Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΕΤΕ

Ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα αποτελέσματα των Εκλογών του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας 

Σε σύνολο 6.955 μελών του ΣΥΕΤΕ

Ψήφισαν 5.468 εργαζόμενοι

Ποσοστό συμμετοχής 79 %

Έλαβαν:

ΔΗΣΥΕ                                                         45,4%

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ                                  28,04%

ΔΑΣ 10,49%

ΕΝΙΑΙΑ 7,06%

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ                            6,17%

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (διάσπαση της ΔΑΣ)          2,36%

ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ Γ.                      0,49%