txsΜε ανακοίνωσή του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αναφέρεται στις Δραστηριότητές του για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2014. Όσον αφορά στην Alpha Bank παραθέτει ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για την πορεία της Τράπεζας (συγχωνεύσεις) και τα γεγονότα που σημάδεψαν το εργασιακό status (εθελουσία) . Πιό συγκεκριμένα:
       «Τον Ιούνιο του 2014 το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στην Alpha να αποκτήσει τη Λιανική Τραπεζική της Citibank στην Ελλάδα, καθώς και την Diners Club Ελλάδος Α.Ε., τις σχετικές απαιτήσεις, τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, τις καταθέσεις, τις πελατειακές σχέσεις, καθώς και τα υποκαταστήματα, τους εργαζόμενους και τις υποδομές. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2014.
       Η Alpha Bank, με τη συγκατάθεση του ΤΧΣ, ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο του 2014 πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης του προσωπικού. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περίπου 2.200εργαζόμενοι. Σαν αποτέλεσμα η Alpha Bank θα έχει μείωση του μισθολογικού κόστους κατά περίπου €120 εκ.ετησίως και ένα εφάπαξ κόστος περίπου €195 εκ.Το Δεκέμβριο του 2014 το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του για τη νομική συγχώνευση των θυγατρικών της Alpha Bank στην Κύπρο, Alpha Bank Κύπρου και Εμπορική Τράπεζα Κύπρου, σε συνέχεια της συγχώνευσης της Alpha Bank με την Εμπορική στην Ελλάδα .
       Το Δεκέμβριο του 2014 το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του για την πώληση της Alpha Bank Insurance Ltd, ασφαλιστικού βραχίονα της Τράπεζας στην Κύπρο, μετά από ανοικτή διαδικασία πώλησης. Η πώληση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2015.
       Το Δεκέμβριο του 2014 πραγματοποιήθηκε η τρίτη άσκηση warrants της Alpha Bank. Εξασκήθηκαν 2.055.566 warrants και πουλήθηκαν 15.228.481 μετοχές ,για τις οποίες το Ταμείο έλαβε €7.136.066. Μετά την εξάσκηση των warrants η συμμετοχή του ΤΧΣ στην Alpha Bank μειώθηκε από 66,36% σε 66,24 %.

 • Διαβάστε τον απολογισμό δραστηριοτήτων του ΤΧΣ για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2014 εδώ.

Στο μεταξύ στις 12/05 το ΤΧΣ ανακοίνωσε την παραίτηση κας Αναστασίας Σακελλαρίου από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου. Η κα Σακελλαρίου διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου από το Φεβρουάριο του 2013 .

 • Διαβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Logo2 OTOEΑπόπειρα απόλυσης εργαζόμενου στην Eurobank μετά από άρνηση συμμετοχής του στο Πρόγραμμα Εθελουσίας της Τράπεζας - Παρέμβαση της ΟΤΟΕ

"Στο μέρος των αναδιαρθρώσεων στις Τράπεζες, που αφορά στα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, επιβάλλεται να τηρείται η εθελοντική και αβίαστη συμμετοχή των εργαζομένων σ' αυτά" σημειώνει σε ανακοίνωση της ΟΤΟΕ με αφορμή την απόπειρα απόλυσης εργαζόμενου της Eurobank ο οποίος αρνήθηκε την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Εθελουσίας που εξήγγειλε η Τράπεζα.


   Στην ανακοίνωσή της η ΟΤΟΕ σημειώνει ότι ο εργαζόμενος απειλήθηκε ευθέως από την αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας για να συμμετάσχει στο ανοιχτό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα απολυθεί !!! Μετά από παρέμβασή της ΟΤΟΕ, η Διοίκηση της Eurobank ματαίωσε την απόφαση απόλυσης του συναδέλφου και έδωσε εντολή για την τοποθέτησή του σε υπηρεσία της Τράπεζας.

 • Διαβάστε την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας εδώ.

