Η φωτο από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ιδρύματος των Sparkassen για τη Διεθνή Συνεργασία, Niclaus Bergmann, το υψηλόβαθμο στέλεχος του Ιδρύματος των Sparkassen, Harald Felzen, τον Οικονομικό Σύμβουλο της Γερμανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα κ. Bessey

Σε συνεχή και αγαστή συνεργασία με την ηγεσία του Ιδρύματος των Γερμανικών Ταμιευτηρίων Sparkassen βρίσκεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σκοπός της εν λόγω συνεργασίας δεν είναι άλλος από την ίδρυση περιφερειακού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με βασικό στόχο τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η ηγεσία του γερμανικού Ιδρύματος, μάλιστα, υποστηρίζει τη διαδικασία τόσο σε τεχνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο υποστήριξης της πρότασης στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Σ'αυτό το πλαίσιο η Περιφέρεια θα προχωρήσει σε άιτημα προς την ΤτΕ για τη χορήγηση τραπεζικής άδειας.

Η τράπεζα αυτή δεν θα είναι συνεταιριστική, καθώς, όπως έχει πρόσφατα δηλώσει ο Περιφερειάρχης, «το μοντέλο αυτό, ενώ για άλλες χώρες είναι επιτυχημένο, στην χώρα μας έχει αποτύχει πλήρως, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στις περιφερειακές οικονομίες με τα ελλείμματα που δημιούργησαν». Το μοντέλο που έχει υιοθετήσει η Περιφέρεια προβλέπει διαχωρισμό του διοικητικού συμβουλίου και της επιχειρησιακής λειτουργίας της τράπεζας. Το διοικητικό συμβούλιο θα καθορίζει τη στρατηγική και θα ασκεί την εποπτεία, χωρίς να παρεμβαίνει στη λειτουργία της τράπεζας. Η πλειοψηφία των μετοχών θα ανήκει στην περιφερειακή αρχή και στο μετοχικό του κεφάλαιο μπορούν να συμμετάσχουν άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα, κυρίως από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

πηγή: BANKWARS