alpha logo2 Δελτίο Τύπου εξέδωσε στις 28.05.2015 η Alpha Bank εμφανίζοντας τα Αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου του 2015 καθώς και άλλα στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν σίγουρα τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα. Σας παραθέτουμε σε μορφή σύνοψης κάποια κρίσιμα σημεία του Δελτίου Τύπου από τα οποία εξάγονται συν τοις άλλοις χρήσιμα πολιτικά συμπεράσματα (οι υπογραμμίσεις δικές μας)

Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2015

Μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ

  • Καταθέσεις

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν σε Ευρώ 36,0 δισ. το α΄ τρίμηνο 2015, «επηρεασμένες αρνητικά από το ασταθές περιβάλλον της Ελληνικής Οικονομίας.»

Στην Ελλάδα οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 30,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2015, μειωμένες κατά Ευρώ 6,6 δισ. το α΄ τρίμηνο, εκ των οποίων το 80% περίπου αφορά καταθέσεις προθεσμίας.

Μετά το τέλος του α΄ τριμήνου 2015, οι εκροές καταθέσεων βαίνουν μειούμενες και ανέρχονται σε Ευρώ 1,5 δισ. έως τον Μάιο.

  • Χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες- ELA

Τo α΄ τρίμηνο 2015 η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες αυξήθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 8,8 δισ. και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 23,6 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα εκροών καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους Ευρώ 6,6 δισ. …«λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής αβεβαιότητας.»

Aπρίλιος-Μάιος : H χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες αυξήθηκε περαιτέρω σε Ευρώ 25,4 δισ., εκ των οποίων Ευρώ 4,8 δισ. από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και Ευρώ 20,6 δισ. από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA).

Το α΄ τρίμηνο 2015 το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 481,5 εκατ., αυξημένο κατά 2,2% ετησίως, επηρεασμένο θετικά από τη μείωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το α΄ τρίμηνο 2015 το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 2,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αυξήσεως του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες ως αποτέλεσμα της χρήσεως του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA), κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) να σταματήσει να αποδέχεται ως ενέχυρα για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ τα ομόλογα εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου και τα ομόλογα που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Ως αποτέλεσμα της αποφάσεως αυτής, μεταφέρθηκαν Ευρώ 11 δισ. από την ΕΚΤ στον ELA στα μέσα Φεβρουαρίου 2015 με προσαυξημένο επιτόκιο κατά 1,5% για την υπολειπόμενη περίοδο

  • Καθυστερήσεις

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 137% στο τέλος Μαρτίου 2015 με τα δάνεια σε καθυστέρηση να ανέρχονται σε Ευρώ 21,3 δισ.

Οι νέες καθυστερήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 554 (επιχειρηματικά δάνεια κατά Ευρώ 199 εκατ , στεγαστικά δάνεια 125 εκατ., δάνεια καταναλωτικής πίστεως Ευρώ 230 εκατ.

  • Λειτουργικά Έξοδα - Δαπάνες Προσωπικού

  «Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 285,5 εκατ., μειωμένα κατά 9,9% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της θετικής επιπτώσεως της επιτυχούς ολοκληρώσεως του Προγράμματος Οικειοθελούς ποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme ), της επιτεύξεως Συνεργειών συγχωνεύσεως, καθώς και των περαιτέρω πρωτοβουλιών για τον εξορθολογισμό του κόστους»

Οι Δαπάνες Προσωπικού διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 136,7 εκατ., μειωμένες κατά 18,2% ετησίως (από 167,1 εκ στις 31.03.2014), «ως αποτέλεσμα του περιορισμού του Προσωπικού και της αποκομίσεως οφέλους από αλλαγές στη μισθολογική πολιτική.»

  • Στοιχεία Προσωπικού

Η αναδιοργάνωση του Δικτύου (σ.σ. «Διεθνές») συνεχίσθηκε, με τον συνολικό αριθμό των Καταστημάτων να ανέρχεται σε 1.004, μειωμένος κατά 57 Καταστήματα σε ετήσια βάση, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα 20 επιπλέον Καταστήματα της Citi.

Το δίκτυο Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Κύπρος, Ρουμανία, Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία, Π.Γ.Δ.Μ.) αριθμεί 396 Καταστήματα στο τέλος Μαρτίου 2015 από 429 το προηγούμενο έτος.

Ο αριθμός του Προσωπικού στο τέλος Μαρτίου 2015 διαμορφώθηκε σε 15.149 Υπαλλήλους, μειωμένος κατά 1.739 άτομα σε ετήσια βάση, ύστερα από την αποχώρηση 2.208 Υπαλλήλων έως το τέλος του 2014 ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκληρώσεως του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού. Την ίδια περίοδο η εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi προσέθεσε 719 Υπαλλήλους στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Τραπέζης.

                                           Δήλωση Δημήτρη Μαντζούνη

Σε δήλωσή του ο Δ/νων Σύμβουλος Δ.Μαντζούνης έκανε λόγο βελτίωση δεικτών όπως η οργανική κερδοφορία παρά τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα "την αύξηση της εξαρτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες". Στόχοι ωστόσο της Τράπεζας είναι «η διατήρηση επαρκούς διαθέσιμης ρευστότητος, η περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων και η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων.»

Τέλος ένας, πολιτικής υφής, σχολιασμός του Δημήτρη Μαντζούνη κάνει φανερό σε όλους ότι το επιχειρηματικό κατεστημένο του τόπου μας πιέζει για συμφωνία με τους όρους που επιδιώκουν οι δανειστές:

«Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και των Ευρωπαίων εταίρων αποτελεί προϋπόθεση για την εδραίωση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα και την αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών λειτουργίας του.» «Αυτή η εξέλιξη θα βελτιώσει σημαντικά τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας εντός του έτους και θα οδηγήσει εκ νέου την Alpha Bank σε πορεία ανακάμψεως σύμφωνα με τους μεσοπρόθεσμους στόχους μας».

  • Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank ΕΔΩ.

Προσθήκη νέου σχολίου

- Θα ήταν χαρά μας να προσθέσετε τα σχόλιά σας στις αναρτήσεις μας.

- H ιστοσελίδα μας σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση