s.mitrotaΣτα χέρια των δανειστών και των ελίτ ο έλεγχος του τραπεζικού συστήματος
του Σπύρου Μητροτάσιου

Στις 31 Οκτωβρίου 2015 ψηφίστηκε στην Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπ.Οικονομικών» όπως είναι ο πλήρης τίτλος του νομοσχεδίου. Από τα πέντε (5) συνολικά άρθρα , στο άρθρο 1 (σε αυτό δηλαδή που μας ενδιαφέρει εδώ ) "περνούν" οι τροποποιήσεις  του ν.3864/2010 δηλαδή του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
   Όπως είναι γνωστό ιδρυτικός σκοπός του εν λόγω Ταμείου ήταν -και είναι- η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.  Εδώ θα σταθούμε λίγο και θα ανατρέξουμε στην ιστορία κάποιων αριθμών.  
   Σύμφωνα λοιπόν με τον έγκριτο δημοσιογράφο Γιάννη Κιμπουρόπουλο οι «ενέσεις» κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών έχουν ως εξής:

«Από το 2008 οι ελληνικές τράπεζες έχουν «φιλοδωρηθεί» με περίπου 201 δισ. ευρώ. Τα 130 δισ. ήταν κρατικές εγγυήσεις, τα 48,5 δισ. άμεση κρατική χρηματοδότηση, τα 11 δισ. συμμετοχή ιδιωτών στις αυξήσεις κεφαλαίου και τα 11,5 δισ. το κυριολεκτικό φιλοδώρημα του αναβαλλόμενου φόρου. Η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση θα φτάσει τον λογαριασμό στα 215 δισ. Με βάση τη χρηματιστηριακή αξία των 4 συστημικών τραπεζών, το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην απόκτησή τους –από το κράτος, και τελικά τους φορολογούμενους–, όχι μία, αλλά 43 φορέςΈτσι για να μην χάνουμε το δάσος κάτω από το δέντρο!

Ας επανέλθουμε όμως στα σχετικά με το δέντρο..συγνώμη στα σχετικά με το ΤΧΣ θέλαμε να πούμε, και πιό συγκεκριμένα στο τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τα Οργανα Διοίκησης του Ταμείου, για τις αρμοδιότητες και για τους σκοπούς του νέου σχήματος.

 • Ως όργανα λοιπόν Διοίκησης του Ταμείου ορίζονται το Γενικό Συμβούλιο (ΓΣ) και η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ).
  - Το ΓΣ αποτελείται από εννέα (9) μη εκτελεστικά μέλη μεταξύ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) και ένας (1) της Τράπεζας Ελλάδος (ΤτΕ).
  - Η ΕΕ είναι 3μελής με τον Δ/νων Σύμβουλο να έχει απαραίτητα εμπειρία σε θέματα εξυγίανσης τραπεζών. Το 2ο μέλος της ΕΕ διορίζεται καθ'υπόδειξιν της ΤτΕ και το 3ο είναι υπεύθυνο για τον ρόλο του Ταμείου «στην διευκόλυνση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων» στις τράπεζες βέβαια όπου συμμετέχει το Ταμείο.

Είναι όμως το ΓΣ και η ΕΕ οι ουσιαστικοί λήπτες των αποφάσεων; ΟΧΙ ! Η "πρωτογενής" εξουσία στο ΤΧΣ ασκείται από την λεγόμενη «Επιτροπή Επιλογής» η οποία με πρότασή της στον ΥΠΟΙΚ προεπιλέγει τα μέλη του ΓΣ και της ΕΕ, τα αξιολογεί ετησίως ή τα απομακρύνει από τις θέσεις τους!
Από ποιούς όμως αποτελείται η «Επιτροπή Επιλογής»;

 • Αποτελείται από έξι (6) εμπειρογνώμονες εκ των οποίων οι τρείς (3), συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, υποδεικνύονται από την Κομισιόν, την ΕΚΤ και τον ESM ! Αντίστοιχα δύο (2) από τον ΥΠΟΙΚ και ένα (1) από την ΤτΕ. Ωστόσο η ψήφος του Προέδρου είναι αυτή που βαρύνει σε οποιαδήποτε περίπτωση ισοψηφίας

Το συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα:

Είναι οι κυρίαρχοι κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτοί που έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην όλη λειτουργία του Ταμείου.
Εξάλλου ρητώς προβλέπεται στο νομοσχέδιο ότι:

 • για τον διορισμό και την ανανέωση της θητείας των μελών του ΓΣ και της ΕΕ απαιτείται (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group.
 • στις συνεδριάσεις του ΓΣ και της ΕΕ του Ταμείου καλούνται να συμμετέχουν ένας(1) εκπρόσωπος της Κομισιόν, ένας (1) της ΕΚΤ και ένας (1) του ESM.
 • η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται στο Ταμείο μόνον κατόπιν έγκρισης της κρατικής ενίσχυσης αλλά και των σχεδίων αναδιάρθρωσης των Τραπεζών από την Κομισιόν

