Σε Δελτίο Τύπου της με τίτλο "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου δυνάμει του N. 3864/2010" η Τράπεζα Πειραιώς αναφέρει τις εξής μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας.

«Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (“η Τράπεζα”) ενημερώνει, δυνάμει της από 11.12.2015 ληφθείσας γνωστοποίησης, ότι η ALPHA BANK Α.Ε. κατέχει από την 08.12.2015 άμεσα 267.008.839 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και έμμεσα μέσω της ελεγχόμενης από αυτή εταιρείας ALPHA GROUP LTD, 139.871.368 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές, ανέρχονται συνολικά σε 406.880.207, ήτοι ποσοστό 6,33% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, εξαιρουμένου του ποσοστού που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

  • Δείτε το Δελτίο Τύπου της Πειραιώς ΕΔΩ.

Δημοσίευμα επίσης, το οποίο παραπέμπει στο bankingnews.gr αναφέρει τα εξής:

«Η Alpha bank είχε επενδύσει περίπου 122 εκατ σε senior ομόλογο της Πειραιώς και αυτό ανταλλάχθηκε στο 100% της ονομαστικής αξίας με την διαδικασία των LME. Για να ακριβολογούμε πρόκειται για δύο ομολογιακά ένα της Emporiki bank και ένα της Alpha bank και το άθροισμα των δύο φθάνει τα 122 εκατ και προήλθαν από την περίοδο του 2006 με 2007. Έτσι η Alpha bank βρέθηκε να ελέγχει το 4,65% της Πειραιώς επί του συνόλου των μετοχών.»

Προσέξτε την αναφορά στην Emporiki Bank ήτοι συμμετοχή της Credit Agricole...και στην Πειραιώς !

  • Δείτε το δημοσίευμα ΕΔΩ.