Τηυν Κυριακή 22/05/2016 ψηφίζεται ακόμη ένα δυσβάστακτο πακέτο μέτρων το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή την Τετάρτη 18 Μαϊου με την μορφή πολυνομοσχεδίου. Tην Παρασκευή 20/06 η συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής , το Σάββατο η συζήτηση στην Ολομέλεια (από τις 10πμ ως τα μεσάνυχτα) και την Κυριακή η ψήφιση (με τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών) που θα ολοκληρωθεί περίπου στις 6 μμ καθώς ο Τσίπρας θα πρέπει να αναχωρήσει για επίσημο ταξίδι στην Τουρκία.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

  • την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων
  • τη σύσταση Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων για τα επόμενα 99 χρόνια στο οποίο θα περάσουν 

      α) το ΤΧΣ

      β) Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)

      γ) Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ).

     δ) τη διαχείριση των "κόκκινων δανείων" (άρθρο 70) αποκλειστικά σε ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων , ειδικού και αποκλειστικού σκοπού, που εδρεύουν στην   Ελλάδα και σε εταιρείες που εδρεύουν σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),

     ε) 1,841 δις νέους φόρους σε τσιγάρα (αρ.60), καφέ (αρ.58), πετρέλαιο φωτιστικό, Diesel κλπ (αρ.60,παρ3α), "συνδρομητική TV" (αρ.54), αμοιβαία κεφάλαια(αρ.45), τυχερά παιχνίδια(αρ.56), διαμονή σε ξενοδοχεία (αρ.53), οικόπεδα (αρ.50), φόρος πολυτελείας σε κοσμήματα-γούνες (αρ.59, παρ.12) κ.α.

Αρχικά το νομοσχέδιο κατατέθηκε χωρίς τον "αυτόματο κόφτη" δαπανών, αλλά λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Μαϊου η κυβέρνηση με τροπολογία συμπεριέλαβε και τον αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης! Κάτι θυμίζει αυτό τους τραπεζοϋπάλληλους καθώς φαίνεται ότι οι αιφνιδιαστικές τροπολογίες που "πονάνε" (βλ. ένταξη του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ) κατατίθενται στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή! 

Ο «ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ»

Η τροπολογία για τον «κόφτη» ορίζει ότι μέχρι τις 10 Μαΐου κάθε έτους, ο υπουργός Οικονομικών θα συντάσσει έκθεση στην οποία μεταξύ άλλων θα διαπιστώνονται τυχόν αποκλίσεις (ο ορισμός της "απόκλισης" δίνεται στην 1η σελίδα της Αιτιολογικής Έκθεσης της Τροπολογίας που παραθέτουμε στο τέλος). Στη συνέχεια (με βάση αυτή την απόκλιση) και συγκεκριμένα από την 1η Ιουνίου του ίδιου οικονομικού έτους, θα γίνεται μείωση των δαπανών κατά ανώτατο όριο 2% του ΑΕΠ σύμφωνα με κλίμακα:

  • Εάν η απόκλιση είναι ίση με 0,25% δεν θα λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής
  • Για απόκλιση από 0,26% έως 0,75% τα μέτρα θα είναι 0,5% του ΑΕΠ

...

  • Η απόκλιση είναι 1,76% έως 2,25% τα μέτρα θα είναι 2% του ΑΕΠ.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τον «αυτόματο κόφτη» των δαπανών θα εξαιρούνται κάποιες κατηγορίες όπως :

  1. Δαπάνες Ύδρευσης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Χρήσης Φυσικού Αερίου
  2. Το σύνολο των δαπανών υγείας
  3. Δαπάνες για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Δείτε την τροπολογία για τον "αυτόματο κόφτη" ή αλλιώς