Οι εργαζόμενοι και ο ΕΝ.Α.Σ. Alpha-Eμπορικής γίναμε μάρτυρες πολλών παρόμοιων περιστατικών κατά την διάρκεια του αντίστοιχου Προγράμματος Εθελουσίας που εξήγγειλε η Alpha Bank, περιστατικά τα οποία είχαν τον χαρακτήρα συντονισμένης επιχείρήσης από την πλευρά της Τράπεζας. Το πογκρόμ αυτό εναντίον των συναδέλφων της Alpha Bank καταγγείλαμε ως Σύλλογος αλλά και η ΕΑΣ με σκληρή ανακοίνωση.

 • Διαβάστε την ανακοίνωση της ΕΑΣ "Πρόγραμμα Εθελουσίας ή Πρόγραμμα Απολύσεων" εδώ.
 • Διαβάστε την ανακοίνωση του ΕΝ.Α.Σ. "Αφόρητες πιέσεις της Alpha Bank σε εργαζόμενους"  εδώ.

  Ioniki Enotita Αιτήσεις ανάκλησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εθελουσίας

   Με κοινή τους ανακοίνωση ο Σύλλογος εργαζομένων της Alpha Bank (πρ.Ιονικής) και Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων στην Ιονική Τράπεζα επισημαίνουν κατηγορηματικά ότι "οριστική ένταξη στη διαδικασία της εθελουσίας εξόδου γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την υπογραφή του συνολικού κειμένου της έγγραφης λύσης σύμβασης εργασίας" και ότι ο ισχυρισμός της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού ότι " η αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην εθελούσια έξοδο συνιστά αυτομάτως και παραίτηση, είναι απόλυτα αναληθής και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα."

 •  Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση των Συλλόγων της πρ. Ιονικής στον σύνδεσμο εδώ.
 •  Διαβάστε την πρόσφατη ανακοίνωση Νο 35 του ΕΝ.Α.Σ. για το ίδιο θέμα εδώ.

 

 • alpha logo2 Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.
 • Βελτίωση του Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις στην Ελλάδα στο 110%
 • Μείωση της χρηματοδοτήσεως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε Ευρώ 7,9 δισ. λόγω του οφέλους από την εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi
 • Αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 3,1% το γ ́τρίμηνο σε Ευρώ 43,5 δισ

 

 

Τα παραπάνω σημειώνονται στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Alpha Bank στις 04.11.2014 με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου του 2014 καθώς και ότι "η αναδιοργάνωση του Δικτύου συνεχίσθηκε, με τον συνολικό αριθμό Καταστημάτων να ανέρχεται σε 1.024,μειωμένος κατά 10,6 % ή κατά 121 Καταστήματα σε ετήσια βάση , χωρίς να λαμβάνονται υπ'όψιν τα 20επιπλέον Καταστήματα της Citi. Την 6 Οκτωβρίου 2014, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού με τη συμμετοχή 2.208 Εργαζομένων ή 20% του συνόλου των Εργαζομένων στην Ελλάδα. Το όφελος του Προγράμματος για την Τράπεζα εκτιμάται περίπου σε Ευρώ 120 εκατ. ετησίως, ενώ το μη επαναλαμβανόμενο κόστος του Προγράμματος αναμένεται να ανέλθει σε Ευρώ 194,5 εκατ.,ποσό το οποίο λογιστικοποιήθηκε στο γ ́τρίμηνο 2014."

 • Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank εδώ.

 enasΑνάκληση Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εθελουσίας της Alpha Bank

Συνάδελφοι,
   Όπως έχουμε επισημάνει σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, η συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου των συναδέλφων είναι απόφαση ζωής, που πρέπει να παρθεί με πλήρη συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων, πρώτα και κύρια με γνώμονα τον προσωπικό και οικογενειακό τους προγραμματισμό.

Δυστυχώς όμως υπάρχουν συνάδελφοι, που κάτω από το αφόρητο καθεστώς των οργανωμένων πιέσεων της Διοίκησης, αλλά και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, ανασφάλειας και φόβου για το άμεσο μέλλον οδηγήθηκαν σε βεβιασμένη απόφαση εκδήλωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Αρκετοί από αυτούς δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με αποτέλεσμα να υποθηκεύουν το μέλλον τους και τον βιοπορισμό της οικογένειάς τους.

   Στην συνέχεια ορισμένοι συνάδελφοι αξιολογώντας με μία πιο ψύχραιμη ματιά τις προσωπικές και οικογενειακές τους ανάγκες αποφάσισαν να ανακαλέσουν την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα κάποιοι από αυτούς στέλνοντας μάλιστα και επιστολή ανάκλησης. Πληροφορούμαστε όμως ότι οι αιτήσεις ανάκλησης δεν γίνονται αποδεκτές από την Διεύθυνση Προσωπικού και οι συνάδελφοι συναντούν άρνηση ,είτε προφορική είτε γραπτή, στο αίτημά τους !!!

   Καταγγέλλουμε την πρακτική αυτή της Διοίκησης και καλούμε τους συναδέλφους να στέλνουν γραπτώς το αίτημά τους στην Διεύθυνση Προσωπικού με την παρακάτω ενδεικτική αναφορά.
«Παρακαλώ όπως δεν λάβετε υπόψιν σας την από .......αίτησή μου για συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, την οποία και ανακαλώ με την παρούσα. »

   Καλούμε την Διοίκηση να εγκαταλείψει αυτήν την σκληρή στάση και να μην οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα καθώς η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα και μόνον αυτή, δεν μπορεί να εκληφθεί ως λύση της Σύμβασης και ως εκ τούτου η άρνηση της Τράπεζας να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα ανάκλησης είναι καταχρηστική και δεν οδηγεί πουθενά αλλού παρά μόνο στην δημιουργία νέων τριβών με τους εργαζόμενους και το σωματείο.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το πολύ σοβαρό αυτό θέμα θα θέσουμε και σε προσεχή συνάντηση του Συλλόγου με την Διοίκηση της Τράπεζας.

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                      ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ


Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα
Τηλ.: 210-3245739, 3245679, 3240242, 3240086
Fax.: 210-3240407 - Εσωτ. τηλ.: 84130, 84440, 84445
Email:

Ioniki Enotita "Η διαδικασία της εθελουσίας εξόδου ολοκληρώθηκε και ήρθε η ώρα να προβούμε σε έναν απολογισμό των όσων διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της εξέλιξής της" τονίζει εισαγωγικά στην ανακοίνωσή του ο "Σύλλογος εργαζομένων στην Alpha Bank προερχομένων εκ της Ιονικής"  και συνεχίζει: "Πρώτα από όλα, θεωρούμε ότι το εγχείρημα της τράπεζας στέφθηκε με επιτυχία, καθώς οι υποβληθείσες αιτήσεις για αποχώρηση ανήλθαν σε 2.209 και τελικά έγιναν όλες αποδεκτές, ενώ από την Ιονική αποχώρησαν 636 συνάδελφοι."

 • Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση Νο 120 του Συλλόγου της πρ. Ιονικής εδώ.

 

neoi ergazomenoiΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΙΣ "ΑΠΩΛΕΙΕΣ" ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΜΕ... ΦΟΙΤΗΤΕΣ

"Δεν άργησαν να φανούν τα πραγματικά σχέδια της διοίκησης, αφού πριν από τη λήξη της εθελουσίας, η Τράπεζα φρόντισε να δώσει το στίγμα των εργασιακών σχέσεων που επιθυμεί..." υποστηρίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Alpha Bank (προερχομένων εκ της Ιονικής) και συνεχίζει: "Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι της εθελουσίας και η Τράπεζα φροντίζει για την αναπλήρωση των "απωλειών" με τελειόφοιτους πτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς σπουδαστές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως φαίνεται και από την προκήρυξη της πρακτικής άσκησης που εξήγγειλε..." Και η ανακοίνωση του Συλλόγου καταλήγει:οβούμαστε ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία η Τράπεζα επιχειρεί την ανανέωση του προσωπικού της μέσω ατομικών συμβάσεων με υπαλλήλους των 586 ευρώ, παρακάμπτοντας την κλαδική σύμβαση της ΟΤΟΕ."
     Επιβεβαιώνεται άραγε η εκτίμηση της Ενιαίας Αγωνιστικής Συσπείρωσης όταν στην Ανακοίνωση Νο 93 υποστηρίζαμε ότι το "Πρόγραμμα Εθελουσίας" στοχεύει "...στην καλύτερη περίπτωση, ενός εργαζόμενου φοβισμένου και ευάλωτου στις όποιες απαιτήσεις ή αποφάσεις της Διοίκησης και στην χειρότερη την σταδιακή αντικατάστασή του με...στελέχη από την «αγορά», «ενοικιαζόμενους», και εργαζόμενους με ατομικές συμβάσεις των 500 ευρώ...";

Το Δελτίο Τύπου της Alpha Bank, η ανακοίνωση του Συλλόγου της πρ. Ιονικής και η Ανακοίνωση Νο93 της ΕΑΣ

                                                                 (εδώ,εδώ και εδώ)

 syriza logotupoΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΙΖΑ  
          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Aθήνα 26/09/2014)         

     Άλλη μια «εθελούσια» έξοδος... του φόβου!

   Η Νομαρχιακή Επιτροπή Χρηματοπιστωτικού Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τη Διοίκηση της Alpha Bank, αξιώνοντας να βάλει αμέσως τέρμα στην ολομέτωπη εκστρατεία εκφοβισμού των εργαζομένων στην τράπεζα. Μια εκστρατεία που στόχο έχει την επιτυχία του αντεργατικού πλάνου της δήθεν εθελούσιας αποχώρησης 2.250 εργαζομένων στην Alpha Βank.
  
    Οι δημόσιες καταγγελίες από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΕΝ.Α.Σ. ότι «όχι μόνο πιέζουν αλλά εκβιάζουν ωμά, ακόμη κι αν δεν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης για βίαιη αποχώρηση» καθώς και από τη συνδικαλιστική παράταξη Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση ότι «είναι τέτοιος ο κατατρεγμός των εργαζομένων στην τράπεζα, η ηθική και ψυχολογική εξόντωσή τους, η εκδίωξη και υποχρεωτική παραίτηση ανεξάρτητα από θέση ευθύνης, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, ψυχική και σωματική υγεία, στην οποία ωθούνται, που ίσως πρόκειται για πρωτοφανές, στα χρονικά των τραπεζών, σχέδιο "αναδιαρθρώσεως"!» συνοψίζουν το κλίμα που βιώνουν οι εργαζόμενοι, τόσο οι προερχόμενοι από την πρώην Πίστεως, από την πρώην Ιονική όσο και από την πρώην Εμπορική.
• Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους εργαζόμενους.
• Αξιώνουμε να παύσει η επίθεση της διοίκησης.

   Η αντεργατική σκυτάλη των προγραμμάτων «εθελούσιας αποχώρησης» στις συστημικές τράπεζες είναι αλυσίδα με πολλούς κρίκους. Έχουν προηγηθεί, ως γνωστόν, οι Διοικήσεις της Πειραιώς, της Eurobank, της Εθνικής. Τώρα τη σκυτάλη την έχει στα έμπειρα χέρια της η Διοίκηση της Alpha Βank. Έμπειρα, καθώς έχει προηγηθεί ανάλογο πρόγραμμα σε βάρος των εργαζομένων της πρώην Ιονικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «εθελούσιας» εξόδου ευθυγραμμίζεται με τις δεσμεύσεις της Alpha Bank για μείωση λειτουργικών δαπανών στο σχέδιο αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού της τράπεζας, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν, ώστε να συνάδει με τις κρατικές ενισχύσεις! Από τη μείωση μάλιστα του προσωπικού μέσω της «εθελούσιας» αποχώρησης αναμένεται η επίτευξη του 54% της μείωσης του λειτουργικού κόστους. Ουσιαστικά δηλαδή η τράπεζα ενισχύεται μέσω του ΤΧΣ, το οποίο πληρώνουν οι εργαζόμενοι για να βρεθούν τελικά εκτός εργασίας.

   Το «πρόγραμμα εκβιασμών» έχει όμως και άλλη αντεργατική όψη:
Η τράπεζα δεν εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις της (άρθρο 69 του νόμου 3371/2005) για κάλυψη από την ίδια των επιβαρύνσεων που υφίστανται τα Ασφαλιστικά Ταμεία από τα προγράμματα εθελούσιων αποχωρήσεων. Συνέπεια αυτής της αντεργατικής στάσης είναι οι εκβιαζόμενοι σε «οικειοθελή» αποχώρηση να αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα, τόσο ως προς το δικαιούμενο εφάπαξ, όσο, κυρίως, ως προς την άγνωστη προοπτική της σύνταξής τους.

   Η Νομαρχιακή Επιτροπή Χρηματοπιστωτικού Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους να υψώσουν μέτωπο αλληλεγγύης στους εργαζόμενους της Alpha Βank. Σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προχωρεί σε ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων με στόχο:
• Την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
• Την άμεση εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων της Alpha Βank (ν. 3371/2005) απέναντι στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

enasΑπαράδεκτες και αφόρητες πιέσεις σε εργαζόμενους για συμμετοχή στην εθελουσία

     Δεκάδες είναι πλέον οι καταγγελίες συναδέλφων οι οποίοι κατά την διάρκεια του προγράμματος εθελουσίας εξόδου που εξήγγειλε η Alpha Bank, υφίστανται αφόρητες πιέσεις εκβιαστικού χαρακτήρα έτσι ώστε να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα παρά την θέλησή τους .

     Αυτές οι πιέσεις που προέρχονται τόσο από Διευθυντικά στελέχη όσο και από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι φανερό ότι αποτελούν μέρος ενός σχεδίου που σκοπό έχει την μαζική και άνευ όρων αποχώρηση των εργαζομένων.

     Καταγγέλλουμε αυτήν την ανοίκεια πρακτική της Διοίκησης η οποία έχει αποδέκτες ακόμα και συναδέλφους που δεν θεμελιώνουν με κανέναν τρόπο δικαίωμα συνταξιοδότησης ή που ανήκουν σε ευαίσθητες κατηγορίες όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

     Αντί ενός προγράμματος το οποίο θα διασφαλίζει τόσο τα ασφαλιστικά δικαιώματα όσων επιθυμούν να αποχωρήσουν όσο και τα αντίστοιχα εργασιακά όσων επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται , γινόμαστε όλοι μάρτυρες μιας συντονισμένης επίθεσης που απειλεί να οδηγήσει εκατοντάδες εργαζόμενους στην ανεργία και την εξαθλίωση.

Καλούμε την Διοίκηση της Τράπεζας να σταματήσει ΑΜΕΣΑ την τακτική των εκβιαστικών πιέσεων απέναντι σε νέους και παραγωγικούς εργαζόμενους που δεν έχουν σκοπό να αποχωρήσουν από την Τράπεζα.

Καλούμε τους ίδιους τους συναδέλφους που όλο αυτό το διάστημα έγιναν αντικείμενο πιέσεων για αποχώρηση παρά την θέλησή τους να καταγγείλουν άμεσα τα περιστατικά στον Σύλλογό μας. Η επώνυμη καταγγελία μέσω email στον Σύλλογό μας είναι η ελάχιστη κίνηση αντίστασης και σε κάθε περίπτωση συνιστά ασπίδα προστασίας σε ενδεχόμενη μελλοντική αυθαιρεσία της Τράπεζας.

Είναι ευνόητο ότι η αξιοποίηση των καταγγελιών θα γίνει με την μέγιστη δυνατή ευθύνη και μόνον με τη σύμφωνη γνώμη του κάθε συναδέλφου στην περίπτωση που οι «απειλές» πραγματοποιηθούν στο μέλλον.
Η συσπείρωση όλων αποτελεί το αναγκαίο στοιχείο για την υπεράσπιση της εργασίας μας.

Δεν το βάζουμε κάτω – Δεν καταθέτουμε τα «όπλα»
Ο Σύλλογός μας είναι εδώ για τις μάχες που έρχονται

 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                    ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα
Τηλ.: 210-3245739, 3245679, 3240242, 3240086
Fax.: 210-3240407 - Εσωτ. τηλ.: 84130, 84440, 84445
Email:

 

Δείτε το έγγραφο εδώ

   LOGO KKE    Ερώτηση στην Βουλή για την "...τρομοκρατική τακτική της «Alpha Bank», με την οποία εκβιάζει τους εργαζόμενους να ενταχθούν στο πρόγραμμα «εθελούσιας εξόδου...» κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ.
  
