Αποτέλεσμα εικόνας για BANK stress testΗ Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ διενήργησε συνολική αξιολόγηση των 4 σημαντικών ελληνικών τραπεζών (Alpha, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς) σύμφωνα με την απόφαση της συνόδου κορυφής για το ευρώ της 12ης Ιουλίου 2015 και το μνημόνιο (Ευρωπαϊκής Επιτροπής –Ελληνικής Δημοκρατίας-ΤτΕ) που υπογράφηκε στις 19 Αυγούστου 2015.
   Στο πλαίσιο της ως άνω αξιολόγησης διενεργήθηκε έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review – AQR) και μια μελλοντικής προοπτικής άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία περιελάμβανε ένα βασικό σενάριο και ένα σενάριο δυσμενών εξελίξεων, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ειδικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των επιμέρους τραπεζών στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

   Από τη συνολική αξιολόγηση των τεσσάρων σημαντικών ελληνικών τραπεζών προκύπτει συνολική υστέρηση κεφαλαίων ύψους 4,4 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του βασικού σεναρίου και 14,4 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων.

Σχετικά με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στο βασικό σενάριο και στο σενάριο δυσμενών εξελίξεων (ως ποσοστά %) λήφθηκαν υπόψιν:

  Βασικό σενάριο Σενάριο δυσμενών εξελίξεων
Έτος 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Ρυθμός αύξησης ΑΕΠ -2,3% -1,3% +2,7% -3,3% -3,9% 0,3%

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtzeC_tq3AHGYFspu1JHHbr3dgLGVA5n80fHOZKCBzx6hMaYTe

     Σε Δελτίο Τύπου της η Alpha Bank ανακοινώνει τις χαμηλές, με βάση τα αποτελέσματα της ΕΚΤ, κεφαλαιακές ανάγκες οι οποίες ανέρχονται στα 263 εκ. ευρώ υπό το βασικό σενάριο και 2,7 δισ. ευρώ υπό το δυσμενές. Στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα επισημαίνει ότι κατέγραψε σημαντική επίδοση παρά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών 940 εκ. ευρώ στο Δημόσιο το 2014.

Αποτέλεσμα εικόνας για τραπεζα αττικησ

 
 
 

   Στο μεταξύ η Τράπεζα της Ελλάδος διεξήγαγε άσκηση Συνολικής Αξιολόγησης 2015 για την Τράπεζα Αττικής, στο πλαίσιο της αντίστοιχης αξιολόγησης που διενήργησε η ΕΚΤ για τις 4 "συστημικές" όπου με βάση τα αποτελέσματα η Τράπεζα παρουσιάζει υστέρηση ύψους 857 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 1.021 εκατ. ευρώ στο δυσμενές (χωρίς όμως να έχουν προσμετρηθεί οι ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης της Τράπεζας).

                                      Θα ακολουθήσει η υποβολή Σχεδίων Αναδιάρθρωσης

   Οι τέσσερις "συστημικές" έχουν διορία έως τις 6 Νοεμβρίου για να υποβάλουν στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ σχέδια κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών με τα οποία θα εξηγούν πώς προτίθενται να καλύψουν την υστέρηση κεφαλαίων ενώ εντός της εβδομάδας η Τράπεζα Αττικής θα υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, στο οποίο θα αναφέρει λεπτομερώς με ποιο τρόπο θα καλυφθεί η υστέρηση αυτή.

                                    ...και αμέσως μετά οι Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου.

  • Δείτε το Δελτίο Τύπου της ΤτΕ για τις 4 "συστημικές" Τράπεζες ΕΔΩ.
  • Δείτε το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank ΕΔΩ.
  • Δείτε το Δελτίο Τύπου της ΤτΕ για την Τράπεζα Αττικής ΕΔΩ.

Σημειώνεται ότι η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ για την περίοδο 30 Ιουνίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2017