Αρχαία  Οπτική Τεχνολογία
Περισσότερα απο 450 αρχαία ευρήματα σε Μουσεία
Ο Σλήμαν, η Τροία και η έρευνα του Robert Temple
Αρχαίοι φακοί μεγενθύνουν περίπου 1,5 ως 2 φορές
Φακοί μυοπίας ,σμίκρυνσης και φακοί τύπου convex
Μεγεθυντικοί φακοί και τηλεσκόπια
Η Τεχνολογία των κρυστάλλων
Αρχαία κείμενα που μιλούν για την μεγέθυνση
Τα «Κατοπτρικά» του Ευκλείδη
Από την Κνωσσό στους Βίκινγκς
Τηλεσκόπιο σε ελληνικό αγγείο του 5ου πκχ αι.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΑΦΗΓΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ-VIDEO ART-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:
ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ

ΜΟΥΣΙΚΗ : ΤΑΚΗΣ ΤΑΦ

Διάρκεια 20'