Οργανισμοί Προσωπικούsymvasi

Οργανισμός Προσωπικού Εμπορικής Tράπεζας (Ειδική ΣΣΕ)

Οργανισμός Προσωπικού Alpha Bank

Τροποποίηση Οργανισμού Alpha Bank με ΕΣΣΕ στις 18.05.2015
           
Συγκεκριμένα στο άρθρο 3.2 τροποποιείται το άρθρο 8 του Οργανισμού που αφορά:
            - Προαγωγές υπαλλήλων που τοποθετούνται σε θέσεις Γενικών Δ/ντών κλπ

            Επίσης στο άρθρο 3.1. προβλέπεται:
           -Ένταξη στον Λογιστικό Κλάδο των Εισπρακτόρων και των υπαλλήλων Ταμειακού Κλάδου

Τροποποίηση Οργανισμού Alpha Bank (02.08.2016) με την ΕΣΣΕ 2016-2018
            Συγκεκριμένα στο 'Αρθρο 4.11 της ΕΣΣΕ τροποποιούνται τα άρθ. 25.1δ, 25.1.ε & 27.4 του Οργανισμού που αφορούν :
         - "Σύνθεση των Πειθαρχικών & των Υπηρεσιακών Συμβουλίων"

            Επίσης στο άρθρο 4.12 της ΕΣΣΕ 2016-2018 προβλέπεται:
         -  Ένταξη στον Λογιστικό Κλάδο των Μηχανικών και Υπομηχανικών του Τεχνικού Κλάδου
      

 

Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΕΣΣΕ)

ΕΣΣΕ 2016-2019 στην Alpha Bank (βρείτε το κείμενο της ΕΣΣΕ στο τέλος της ανακοίνωσης του "Συλλόγου Προσωπικού")

ΕΣΣΕ 2016-2019 στην Alpha Bank (Aνακοίνωση Τράπεζας - 03 Αυγούστου 2016)

ΕΣΣΕ 2014-2016 στην Alpha Bank

Παλαιότερες ΕΣΣΕ Εμπορικής Τράπεζας
 

 Κλαδικές ΣΣΕ

Κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 2016-2018

Κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 2013-2015

Κωδικοποίηση διατάξεων Κλαδικών ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 1976-2015

Αρχείο Κλαδικών ΣΣΕ (1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2004, 2006, ΟΜΕΔ_2008, ΟΜΕΔ_2009)

Η Συλλογική Σύμβαση του 1984 (Εισαγωγικό Σημείωμα, Ειδική ΣΣΕ, Ρυθμίσεις ΣΣΕ, Πρακτικό Συμφωνίας)
 

Εθνικές Γενικές ΣΣΕ (ΕΓΣΣΕ)

ΕΓΣΣΕ 2017

ΕΓΣΣΕ 2016

ΕΓΣΣΕ 2015 (Παράταση ισχύος της ΕΓΣΣΕ 2014)

Όλες οι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 1975-2014