Εδώ ας προσέξουμε λίγο οι τραπεζοϋπάλληλοι... Στο νομοσχέδιο τονίζεται ότι μαζί με το αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης υποβάλλεται και το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας (ενώ εάν υπάρχει ήδη εγκεκριμένο σχέδιο από την Κομισιόν τότε η Τράπεζα υποβάλλει ένα συμπληρωματικό προσχέδιο τροποποίησης του ήδη εγκεκριμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης). Γιατί τα λέμε όλα αυτά; Μα γιατί το σχέδιο αναδιάρθρωσης «πρέπει να περιγράφει, υπό το πρίσμα συντηρητικών εκτιμήσεων, με ποιά μέσα το Πιστωτικό Ίδρυμα θα επανέλθει σε ικανοποιητική κερδοφορία στα επόμενα 3 εως 5 χρόνια». Και το ερώτημα που προκύπτει είναι: Αφορά στους εργαζόμενους η πολιτική αυτή; Θα τους επηρεάσουν και με ποιό τρόπο τα μέσα που σύμφωνα με το Σχέδιο θα εξασφαλίσουν κερδοφορία και μάλιστα ικανοποιητική στις τράπεζες; Και άραγε θα είναι αυτή η πολιτική συμβατή με την πρόταση που θα «κατεβάσουν» οι Τραπεζίτες εν όψει της νέας Κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών;

 Για την σχέση τώρα ΤΧΣ-Τράπεζών και για λόγους καταγραφής αυτής της σχέσης να πούμε ότι:

 • Ο εκπρόσωπος του Ταμείου (η ιδιότητα του οποίου είναι ασυμβίβαστη με τη ιδιότητα του εκπροσώπου του Δημοσίου του αρ.1 παρ3β του ν.3723/2008) στο ΔΣ της κάθε Τράπεζας έχει δικαίωμα α) να ζητήσει Γενική Συνέλευση Μετόχων β) να ζητήσει σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, να θέσει veto σε οποιαδήποτε απόφαση του ΔΣ !
 • Το Ταμείο θεσπίζει κριτήρια αξιολόγησης τόσο στην λειτουργία και δομή του Πιστωτικού Ιδρύματος (Εταιρική Διακυβέρνηση) όσο και στα ίδια τα μέλη του ΔΣ της Τράπεζας και στης Επιτροπές αυτού.

Τέλος επειδή όπως είπαμε και προηγουμένως το Ταμείο διαδραματίζει ρόλο και στο ζήτημα των «κόκκινων δανείων» αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον οικονομολόγο Γιάννη Τόλιο :

«Τα κόκκινα δάνεια τον Οκτώβρη ’15, ανήλθαν σε 107 δις € (ή 60% ΑΕΠ) και αποτελούν το 52% του συνόλου των δανείων. Ο όγκος τους αγγίζει 1,5 εκατ. δανειολήπτες (300.000 στεγαστικά, 700.000 καταναλωτικά, 500.000 πιστωτικές κάρτες και 100.000 επιχειρηματικά, κυρίως ΜμΕ).! Στους παραπάνω πρέπει να προστεθούν μια ειδική κατηγορία 70.000 δανειοληπτών, που πήραν στεγαστικό σε ελβετικό φράγκο και λόγω ανατίμησης του ευρώ καλούνται τώρα να πληρώσουν πολύ μεγαλύτερα ποσά.» 

Αντί επιλόγου καλό είναι να γνωρίζουμε ότι οι συνεδριάσεις της ΕΕ και του ΓΣ του Ταμείου ΕΙΝΑΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ!  To Ταμείο δίνει αναφορά για την δραστηριότητά του ΜΟΝΟ στην Κομισιόν, στην ΕΚΤ, στον ESM, στο ΥΠΟΙΚ , στην ΤτΕ και στο Euro Working Group. Ενημερώνει ωστόσο δύο (2) τουλάχιστον φορές τον χρόνο και την Βουλή των Ελλήνων...ΜΕ ΤΙΣ ΥΓΕΙΕΣ ΜΑΣ !

 • Δείτε το Σχέδιο Νόμου για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων ΕΔΩ.
 • Δείτε το ΦΕΚ με την ΠΥΣ_36 για ζητήματα συμμετοχής του Ταμείου στην κεφαλαιακή ενίσχυση ΕΔΩ.

 

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου

- Θα ήταν χαρά μας να προσθέσετε τα σχόλιά σας στις αναρτήσεις μας.

- H ιστοσελίδα μας σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση