Groupama Logo       Ανακοίνωση Νο. 47/18 Μαρτίου 2015 -"Ασφάλιστρο Στεγαστικών Δανείων (ΣΣΕ 1984)"

                                      ΠΡΟΣΟΧΗ !

ΑΠΟ 01.04.2015 ΕΑΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΣΕ ’84 ΤΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ GROUPAMA

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Με το Ομαδικό Ασφαλιστήριο (ΟΑ 641) ασφαλίσαμε τα στεγαστικά δάνεια Α’ κατοικίας τα οποία έχουν χορηγηθεί σε συναδέλφους της πρ. Εμπορικής Τράπεζας βάσει της Κλαδικής ΣΣΕ του 1984. Τα εν λόγω δάνεια τα χορηγεί και τα διαχειρίζεται η Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Το συμβόλαιο με το οποίο αυτά ασφαλίστηκαν συνήφθη μεταξύ του Συλλόγου μας και της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΦΟΙΝΙΞ METROLIFEτον Νοέμβριο του 2003 και προβλέπει ότι: «Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία ή μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία του δικαιούχου υπαλλήλου, αυτός απαλλάσσεται της ευθύνης εξόφλησης του δανείου ή του υπολοίπου αυτού, το οποίο θα αποπληρώνεται από την Ασφαλιστική Εταιρεία.»

Όπως ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πρόκειται για μία πολύ σημαντική οικογενειακή κάλυψη.

Καταβολή ασφαλίστρου

Η καταβολή των ασφαλίστρων σύμφωνα με τον Νόμο αποτελεί υποχρέωση του συμβαλλόμενου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η, από μέρους του συναδέλφου-δανειολήπτη, παροχή εξουσιοδότησης στην Τράπεζα να χρεώνει με το αντίστοιχο ασφάλιστρο τον λογαριασμό μισθοδοσίας εκάστου δανειολήπτη. Όλοι οι συνάδελφοι που είναι ασφαλισμένοι έχουν παράσχει αυτήν την εξουσιοδότηση.

Στην συνέχεια η διαδικασία έχει ως εξής:

  1. Με βάση το άρθρο 6 του ασφαλιστηρίου το μικτό μηνιαίο ασφάλιστρο καταβάλλεται από την Τράπεζα μηνιαίως αφού χρεώσει τον λογαριασμό κατάθεσης του συναδέλφου-δανειολήπτη.
  2. Κατόπιν η Τράπεζα αποστέλλει στην Ασφαλιστική την μηνιαία κατάσταση των ασφαλισμένων.

Μέχρι όμως την συγχώνευση Alpha-Εμπορικής συνηθίζονταν η Εμπορική Τράπεζα να (προ)καταβάλλει (για λογαριασμό των συναδέλφων) τα ασφάλιστρα την ορισμένη ημερομηνία. Έτσι ΟΛΟΙ οι δανειολήπτες εμφανίζονταν ως ενήμεροι στην κατάσταση της Groupama με αποτέλεσμα να συνεχίζεται απρόσκοπτα η ασφάλιση του δανείου τους. Στην συνέχεια η Τράπεζα χρέωνε τον λογαριασμό του δανειολήπτη με το ποσόν του ασφαλίστρου.

Με αυτήν την διαδικασία αποφεύγονταν η διακοπή της ασφάλισης δανειολήπτη που για κάποιον λόγο δεν είχε υπόλοιπο στον λογαριασμό του κατά την ημερομηνία χρέωσης ασφαλίστρου.

Αντίθετα η AlphaBankδεν συνεχίζει αυτήν την πρακτική και δεν «προκαταβάλλει» πλέον τα ποσά των ασφαλίστρων στην Groupama.

Παράλληλα με επιστολή της προς τον Σύλλογό μας, η GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ γνωστοποιεί και τονίζει ότι από την 01/04/2015 για κάθε δανειολήπτη που δεν συμπεριλαμβάνεται στην εκάστοτε μηνιαία κατάσταση που αποστέλλει η Τράπεζα στην Εταιρεία, θα λήγει η ασφάλιση και ο δανειολήπτης δεν θα έχει δικαίωμα επανένταξης στο Συμβόλαιο.

Εφιστούμε λοιπόν την μέγιστη προσοχή στους συναδέλφους-δανειολήπτες ώστε να έχουν ενήμερο το δάνειό του εξασφαλίζοντας ότι στον λογαριασμό τους υφίσταται υπόλοιπο το οποίο υπερκαλύπτει τόσο την δόση όσο και το ασφάλιστρο.

Σε διαφορετική περίπτωση ο δανειολήπτης δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην μηνιαία κατάσταση που αποστέλλει η Τράπεζα στην Εταιρεία με συνέπεια την ΑΜΕΣΗ παύση της ασφάλισης χωρίς δικαίωμα επανένταξης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον Σύλλογό μας στα γνωστά τηλέφωνα, στην GROUPAMA Ασφαλιστική στο 210 3295306 (Αριστέα Λυμπεροπούλου) και στην Τράπεζα σε ένα από τα 210 3265329, 210 3265332, 210 3265339, 210 3265328

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα

Τηλ.: 210-3245739, 3245679, 3240242, 3240086

Fax.: 210-3240407 - Εσωτ. τηλ.: 84130, 84440, 84445
Email:

Προσθήκη νέου σχολίου

- Θα ήταν χαρά μας να προσθέσετε τα σχόλιά σας στις αναρτήσεις μας.

- H ιστοσελίδα μας σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση