Οργανισμοί Προσωπικού

Οργανισμός Προσωπικού Εμπορικής Tράπεζας (Ειδική ΣΣΕ)

Οργανισμός Προσωπικού Alpha Bank

Τροποποίηση Οργανισμού Alpha Bank με ΕΣΣΕ στις 18.05.2015
           
Συγκεκριμένα στο άρθρο 3.2 τροποποιείται το άρθρο 8 του Οργανισμού που αφορά:
            - Προαγωγές υπαλλήλων που τοποθετούνται σε θέσεις Γενικών Δ/ντών κλπ

            Επίσης στο άρθρο 3.1. προβλέπεται:
           -Ένταξη στον Λογιστικό Κλάδο των Εισπρακτόρων και των υπαλλήλων Ταμειακού Κλάδου

Τροποποίηση Οργανισμού Alpha Bank (02.08.2016) με την ΕΣΣΕ 2016-2018
            Συγκεκριμένα στο 'Αρθρο 4.11 της ΕΣΣΕ τροποποιούνται τα άρθ. 25.1δ, 25.1.ε & 27.4 του Οργανισμού που αφορούν :
         - "Σύνθεση των Πειθαρχικών & των Υπηρεσιακών Συμβουλίων"

            Επίσης στο άρθρο 4.12 της ΕΣΣΕ 2016-2018 προβλέπεται:
         -  Ένταξη στον Λογιστικό Κλάδο των Μηχανικών και Υπομηχανικών του Τεχνικού Κλάδου
      

 

Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΕΣΣΕ)

ΕΣΣΕ 2016-2019 στην Alpha Bank (βρείτε το κείμενο της ΕΣΣΕ στο τέλος της ανακοίνωσης του "Συλλόγου Προσωπικού")

ΕΣΣΕ 2016-2019 στην Alpha Bank (Aνακοίνωση Τράπεζας - 03 Αυγούστου 2016)

ΕΣΣΕ 2014-2016 στην Alpha Bank

Παλαιότερες ΕΣΣΕ Εμπορικής Τράπεζας
 

 Κλαδικές ΣΣΕ

Κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 2016-2018

Κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 2013-2015

Κωδικοποίηση διατάξεων Κλαδικών ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 1976-2015

Αρχείο Κλαδικών ΣΣΕ (1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2004, 2006, ΟΜΕΔ_2008, ΟΜΕΔ_2009)

Η Συλλογική Σύμβαση του 1984
 

Εθνικές Γενικές ΣΣΕ (ΕΓΣΣΕ)

ΕΓΣΣΕ 2017

ΕΓΣΣΕ 2016

ΕΓΣΣΕ 2015 (Παράταση ισχύος της ΕΓΣΣΕ 2014)

Όλες οι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 1975-2014