    Σημειώνουν επίσης ότι  η διαδικασία της "εθελούσιας εξόδου" συμφέρει μόνο την εργοδοσία, γιατί ενισχύει τα κέρδη της, καθώς μειώνει τα λειτουργικά της έξοδα και ότι η Alpha Bank "...προσδοκά να απολύσει ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων χωρίς συνέπειες, αφού οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα αναγκάζονται να "αποδέχονται", κάτω από απειλές και εκβιασμούς, την απόλυσή τους."

 • Ολόκληρο το κείμενο εδώ.

     Υπενθυμίζουμε ότι πρώτη η ΕΑΣ ανέδειξε με τον πιό κατηγορηματικό τρόπο το ζήτημα της "κατ' όνομα και μόνο εθελουσίας" ενώ χαρακτηρίσαμε το εν λόγω πρόγραμμα ως, επί της ουσίας, πρόγραμμα απολύσεων.

Δείτε τις ανακοινώσεις της ΕΑΣ, του Συλλόγου Alpha Bank (πρ.Ιονικής) και του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank

LOGO IKAΗ Τράπεζα δεν εφαρμόζει τον ν.4218/13 άρθρο 4 περίπτωση ββ΄

     Στις 23.09.2014 η Διοίκηση της Alpha Bank ανακοίνωσε πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης "..ειδικώς για τους εργαζόμενους της Τραπέζης τους προερχόμενους εκ της πρώην Ιονικής Τραπέζης...για χρονικό διάστημα εως δύο (2) έτη προκειμένου να αποκτήσουν προϋποθέσεις θεμελιώσεως συνταξιοδοτικού δικαιώματος.."

     Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος της Alpha Bank (πρ.Ιονικής) καταγγέλει το εν λόγω πρόγραμμα αυτασφάλισης ως εμπαιγμό και αντίθετο με την κείμενη νομοθεσία.

 • Διαβάστε την ανακοίνωση 118 του Συλλόγου της πρ.Ιονικής εδώ.


      Ανακοίνωση για το ίδιο θέμα εξέδωσε και ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank (εδώ) o οποίος σε σημείωσή του επιχειρεί να ρίξει στα μαλακά την μεθοδευμένη επίθεση της εργοδοσίας απέναντι σε εργαζόμενους οι οποίοι ενώ δεν θεμελιώνουν διακίωμα συνταξιοδότησης προτρέπονται με τον χειρότερο τρόπο σε αποχώρηση από την εργασία τους !

ypologismosΘέματα Εθελουσίας (Καθυστερημένες οφειλές συναδέλφων, Νόμος Κατσέλη κ.α.) 

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος εργαζομένων στην Alpha Bank (προερχομένων εκ της Ιονικής) σημειώνει τα εξής σε σχέση με τις καθυστερημένες οφειλές συναδέλφων και την υπαγωγή τους στον λεγόμενο Νόμο Κατσέλη:

"Η Διεύθυνση Προσωπικού μας ενημέρωσε ότι δεν υφίσταται πρόβλημα με τις καθυστερημένες οφειλές για τις οποίες έχει εκδοθεί, με βάση τις διατάξεις του Ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη), προσωρινή απόφαση από το Ειρηνοδικείο, η οποία κοινοποιήθηκε στην Τράπεζα και έχει ενημερωθεί η εφαρμογή της για διακοπή της αυτόματης είσπραξης της δόσης. Κατά συνέπεια δεν πρόκειται να παρακρατηθούν από την αποζημίωση οι καθυστερημένες οφειλές όσοι λοιπόν έχετε στα χέρια σας τέτοια απόφαση και δεν την έχετε στείλει στην Τράπεζα, πρέπει να την στείλετε άμεσα για να είστε καλυμμένοι."

 • Ολόκληρη ανακοίνωση του Συλλόγου εδώ.