευκρινήσεις, λεπτομέρειες, προσθήκες κ.λ.π. στα τηλέφωνο 210/3615083.
Αν χρειαστούν περισσότερα στοιχεία, ή αν ο κάθε συνάδελφος έχει να προσθέσει κάποια "ποιοτικά" ή άλλα προσωπικά στοιχεία (πτυχία, προσόντα, εξειδικεύσεις, κ.λπ.) που νομίζει ότι θα βοηθήσουν στην διεκδίκηση αυτό θα γίνει στην προσωπική επαφή που θα ακολουθήσει με το νομικό μας επιτελείο.
Η συμπλήρωση των πινάκων είναι απαραίτητη με προσοχή.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΝ.Α.Σ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα εξουσιοδοτώ το Δ.Σ. του ΕΝ.Α.Σ Εργαζομένων Alpha Bank-Εμπορικής :
1. Να αρνηθεί και να εναντιωθεί με κάθε νόμιμο μέσο για λογαριασμό μου στην μείωση του μισθού μου ή σε οποιαδήποτε άλλη μονομερή βλαπτική μεταβολή.
2. Να προβεί σε όλες τις κατά την κρίση του απαραίτητες νομικές ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης που έχω υποστεί ή και σε οποιαδήποτε υποστώ στο μέλλον και την καταβολή των οφειλομένων διαφορών αποδοχών μου αναδρομικά από την ημερομηνία περικοπής τους και μέχρι την οριστική συμμόρφωση της Τράπεζας.
                 Για την υλοποίηση των παραπάνω, παραθέτω τα ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Αριθμός Μητρώου
Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Διεύθυνση οικίας
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/ Ημερομηνία έκδοσης
Ημερομηνία πρόσληψης
Βαθμός
Είδος Σύμβασης (αμοιβή μέσω ΣΣΕ, μέσω ατομικής, άλλη)
Υπηρεσία (Κατάστημα, Διεύθυνση)
Καθήκοντα
Θέση Ευθύνης (αν υπάρχει) και ημερομηνία τοποθέτησης
Τηλέφωνα (κινητό και σταθερό)
E-mail

 Φωτοτυπίες των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου και Απριλίου 2014
 Συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα προσδιορισμού διαφορών

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΒΑΘΜΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΘΕΣΕΩΣ
ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ (ΧΩΡΟΥ)
ΑΛΛΟ

----------------------

ΣΥΝΟΛΑ Α, Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Προσοχή :

  • Θα πρέπει για όλους η διαφορά του συνόλου Α μείον το Β αν πολλαπλασιαστεί επί 0,8 να σχηματίζει το ποσό που θα αναφέρεται στο εκκαθαριστικό Απριλίου 2014 σαν "ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ". Σε αντίθετη περίπτωση να ενημερωθεί ο Σύλλογος.
  • Στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ο κάθε συνάδελφος να περιγράφει για τα επιδόματα και τις προσωπικές διαφορές που μεταβλήθηκαν, συμψηφίστηκαν ή περικόπηκαν τον Απρίλιο του 2014, το ιστορικό και την πηγή προέλευσης τους, αν είναι γνωστή (π.χ. από ΣΣΕ, από ΕΣΣΕ, από εξωτερικό κανονισμό, από Πράξη Διοίκησης, κ.λ.π), ή ότι άλλο κρίνει κάθε συνάδελφος ότι θα βοηθήσει στην διεκδίκηση.
  • Για συναδέλφους με Ατομικές Συμβάσεις να αναφερθούν τα συνολικά ποσά των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2014.

 Οικονομικά

Τα δικαστικά έξοδα που απαιτούνται για την κατάθεση των αγωγών είναι:
1. Για την κατάθεση αγωγής σε πρώτο βαθμό (έξοδα δίκης, παράβολα, γραμμάτιο Δ.Σ.Α.) με Φ.Π.Α 422 €

- Ο Σύλλογος όπως έχετε ενημερωθεί, εκτιμώντας τις οικονομικές δυσκολίες των συναδέλφων, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να καλύψει από το ταμείο του το μεγαλύτερο μέρος ή ακόμη και το σύνολο του ποσού. Όπως είναι φυσικό αυτό θα εξαρτηθεί από το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί και που είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των αγωγών.
- Όταν, όπως πιστεύουμε, δικαιωθούμε, κάθε συνάδελφος θα κληθεί να επιστρέψει από το ποσό που θα του επιδικασθεί αυτά τα χρήματα στο ταμείο του Συλλόγου μας.
2. Η αμοιβή των δικηγόρων όπως προτάθηκε στον Σύλλογο, είναι 9% επί του τελικού ποσού που θα επιδικαστεί σε κάθε συνάδελφο και που θα καταβληθεί οριστικά και αμετάκλητα από την Τράπεζα.
Η συμφωνία επ' αυτού θα είναι ατομική για τον καθέναν και θα καθοριστεί με ιδιωτικό-εργολαβικό δίκης σε προσωπική επαφή με τους δικηγόρους.

Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/ΟΥΣΑ

......................................................

                                             Ο ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                           ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΦΩΚΙΩΝ                                                              ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα
Τηλ.: 210-3245739, 3245679, 3240242, 3240086
Fax.: 210-3240407 - Εσωτ. τηλ.: 84130, 84440, 84445
Email:

Προσθήκη νέου σχολίου

- Θα ήταν χαρά μας να προσθέσετε τα σχόλιά σας στις αναρτήσεις μας.

- H ιστοσελίδα μας σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις.