Αποτέλεσμα εικόνας για κουμπαρας σπαειΣυνάδελφοι,

Πολλοί συνάδελφοί μας επικοινωνούν με το Σύλλογό μας σχετικά με την «επείγουσα» ανακοίνωση-υπενθύμιση που τους αποστέλλει η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σχετικά με τη δυνατότητα ανάληψης των εισφορών τους.

Σας έχουμε ενημερώσει ότι, δυστυχώς, οι διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με τις γνωστές τους πρακτικές επανέφεραν την απορριφθείσα με την από 6/6/18 υπ'αριθμ. 2724/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών τροποποίηση του καταστατικού και ενώ οι Σύλλογοι των συνταξιούχων έχουμε προσβάλει δικαστικά και τη νέα τροποποίηση, παροτρύνουν τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μέσω διατάξεων του τροποποιημένου καταστατικού να κάνουν χρήση της λήψης των εισφορών τους.

Έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι η ανάληψη των εισφορών σας συνεπάγεται την απώλεια της επικουρικής σας σύνταξης και είναι μία ενέργεια που ουσιαστικά αντιβαίνει στα συμφέροντά σας, ιδιαίτερα εν όψει της προσπάθειας και του μεγάλου στόχου της ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.

Σας… υπενθυμίζουμε, λοιπόν κι εμείς από την πλευρά μας (κάτι που η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αμελεί… επιμελώς να πράξει), ότι η ανάληψη των ασφαλιστικών σας εισφορών από το Ταμείο δεν αντιστοιχεί στις εισφορές που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια του εργασιακού σας βίου. Από τα 7/7 των εισφορών, ΔΕΝ επιστρέφονται τα 4/7 της εργοδοτικής εισφοράς και από τα 3/7 της εισφοράς του εργαζομένου, αυτήν τη στιγμή όποιος λάβει τις εισφορές του θα του επιστραφούν περίπου τα 2/3 του εν λόγω ποσού.

Με λίγα λόγια, από το σύνολο των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου που έχει λάβει το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για κάθε ασφαλισμένο, αυτήν τη στιγμή επιστρέφει περίπου τα 2/7 (από τα 7/7)!!!

Δυστυχώς, αρκετοί ασφαλισμένοι μέχρι σήμερα έχουν πέσει στην παγίδα και πήραν τις ατομικές ασφαλιστικές τους εισφορές, διαπιστώνοντας στη συνέχεια ότι έκαναν λάθος και έχασαν οριστικά τη δυνατότητα να λάβουν επικουρική σύνταξη, ενώ είναι γνωστό ότι ακόμα και με λίγα ασφαλιστικά έτη στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, θα είχαν μελλοντικά δικαίωμα να λάβουν επικουρική σύνταξη.

Ήδη πολλοί εξ αυτών, συνειδητοποιώντας εν καιρώ τις αρνητικές συνέπειες της απόφασής τους, απευθύνονται στο Σύλλογό μας και μας ζητούν να κινήσουμε δικαστικές ενέργειες εναντίον της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, με την αιτιολογία ότι αφενός μεν παραπλανήθηκαν και αφετέρου δε ότι η καταστροφική επένδυση των 55,5 εκατ. τους έθεσε προ του εκβιαστικού διλήμματος ότι ίσως εντός ολίγων ετών δε θα υφίσταται το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε αυτήν την απόφαση.

Ο Σύλλογός μας απέστειλε την κάτωθι επιστολή προς τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, ζητώντας του να παρέμβει για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών μας συμφερόντων:

Ανακοίνωση και Επιστολή ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΥΙΛΤΕ προς κ. Πετρόπουλο 25.2.19