Προκειμένου οι συνάδελφοι ασφαλισμένοι του ΤΑΠ να έχουν μια σφαιρικότερη άποψη επί του ΕΦΑΠΑΞ παραθέτουμε πρόσφατη ανακοίνωση της παράταξης ΕΣΑΚ-Alpha για το θέμα. Το "ρεζουμέ" της ανακοίνωσης είναι ότι τελικά στόχος της εργοδοτικής παράταξης "Ενωμένος Σύλλογος" με επικεφαλής τον κ.Γκιάτη είναι η απαλλαγή της Τράπεζας από τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Αυτόνομης Συνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Alpha Bank (Παυλόπουλος Γιώργος) για το ΕΦΑΠΑΞ της πρ. Πίστεως (ΤΑΠ)...«Η παροχή ΕΦΑΠΑΞ του ΤΑΠ...δεν περιλαμβάνεται στις ενοποιήσεις του νέου Ασφαλιστικού (βλέπε άρθρο 35 νομοσχεδίου), αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την κινδυνολογία και την αναξιοπιστία των εργοδοτικών συνδικαλιστών. Οπότε η παροχή του ΕΦΑΠΑΞ δεν κινδυνεύει.»

Με βάση τα παραπάνω γίνεται νομίζουμε σαφής, για άλλη μια φορά, η προσπάθεια των εργοδοτικών συνδικαλιστών της Alpha Bank να παίξουν τον ρόλο τους: Τον ρόλο του πιστού υπηρέτη της εργοδοσίας!

Διαβάστε την:

Διαβάστε την: